Förstudie Hantverkskompetens

Projektet förstudie hantverkskompetens var ett LEADER projekt som syftade till att undersöka behovet av åtgärder för att öka kompetensförsörjningen inom traditionellt byggnadshantverk i sydöstra Skåne. Initiativtagare till projektet var byggnadsantikvarie Inger Torstensdotter Åhlin i samverkan med Sjöbo Kommun.

Ett stort behov finns av att upprätthålla det traditionella byggnadshantverket och skapa fler möjligheter till att kunna välja en yrkesväg inom byggnadsvården. Under projektets gång har de verksamma företagen med en nisch inom byggnadsvård kontaktas, över hela Skåne, som via enkät och dialogmöten instämmer till denna bild.

Det nationella utbildningsläget bedöms vara kritiskt med endast ett fåtal längre utbildningar ger ingångar till byggnadsvården som yrkesbana. Där den närmaste utbildningen i Mariestad ligger cirka 30 mil från Skånegränsen.

En vuxenutbildning i lärlingsformat bedöms vara den utbildningsform som både saknas nationellt och bäst passar att startas upp i Skåne. Sjöbo vuxenutbildning har därför påbörjat att se över alternativen för hur denna utbildning kan se ut. En tänkt start är höstterminen 2018. Nätverket Bevis (Byggnadsvård i Skåne) har kontaktats och är mycket intresserade av att sammarbete med både kunskap för utbildningsupplägget samt som ett nätverk för lärlingsplatserna. Projektledaren för förstudien kommer att arbeta vidare under vuxenutbildningen för att bibehålla de kontakter som tagits upp under förstudiens gång.

Antalet verksamma hantverkare med kunskap inom de traditionella byggteknikerna och materialen är cirka 100 st i Skåne. Många företagare ser positivt på marknaden i framtiden där majoriteten tror på en ökad efterfråga.

Läs hela rapporten här.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2018
Sidan publicerad av: Birk Andersson
Bygga, bo och miljö