Planprocessen

Planer tas fram i enlighet med den planprocess som fastställs i Plan- och bygglagen (PBL).

Det finns tre olika förfarande när det gäller handläggningen av planer,
standard förfarande, utökat förfarande och samordnat förfarande. Det finns också möjlighet att ta fram en detaljplan genom begränsat förfarande. Den vanligaste processen att ta fram planer på i Sjöbo kommun finns att läsa här.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2018
Sidan publicerad av: Birk Andersson
Bygga, bo och miljö