Olycksdrabbad korsning byggs om till cirkulationsplats

Bild på korsningen Esplanaden/Ommavägen. Bilden är tagen från Redskapsgatan.

Bild på korsningen Esplanaden/Ommavägen. Bilden är tagen från Redskapsgatan.

Vecka 38 börjar arbetet med att bygga om korsningen vid Ommavägen och Esplanaden i Sjöbo.
För att öka trafiksäkerheten ändras dagens fyrvägskorsning till en cirkulationsplats.

- Trafikmängden på Esplanaden har ökat under de senaste åren och det har hänt ett flertal olyckor i korsningen. Med en cirkulationsplats blir det ett bättre flöde i trafiken än i en traditionell fyrvägskorsning, säger André Blohmé, trafikingenjör på tekniska förvaltningen. Korsningen är också en av de åtgärder som finns med i Sjöbo kommuns trafikplan, TRAST. I planen listas flertalet åtgärder för att främja trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet och miljö.

Under ombyggnaden stängs korsningen av och trafiken leds om med hjälp av skyltning.
Busshållsplatserna Malenagymnasiet flyttas under arbetets gång till hållplatsen vid Sandbäcksskolan på Västergatan, följ Skånetrafikens information på www.skanetrafiken.selänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 augusti 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin