Avfall från lantbruk

Som verksamhet är du skyldig att sortera ut matavfall, glas, tidningar, metall-, plast- och pappersförpackningar och lämna till återvinning. Även farligt avfall ska sorteras ut från övriga sopor.

Insamling av lantbruksplast

Insamlingen av lantbruksplast, till exempel ensilageplast, plastsäckar och odlingsfolie, sker via den ideella branschföreningen SvepRetur (Svensk Ensilageplast Retur AB). Information om datum för insamling finns under "Tjänster" och "Insamlingsinfo" på Svepreturs hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Farligt avfall

Till farligt avfall räknas bland annat spillolja, oljefilter, batterier, lysrör, bekämpningsmedelsrester och använt absorptionsmedel. För att transportera farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet (alltså ej hushållsavfall) krävs anmälan eller tillstånd från länsstyrelsen.

Verksamheter där farligt avfall uppkommer ska även förvara sitt avfall så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. Dessutom finns krav på att dokumentera vilka avfallsslag och mängder som uppkommer i verksamheten samt var det farliga avfallet lämnas för omhändertagande. Dokumentationen ska sparas i minst fem år och uppvisas för tillsynsmyndigheten vid deras tillsynsbesök.

Insamling av farligt avfall hos lantbruk sker bland annat via Länsförsäkringar (kräver lantbruksförsäkring via LF) eller via något av avfallsbolagen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2020
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson
Bygga, bo och miljö