• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Nytt avtal ger Sjöbo Elnät AB tillgång till mer effekt - möjliggör tillväxt i kommunen

Nytt avtal ger Sjöbo Elnät AB tillgång till mer effekt - möjliggör tillväxt i kommunen

Bild

Sjöbo har, likt många andra skånska kommuner, haft svårt att säkra en höjning av effekt till en nivå som efterfrågas, vilket har riskerat att bromsa in en ökad tillväxt. Men nu har E.ON och Elevio tillsammans med infrastrukturdepartementet och energiministern Anders Ygeman, tecknat en överenskommelse om en ökning av effekt till södra Sverige och därmed även till Sjöbo kommun, fram till senast 2024.

- Det här är givetvis mycket positivt och något som vi har väntat på länge. Det kommer att gynna hela kommunen och innebära en fortsatt och snabbare utveckling av Sjöbo. Det handlar bland annat om utvecklingen av Bränneriområdet, där det finns planer på att bygga flerbostadshus. Höjning av effekttillgången säkerställer även att vi kan möta ett ökat behovet från industrin, företagen och andra aktörer i kommunen, säger Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Avtalet mellan parterna innebär att Skåne får ökad tillgång genom att Heleneholmsverket i Malmö används som kapacitetsreserv. Projektet SWITCH, som drivs av E.ON, bistår med optimering av energianvändningen i näten samt att Svenska Kraftnät har tagit fram en temporär lösning som stöttar upp i situationer av akut kapacitetsbrist. Detta innebär att nyanslutningar kan genomföras, fram till 2024 då stamnäten till Södra Sverige är utbyggt.

Sjöbo Elnät jobbar även långsiktigt
Sjöbo Elnäts har ett anslutningsabonnemang på spänningsnivån 130 kilowatt med en effektnivå på 36,0 megawatt. De nya förutsättningarna har resulterat i att bolaget har tecknet ett nytt avtal med E.ON om en ökning av effekten med cirka fyra procent.
- Jag är väldigt glad att Sjöbo Elnät nu har fått till ett avtal som bättre kan möta efterfrågan i kommunen. Det jobbas även parallellt med en långsiktig lösning och det planeras för en ut- och ombyggnation av stamnät för att få bort samtliga ”flaskhalsar” i systemet. Detta kommer att ge Sjöbo kommun möjlighet att växa enligt framtida ambitioner, berättar Kenneth Lindholm, VD på Sjöbo Elnät.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2019
Sidan publicerad av: Samir Hassan