Avgifter och taxor

Här hittar du avgifter och taxor för bygglov och anmälan, samt planavgifter.

Bygglov och anmälan

Tänk på! Detta inte medräknat i tabellerna nedan:

 • Vid prövning mot bestämmelserna om varsamhet ökar bygglovsavgiften med 10 procent.
 • Vid avvikelse från detaljplanens bestämmelser ökar bygglovsavgiften med 20 procent.
 • Utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 25 procent.
 • Vid planavvikelse och utanför detaljplan kan avgift för grannehörande tillkomma med upp till 5 000 kronor.
 • Om det är många grannar som ska underrättas kan underrättelse istället ske genom annons i tidning. Avgift kan då tillkomma med cirka 6 000 kronor per annons.
 • Till varje bygglovsavgift tillkommer 242 kronor för expediering och kungörelse av beslutet i Post- och inrikes tidningar.
 • Utöver bygglovavgiften kan en planavgift tillkomma. (Kostnaderna för planavgiften hittar du under en egen rubrik längre ner på sidan).
 • Utöver bygglovavgiften kan en avgift för nybyggnadskarta tillkomma.
Bygglovsavgifter

Bygglovet gäller:

Kostnad - Avgift för lov, startbesked och slutbesked börjar på:

Nybyggnad av enbostadshus 50 - 129 kvm

12 777 kr

Nybyggnad av enbostadshus 130 - 199 kvm

17 035 kr

Nybyggnad av enbostadshus 200 - 299 kvm

21 294 kr

Nybyggnad av garage/carport mindre än 50 kvm

4 259 kr

Nybyggnad av garage/carport större än 50 kvm

8 518 kr

Tillbyggnad av enbostadshus 15 kvm eller mindre

2 948 kr

Tillbyggnad av enbostadshus 16 - 49 kvm

5 242 kr

Tillbyggnad av enbostadshus 50 - 129 kvm

11 056 kr

Tillbyggnad takkupa

2 376 kr

Tillbyggnad skärmtak 15 - 30 kvm

2 048 kr

Murar och plank vid enbostadshus

3 767 kr

Fasadändring (mindre)

1 719 kr

Fasadändring (större)

3 440 kr

 

Avgifter för anmälan

Anmälan gäller:

Kostnad - Avgift för startbesked och slutbesked börjar på:

Anmälan bygglovbefriad tillbyggnad, mindre än 15 kvm

2 169 kr

Anmälan bygglovbefriad komplementbyggnad, 0 - 25 kvm

4 587 kr

Anmälan bygglovbefriad komplementbostadshus, 0 - 25 kvm

2 169 kr

Anmälan ny bostad i enbostadshus

2 169 kr

Anmälan installation av eldstad

1 024 kr


Finns det du letar efter inte med i listan? Här hittar du fler exempel.

Planavgift

Planavgift tas ut i samband med bygglov på fastigheter som omfattas av detaljplan som upprättats eller ändrats år 1987 eller senare. Avgiften ska täcka kostnader som uppstår för kommunen vid upprättande eller ändring av detaljplaner.

Planavgift för enbostadshus, oberoende av area

Enbostadshus

Planavgift

Nybyggnad

21 504 kr

Tillbyggnad/ändring

10 752 kr

 

Planavgift för övriga byggnader (ej enbostadshus)

Bruttoarea

Planavgift

Nybyggnad 50-129 kvm

23 654 kr

Nybyggnad 130-199 kvm

31 539 kr

Nybyggnad 200-299 kvm

39 424 kr

Tillbyggnad 50-129 kvm

10 752 kr

Tillbyggnad 130-199 kvm

14 336 kr

Tillbyggnad 200-299 kvm

17 920 kr

Ändring 50-129 kvm

10 752 kr

Ändring 130-199 kvm

14 336 kr

Ändring 200-299 kvm

17 920 kr


Här hittar du fler planavgifter.

Kontakt

 • Stadsbyggnadsförvaltningens expedition

  Miljö-, Bygglovs- och Strategienheten

  0416 - 270 00

  stadsbyggnad@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till fredag 10:00-12:00.

   

  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.
  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto på huset som du tar själv) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin