Psykbussen - psykisk hälsa på väg

Maria Samuelsson, vår duktiga Brukarinflytandesamordnare, BISAM, hälsar alla som vill få hjälp, mer kunskap eller vill ställa frågor om psykisk ohälsa att besöka Psykbussen!

Maria har hyrt en Londonbuss och är på plats på Kiviks marknad klockan 10-22 båda dagarna 15-16/7 med brukare, personal, föreningar med flera för att sprida information om, och hopp till psykisk hälsa. Välkommen!

Vad är BISAM?
BISAMs uppdrag är att öka möjligheterna till inflytande för personer med psykisk ohälsa och deras nätverk. Genom att sprida kunskap och information till personal, patienter, brukare, allmänheten i stort - minska fördomar och öka förståelsen för vår tids vanligaste sjukskrivningsorsak - psykisk ohälsa.

Vår BISAM, Maria Samuelsson, arbetar för Sjöbo, Ystad, Skurup, Simrishamn och Tomelilla kommun.

Läs mer om BISAM här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juli 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin