Badsommaren 2020 är räddad!

Samtliga friluftsbad i Sjöbo kommun öppnar i sommar.

Som en följd av Coronapandemin har intäkter på Sjöbo simanläggning och Orebackens camping minskat. Andra intäktsbortfall som kan bli aktuella är om Sjöbo marknad ställs in vilket är ganska troligt med dagens läge. För att möta intäktsbortfallet inventerades verksamheten på vilka besparingar som kunde göras. Ett av alternativen var att inte öppna de två friluftsbaden i Lövestad och Frenninge under sommaren 2020. Tekniska nämnden politiker beslöt att friluftsbaden ska vara öppna som vanligt i sommar och att man längre fram, när man vet lite mer om läget, ser över vilka besparingar man kan göra.

- Det känns positivt att vi öppnar alla friluftsbaden i sommar, säger Håkan Andersson, fritidschef på Sjöbo kommun.

- Vilken påverkan Coronapandemin har på friluftsbaden är för tidigt att säga än men vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och planerar efter dem. Om de uppdateras får vi planera för nya åtgärder, säger Håkan.

Just nu pågår uppfräschning och renovering av Östra Färsbadet i Lövestad. Omklädningsrummen är renoverade och målning av omklädningsbyggnaden pågår. Bassängbottnen, som nötts av tidens tand, ska få ett nytt ytskikt innan bassängen fylls med vatten inför sommaren. Att detta görs nu bero på att man inte kan tömma och renovera bassängerna under vinterperioden. Arbetet ska vara klart tills öppningen den 13 juni.

Även Frenningebadet öppnar då och Orebadet öppnar redan den 30 maj.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin