Välkommen till ett informationsmöte om
Fokus Vombsjön

Bild

På mötet får du höra vad projekt Fokus Vombsjöns första verksamma år 2018-2019 har inneburit hittills, vilka resultat som har uppnåtts och hur det planerade arbetet ser ut framöver.

På informationsmöte kommer arbetsgruppens representanter närvara och de kommer att ha med sig en del av aktuellt material. Det kommer finnas möjlighet att lämna synpunkter samt delge tankar och funderingar kring projektets arbete och om Vombsjön som sjö.

Projekt Fokus Vombsjön
Arbetet syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön och tillsammans arbeta för en
bättre vattenkvalitet i sjön. Projektet vill skapa en dialog och mötesplats där de med intresse och engagemang för sjön kan utbyta kunskaper och erfarenheter.

Medverkande:
Thomas Quist, ordförande Kävlingeåns vattenråd
Karin Rengefors, professorLunds Universitet
Linda Parkefelt, forskningsledare Sydvatten
Karl Asp, samordnare, Kävlingeåns vattenråd

När: Tisdag 19 november klockan 17.00-19.00
Var: Sessionssalen i Sjöbo kommunhus
Anmälan: Anmälan görs till fokusvombsjon@kavlingean.se. Ange namn och antal deltagare. Det är kostnadsfritt att delta.

Mer information
Vid frågor, kontakta Linda Parkefelt, projektledare på epost linda.parkefelt@sydvatten.se eller på telofon 010-515 10 52

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2019
Sidan publicerad av: Samir Hassan