Ny rektor på Sandbäckskolan inom kort

Bild

Den 15 juli 2020 fattade familjeförvaltningschef Richard Löfgren tillsammans med Petra Roth, Sandbäckskolans nuvarande rektor, ett gemensamt beslut om att hon kommer att lämna sin tjänst vid Sandbäckskolan och istället få andra arbetsuppgifter inom förvaltningen. Ett ansvarsfullt och bra beslut, tycker Petra.
- Det är såklart tråkigt att lämna den fina skolan, kollegorna och alla elever men det är samtidigt nödvändigt. Jag vill att Sandbäckskolan ska fortsätta utvecklas positivt, och utifrån rapporten så ser jag det därför som nödvändigt att jag väljer att ta ett steg tillbaka.

Utredning har gjorts
Våren 2020 slog lärarförbundet larm om arbetsmiljön på Sandbäcksskolan. Lärarförbundet ansåg att skolan präglades av ett ”självsvåldigt och icke inkluderande ledarskap”. Richard Löfgren, förvaltningschef, tog därför initiativ till en utredning om situationen.
- Petra är en kompetent medarbetare men utredningen visar att det finns utvecklingsområden. Vi kommer ta vara på Petras kompetens på annat sätt och tills vi hittat en varaktig lösning kommer hon att vara oss behjälplig i förvaltningens centrala arbete. Nu startar arbetet med rekrytering av ny rektor och jag är övertygad om att vi kommer att hitta rätt person för uppgiften. Den nya rektorn behöver bygga vidare på skolans fina skolresultat och samtidigt bidra till att åter stärka arbetsmiljön på skolan, berättar Richard.

Fram tills att en ny rektor finns på plats så kommer så kommer skolan att ledas av Barbro Fredriksson (idag biträdande rektor) som tillförordnad rektor.

”Ser fram emot nya utmaningar”
Petra Roth hoppas på en nystart för Sandbäckskolan och för den egna delen hoppas hon kunna fortsätta bidra till skolornas utveckling fast på ett annat sätt, avslutar Petra.
- Nu kommer mitt fokus istället vara på att ge förvaltningen stöd där det finns behov och jag ser fram emot nya utmaningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2020
Sidan publicerad av: Samir Hassan