Sjöbo kommuns vapen samt Ukrainas flagga

Kriget i Ukraina och Sjöbo kommun

Kriget i Ukraina påverkar oss i Sjöbo kommun på olika sätt. Här listar vi vad som händer och hur vi förbereder oss för olika situationer.

Nyhetsnotiser från Sjöbo kommun

Vi uppdaterar när det händer något i verksamheten med anledning av kriget i Ukraina.

Vinkelgården är mottagningskontor

Vinkelgården inne i Sjöbo tätort är mottagningskontor för personer som kommer från Ukraina. Mottagningen registrerar personer enligt massflyktsdirektivet, men ger även stöd och vägledning, ansvarar för kartläggning och gör matchning mot stödbehov.

Vägledning, tidsbokning och registrering

All kontakt går via den ordinarie flyktingverksamheten

Öppen mottagning/drop in på torsdagar 13-15.30

Vinkelgården, Domaregatan 2, 275 32 Sjöbo.

Information for people arriving to Sweden from Ukraine

Akutplatser i Sjöbo kommun

Individ och familjeomsorgen har svarat på hemställan från Migrationsverket gällande boendeplatser för flyende från Ukraina, och rapporterade in 80 akutplatser. På en akutplats är tanken att man ska befinna sig mellan 48-72 timmar. Akutboenden planeras på Orebackens camping och Blentarpsgården. Det är väldigt svårt att uppskatta hur många som kommer att anlända till Sjöbo, och vi förväntar oss att det kommer vara en mix av personer som vistas här med viseringsfrihet i 90 dagar och personer som åberopar massflyktsdirektivet.

Skyddssökande, skola och arbete

De som flytt från Ukraina och som vistas här inom de 90 dagarna, har samma rättigheter som andra EU-medborgare som vistas i landet; det betyder att de har rätt att arbeta, men inte rätt till SFI eller skola/barnomsorg för barnen. De som åberopar massflyktsdirektivet har däremot rätt till skola och barnomsorg men inte rätt till SFI. Skolan ska kunna ta emot elever inom en månad från att barnet registrerats här, men enligt de signaler vi får från Migrationsverket kommer de som placeras i akutboende i kommunen att flyttas inom kort, och därför blir det inte aktuellt med skolgång för dessa barn just nu.

Erbjuder stöd och aktiviteter

Oavsett vad skyddssökande från Ukraina har rätt till, så vill vi att de ska få ett bra mottagande när de vistas i Sjöbo kommun, och familjeförvaltningens olika verksamheter planerar för att på bästa sätt erbjuda stöd och även aktiviteter för barn och vuxna.

Sjöbohem ser över sina skyddsrum

Sjöbo kommun har via det kommunala bolaget Sjöbohem 19 skyddsrum. På grund av kriget i Ukraina och det oroliga världsläge det gett, så inventeras nu alla skyddsrummen för att vi ska få en status på dem.

Sjöbo kommun har gott om reservkraft

På grund av kriget i Ukraina har Sjöbohems tekniker testat och provkört kommunens reservkraft. Provkörningarna gav tumme upp – alla reservkraftverk fungerar som de ska och är klara att användas direkt, om det skulle behövas.

Sjöbo kommuns nödvattenplan säkrad

Sjöbo kommuns reservvattentankar ses nu över och görs redo för att användas. Kommunen köper dessutom in extra kapacitet i form av plasttankar och vattensäckar, för att trygga vattenförsörjningen vid en kris. Stora delar av våra vattenreserver är fyllda och klara att användas om det behövs.

Information med anledning av kriget i Ukraina, inklusive hur du kan engagera dig Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2023
Kommun och politik