Sjöbo kommuns anhörigkonsulent kan stötta dig

Britt-Marie Dornell

Britt-Marie Dornell, Anhörigkonsulent på Sjöbo kommun.

Att vara anhörig kan ibland vara tufft. Just nu råder dessutom oro för Coronaviruset, Covid-19. Britt-Marie Dornell, Anhörigkonsulent på Sjöbo kommun, märker av att anhöriga bekymrar sig.


Att leva nära en människa som behöver stöd och hjälp kan innebära att livet ter sig annorlunda än tidigare. Du som hjälper och stöttar någon i din närhet kan själv behöva stöd. Därför erbjuder Sjöbo kommun anhörigstöd. Anhörigstöd är ett brett begrepp, som omfattar många olika situationer. Du kan vara anhörig till någon med demenssjukdom, till någon med psykisk ohälsa eller någon med annan sjukdom. Du kan vara anhörig till en god vän, arbetskamrat, granne eller till en förälder, ett barn eller annan familjemedlem.

Att vara anhörig kan ibland vara tufft. Just nu råder dessutom oro för viruset Covid-19, Coronaviruset. Britt-Marie Dornell, Anhörigkonsulent på Sjöbo kommun, märker av att anhöriga bekymrar sig.

— För den som är anhörig blir Corona ytterligare något att oroa sig för. Men man måste tänka på att anhöriga inte är någon homogen grupp. Hur orolig man är beror mycket på vad den närstående är drabbad av. Några är så svårt sjuka att det är uppenbart att Coronaviruset utgör en fara. Där är oron större såklart, säger Britt-Marie Dornell.

Men hon märker också av det omvända.

—Många gamla har en mer avslappnad syn på det hela. Det som sker det sker.

—Jag får en del frågor kring inställda arrangemang, såsom anhöriggrupper med mera. Men alla jag mött har förståelse för att det ställs in, säger Britt-Marie Dornell.

För att arbetet med anhörigstödet ska kunna fortgå gäller det att vara kreativ. Anhörigstödet får anpassa sig och vara flexibelt. Mycket av verksamheten flyttar ut och bedrivs utomhus.

—Vi har tur att vi fått så fint vårväder. Vi kan genomföra anhörigsamtal i promenadform med lagom stort avstånd. Jag sitter också mer i telefon än vad jag brukar göra. Jag ringer upp och frågar hur man mår. Det kan i all enkelhet vara ett stöd i den nuvarande situationen. Man känner att någon bryr sig.

—Beroende på hur länge vi har nuvarande läge så får vi bli mer och mer kreativa. Men vi har några fördelar. Vi bor i en glesbefolkad kommun med gott om plats för kunna hålla säkerhetsavstånd, framför allt utomhus.

Detta erbjuder Sjöbo kommuns anhörigstöd:

  • Enskilda samtal, information och rådgivning
  • Anhöriggrupper, samtalsgrupper och kamratcirklar
  • Anhörigcafé
  • Föreläsningar
  • Må-Bra aktiviteter
  • Vägledning till andra funktioner i samhället
  • Avlösarservice

Dessutom anordnar kommunerna inom sydöstra Skåne (Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Skurup och Sjöbo) gemensamma anhöriggrupper.

De särskilda råden till äldre och andra riskgrupper tas bort

Äldre och andra i riskgrupper ska omfattas av samma rekommendationer som resten av befolkningen, meddelar socialminister Lena Hallengren den 22 oktober. De särskilda rekommendationer som gällt för landets 70-plussare och personer i andra coronariskgrupper tas bort.

Besöksförbudet hävs den 1 oktober

Vård- och omsorgsförvaltningen är glada över att besöksförbudet hävs den 1 oktober.
—Vi vet att många av våra kunder och deras anhöriga längtar efter beslutet, säger Eva Gustafsson, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Vi väntar nu på rekommendationer från Smittskydd Skåne och Socialstyrelsen så att vi kan öppna upp för besök utan att riskera smittspridning för våra mest sköra kunder. Det blir troligtvis begränsningar i antal besökande och var besöken kan ske. Vi återkommer så fort vi vet mer, men beskeden kommer inte förrän under nästa vecka.

Vi kommer inte att öppna dagcentraler eller restauranger den 1 oktober.

Skolstart hösten 2020 och vad som gäller under terminen

Covid-19 sprids fortfarande i flera delar av Sverige. Vi fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Detta betyder att de rutiner som gällde på ditt barn förskola eller skola i våras gäller även nu.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt. Att vi fortsätter tvätta händerna ofta, att vi håller avstånd till varandra och att vi stannar hemma när vi är sjuka, även när vi bara är lite sjuka.

Du hittar mer information gällande förskola och grundskola i Sjöbo kommun under rubriken Inskränkningar i den kommunala verksamheten längre ner på denna sida.

Svenska kyrkan erbjuder stöd

Svenska kyrkan erbjuder stöd till personer i riskgruppen, som till exempel att handla och att bistå med samtal till människor som känner sig ensamma och isolerade.
Kontakta den församling du tillhör för hjälp.

Sjöbo församling Christel Schönbeck Nordh (Sjöbo) 0416-51 31 31
Blentarps församling Eva Katsler 0705-089596
Lövestads församling Åke Appelgren 0417-21575, Katarina Mårtensson 0417-21573
Vollsjö församling Björn Jernström 0416-300 24

Råd, tips och information till barn, unga, föräldrar och äldre som känner oro

På Uppdrag Psykisk Hälsa:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information, råd och tips för dig som känner mycket oro i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 augusti 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin