Ledningsarbete leder om trafiken på Sjöbo väst

Omledning av trafik på Sjöbo väst

Bild över hur trafiken leds om under arbetet

Arbetet påbörjas den 21/4

Det är vatten och avloppsledningar som ska kopplas ihop. Ledningarna ligger på ca 5 meters djup tillsammans med en del kablar och en vattenledning, vilket innebär att arbetet tar tid. Arbetet påbörjas imorgon den 21/4, arbetet beräknas ta 5 veckor.

Under arbetets gång leds trafiken om via den rödmarkerade markeringen på kartan ovan.
Kör försiktigt och visa respekt för de som arbetar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2020
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren