Din hjälp behövs för att hitta främmande virus hos fåglar

Två nya virus som drabbar fåglar har spridit sig i Europa och tagit sig upp till Tyskland. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber nu allmänheten om hjälp att rapportera in sjuka och döda fåglar. Det ena viruset kan även vara farligt för hästar.

Under senare år har West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) spridit sig i Europa och så långt norrut som till Tyskland. Virusen har i nya områden orsakat sjukdomsutbrott och dödlighet hos fåglar. Övervakning av döda fåglar är därför ett effektivt sätt att tidigt upptäcka sjukdomen. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber nu om allmänhetens hjälp med att rapportera in alla sjuka och döda fåglar som hittas söder om Dalälven.

Kan vara farligt för hästar

För hästar kan WNV ge allvarlig sjukdom. Många hästar som smittas av WNV får antingen inga symtom alls eller enbart övergående feber och tillfrisknar då oftast komplikationsfritt. Men vissa hästar har utvecklat allvarlig sjukdom med neurologiska symtom.

Då Sjöbo kommun är en hästtät kommun vill vi såklart hjälpa Statens veterinärmedicinska anstalt att sprida informationen och vi hoppas att våra kommuninvånare även kan hjälpa till att rapportera in sjuka och döda fåglar.

Du kan läsa mer på Statens veterinärmedicinska anstalts hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juli 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin