Suicidpreventiva dagen 10 september 2020

Bild

Suicidprevention – en fråga för hela samhället. Suicid har länge betraktats som en fråga som enbart berör psykiatrin. Men för att lyckas i det förebyggande arbetet behöver hela samhället involveras.

Nytt mål
Sjöbo kommun har ett nytt Folkhälsomål för 2021 - minska antal självmord per 100 000 invånare.

Samtliga förvaltningar i kommunen arbetar aktivt med folkhälsomålen. Aktiviteterna varierar beroende på verksamhet men syftet ska vara att främja hälsa, förbygga ohälsa samt minska suicid.

YAM
Exempel på genomförda aktiviteter är att alla elever i årskurs 8 utbildas i YAM. YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever. YAM genomförs i helklass och genom dialog, reflektion och lek ökar elevernas kunskap om psykisk hälsa.

MHFA
Inom vård- och omsorg utbildas medarbetare i MHFA, Första Hjälpen till psykisk hälsa. Målsättningen med programmet är att rädda liv genom att öka kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Huvudmålet är att lära sig hur du möter/bemöter en person som är i kris och/eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2020
Sidan publicerad av: Samir Hassan