Näringsliv Sjöbo – en ny kanal för dialog med företagare

Bild

För Sjöbo kommun är dialogen med företagare mycket viktig och en central del i kommunens näringslivsarbete. Därför har en ny kanal öppnats på Facebook riktad mot näringslivet, där kommunen bland annat berättar om aktuella upphandlingar och nätverksträffar. Kanalen kommer även vara ett forum där Sjöbo kommun informerar om de fantastiska företagen som finns i kommunen.

Skapar kontakter
Du som företagare är välkommen med inspel och ställa frågor i kanalen. Är frågorna av tyngre karaktär, så besöker personal från Sjöbo kommun gärna ditt företag för ett personligt möte.

Följ oss på Facebook
Den nystartade kanalen heter Näringsliv Sjöbo.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2019
Sidan publicerad av: Samir Hassan