Godkänd för F-skatt eller inte

När Sjöbo kommun köper en tjänst är det viktigt att känna till hur kommunen kommer att administrera betalningen. Betalningen administreras på olika sätt beroende på om leverantören är godkänd för F-skatt eller inte. Anledningen till att hanteringen skiljer sig är Skatteverkets regler.

Om leverantören är godkänd för F-skatt kommer betalningen att ske motsvarande den faktura som leverantören skickar till Sjöbo kommun. Beroende på om leverantören är momspliktig eller inte ska fakturan vara med eller utan moms.

Om leverantören inte är godkänd för F-skatt, vid avtalstillfället eller utbetalningstillfället, kommer betalningen att reduceras med belopp motsvarande skatt på 30 procent. Ska betalning göras till en fysisk person kommer beloppet även att reduceras med eventuella sociala avgifter. Det belopp som reducerats kommer att betalas in till Skatteverket av Sjöbo kommun som uppbördsman.

Om leverantören är en allmännyttig ideell förening, som inte är godkänd för F-skatt men har ett intyg från Skatteverket att de är skattebefriade, kommer betalningen ske motsvarande den faktura som leverantören skickar till Sjöbo kommun. Detta under förutsättning att en kopia av ett giltigt intyg är bifogat med fakturan.

För mer information om F-skatt, momspliktig verksamhet och skattebefrielse ta kontakt med Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Kommun och politik