Sjöbo kommuns anhörigkonsulent kan stötta dig

Britt-Marie Dornell

Britt-Marie Dornell, Anhörigkonsulent på Sjöbo kommun.

Att vara anhörig kan ibland vara tufft. Just nu råder dessutom oro för Coronaviruset, Covid-19. Britt-Marie Dornell, Anhörigkonsulent på Sjöbo kommun, märker av att anhöriga bekymrar sig.


Att leva nära en människa som behöver stöd och hjälp kan innebära att livet ter sig annorlunda än tidigare. Du som hjälper och stöttar någon i din närhet kan själv behöva stöd. Därför erbjuder Sjöbo kommun anhörigstöd. Anhörigstöd är ett brett begrepp, som omfattar många olika situationer. Du kan vara anhörig till någon med demenssjukdom, till någon med psykisk ohälsa eller någon med annan sjukdom. Du kan vara anhörig till en god vän, arbetskamrat, granne eller till en förälder, ett barn eller annan familjemedlem.

Att vara anhörig kan ibland vara tufft. Just nu råder dessutom oro för viruset Covid-19, Coronaviruset. Britt-Marie Dornell, Anhörigkonsulent på Sjöbo kommun, märker av att anhöriga bekymrar sig.

— För den som är anhörig blir Corona ytterligare något att oroa sig för. Men man måste tänka på att anhöriga inte är någon homogen grupp. Hur orolig man är beror mycket på vad den närstående är drabbad av. Några är så svårt sjuka att det är uppenbart att Coronaviruset utgör en fara. Där är oron större såklart, säger Britt-Marie Dornell.

Men hon märker också av det omvända.

—Många gamla har en mer avslappnad syn på det hela. Det som sker det sker.

—Jag får en del frågor kring inställda arrangemang, såsom anhöriggrupper med mera. Men alla jag mött har förståelse för att det ställs in, säger Britt-Marie Dornell.

För att arbetet med anhörigstödet ska kunna fortgå gäller det att vara kreativ. Anhörigstödet får anpassa sig och vara flexibelt. Mycket av verksamheten flyttar ut och bedrivs utomhus.

—Vi har tur att vi fått så fint vårväder. Vi kan genomföra anhörigsamtal i promenadform med lagom stort avstånd. Jag sitter också mer i telefon än vad jag brukar göra. Jag ringer upp och frågar hur man mår. Det kan i all enkelhet vara ett stöd i den nuvarande situationen. Man känner att någon bryr sig.

—Beroende på hur länge vi har nuvarande läge så får vi bli mer och mer kreativa. Men vi har några fördelar. Vi bor i en glesbefolkad kommun med gott om plats för kunna hålla säkerhetsavstånd, framför allt utomhus.

Detta erbjuder Sjöbo kommuns anhörigstöd:

  • Enskilda samtal, information och rådgivning
  • Anhöriggrupper, samtalsgrupper och kamratcirklar
  • Anhörigcafé
  • Föreläsningar
  • Må-Bra aktiviteter
  • Vägledning till andra funktioner i samhället
  • Avlösarservice

Dessutom anordnar kommunerna inom sydöstra Skåne (Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Skurup och Sjöbo) gemensamma anhöriggrupper.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2021
Sidan publicerad av: Johanna Svedin