Leverantörsfakturor

Så här gör du för att vi ska kunna hantera dina leverantörsfakturor på rätt sätt.

Följ denna checklista om du fakturera Sjöbo kommun.

Adressen är:
Sjöbo kommun
Box 54
275 22 Sjöbo

Alla leverantörer som skickar fakturor till Sjöbo kommun ska inneha F-skatt. Om leverantören är befriad från F-skatt ska det till varje faktura bifogas intyg från Skatteverket som styrker F-skattebefrielsen.

Är leverantören inte momsregistrerad ska fakturan inte innehålla några momsposter.

Läs mer här om att ha F-skatt eller inte.

Det är obligatoriskt med referenskod för att fakturera Sjöbo kommun. Den inom Sjöbo kommun som beställer en vara eller tjänst ska uppge aktuell referenskod.

Referenskodens utseende:
Referenskod - 6 tecken, ex: 102030

Relaterad information
Sjöbo kommuns referenslista

För fakturor som innehåller känslig information om enskilda personer gäller annorlunda hantering. I dessa fall finns det olika regler beroende på vad fakturan avser.

Kontakta ekonomisupport innan första fakturan skickas.
E-post: ekonomisupport@sjobo.se

Fakturor till Individ och familjeomsorgen från behandlingshem, institutioner, familjehem eller liknande ska alltid skickas till:

Sjöbo kommun, Familjeförvaltningen, 275 80 Sjöbo.

Leverantörer har även möjlighet att mejla fakturor i PDF-format till oss. Fakturorna mejlas till e-post: leverantorsfaktura@sjobo.se.

Det ska vara en faktura per mejl för att vår elektroniska hantering ska fungera. Eventuella bilagor och andra underlag ska finnas i samma fil som fakturan. Även när fakturorna skickas per mejl gäller samma krav på uppgifter som då fakturan skickas som pappersfaktura.

Andra försändelser (reklam, orderbekräftelser, biljetter och varor mot postförskott) ska adresseras direkt till mottagaren. Skicka faktura i ett exemplar, inga fakturakopior. Kommunens leveransadresser är fortsatt oförändrade.

 1. Leverantörens juridiska namn, adress
 2. Momsregistrerings- eller VAT-nummer
 3. Bankgironummer
 4. Fakturanummer/OCR nummer
 5. Fakturadatum
 6. Totalbelopp
 7. Momsbelopp inklusive momssats
 8. Uppgift om utföraren har F-skattsedel
 9. Organisationsnummer
 10. Referenskod som består av 6 siffror
 11. Leveransdatum (när varorna såldes eller tjänsterna utfördes.
 12. I klartext vad fakturan avser, antal och à-pris per artikelrad, brutto- samt beskattningsunderlag för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår enhetspriset (om det inte är momsfri försäljning)
 13. Leverantörenskontaktperson och kontaktuppgifter
 14. Köparens juridiska namn och fakturadress, se punkt 1 ovan
 15. Köparens leveransadress med uppgift om enhet och gatuadress samt beställarens namn
 16. Har varorna hämtats ska detta framgå, samt namn på den som hämtat ut varorna.

Läs mer om vad en faktura ska innehålla på Skatteverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Betalningsvillkor

Betalning av leverantörsfakturor sker 30 dagar efter fakturans ankomstdatum och efter godkänd leverans/prestation. I de fall detta är en helgdag sker betalning alltid närmaste bankdag framåt.

Försenad betalning

Om köparen inte betalar faktura i rätt tid medges att avgifter och dröjsmålsränta utgår enligt inkasso- och räntelagens bestämmelser (SFS 1981:739 och 1975:635).

Framställan avseende ersättning för försent betald faktura bör lämnas till köparen senast 30 dagar efter erlagd betalning genom separat faktura. Av framställan ska hänvisning till försenad faktura och referensnummer framgå.

Krav på ersättning för sen betalning får ej påföras efterföljande faktura. Eventuella påminnelser och krav skickas direkt till ekonomiavdelningen, med hänvisning till försenad faktura och referensnummer. Påminnelser och krav kan även mejlas, bifoga gärna fakturakopia.

E-post: ekonomisupport@sjobo.se

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin