Planprocessen

Planer tas fram i enlighet med den planprocess som fastställs i Plan- och bygglagen (PBL).

Det finns tre olika förfarande när det gäller handläggningen av planer:

  • standardförfarande
  • utökat förfarande
  • samordnat förfarande

Det finns också möjlighet att ta fram en detaljplan genom begränsat förfarande.

Den vanligaste processen att ta fram planer på i Sjöbo kommun finns att läsa här.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2020
Sidan publicerad av: Angela Håkansson
Bygga, bo och miljö