Spolning i Svansjö sommarby för bättre vattenkvalitet

Vattenprovtagning i Svansjö sommarby visar på förhöjda bakteriehalter. Bakterierna är ofarliga men vi spolar ledningsnätet för att få ned halterna.

Vid vattenprovtagning i Svansjö sommarby har det konstaterats förhöjda halter av aktinomyceter i ledningsnätet. Aktinomyceter är en slags bakterie som kan växa i ledningsnätet och ge upphov till lukt och smak. Man kan inte bli sjuk av bakterien.

Biofilm är ett naturligt lager av mikroorganismer som bildas på insidan av vattenledningarna. I nya ledningar tar det en tid innan en naturlig biofilm bildas och under tiden för utvecklingen av denna biofilm kan förekomst av oönskade bakterier som till exempel aktinomyceter uppstå.

För att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet och sänka halterna av aktinomyceter så genomför va-enheten nu spolning av ledningsnätet i Svansjö sommarby.

Spolningen sker etappvis

Spolningen kommer att påbörjas under helgen 7-9 juni. Detta kommer inte påverka boende i området. Måndagen den 10 juni kommer delar av ledningsnätet stängas av delar av dagen.

Boende bör förbereda sig genom att:

1. Tappa upp vatten i tillbringare till matlagning/kaffe och i hink för ev spolning av toalett.
2. Undvik att duscha eller sätta igång tvättmaskin/diskmaskin mellan kl 9-16.

Vi kommer att spola tills vattnet i ledningarna är väl omsatt, så störningar kommer pågå hela dagen. När vi spolar så finns det risk för att du som kund kan uppleva trycksvängningar i vattenledningen (både högre och lägre tryck). Vattnet kan även vara grumligt under tiden vi spolar och en kortare stund efter avslutad spolning. Det är inte farligt. Låt kallt vatten rinna ur kranarna tills vattnet ser klart ut igen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin