Bild

Covid-19 Information till företagare

Här hittar du information riktad till dig som företagare i Sjöbo kommun. På sidan samlar vi information om stöd som finns för företagare lokalt, regionalt och nationellt.

Livsmedelshantering

Arbetar du/ditt företag med mat och livsmedel?
Vi har uppdaterat informationen på vår sida om livsmedel. Där kan du läsa mer om hur vi gör livsmedelskontroller under pandemin, den nya lagen som ska förhindra smittspridning på restauranger och serveringsställen, samt hur du bör tänka om du planerar arrangera julbord.

Så vill vi stötta näringslivet

Spridningen av sjukdomen covid-19 innebär en utmaning för företagare. Med det lokala näringslivet i fokus och med tanke på det ansträngda läget har Sjöbo kommun beslutat om ett stödpaket riktade direkt till företagarna. I nuläget innehåller stödpaketet åtta åtgärdspunkter.

I menyn nedan sammanfattar vi även åtgärder som regeringen, Riksbanken och andra myndigheter och branschorganisationer erbjuder företagare med anledning av pandemin.

1. Det kommunala fastighetsbolaget låter näringsidkare senarelägga betalning av hyra.

2. Prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

3. Förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.

4. Säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

5. Tillåter uteservering hela året utan kommunal avgift. Tillåt också en utökning av området.

Facebooksida - Näringsliv Sjöbo
På Sjöbo kommuns sida till dig som företagare, hittar du uppdaterad information kring förändrade villkor för näringslivet. Vi samlar på så sätt informationen på ett ställe. Här bjuds också företag in ett öppet forum att dela med sig av tips, ställa frågor eller komma med förslag. Här hittar du Facebooksidan Näringsliv Sjöbo.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagsakuten

Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris.

Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel med mera? Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till företagsakuten kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

Telefon: 040-675 34 80
Öppettider vardagar kl 9-12 och 13-16

Läs mer på Region Skåne.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens åtgärder
Regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna.
Läs mer på Regeringen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Korttidspermittering
Korttidspermittering införs från och med den 16 mars. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.
Läs mer på Tillväxtverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader
Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom sjukpenningen.
Läs mer på Försäkringskassan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slopat karensavdrag
Slopat karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
Läs mer på Försäkringskassan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Likviditetsförstärkning via skattekontot
Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.
Läs mer på Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd aktörer inom kultur och idrott
Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning. Medlen kommer att tilldelas både små och stora aktörer med verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Pengarna kommer fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet.
Läs mer på kulturdepartementet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksbankens åtgärder
Lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna och utökar tillgångsköpen och vidtar åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen.
Läs mer på Riksbanken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finansinspektionens åtgärder
Sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll
Finansinspektionen (FI) sänker det kontracykliska kapitalbuffertkravet för banker från 2,5 procent till 0 procent. Sänkningen motsvarar omkring 45 miljarder kronor. Den görs i förebyggande syfte, för att värna en väl fungerande kreditförsörjning som underlättar för företag och hushåll att upprätthålla produktion, konsumtion och investeringar.
Läs mer på Finansinspektionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamt
Samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och vad som är viktigt för dig som företagare att känna till hittar du på sajten Verksamt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten
Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du på Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverket
För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. Läs mer på Arbetsmiljöverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsrättsliga frågor
Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation. Här hittar du kontaktuppgifter till alla medlemsorganisationer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhetstjänsten fPlus
Ett utmärkt sätt att hålla dig som företagare uppdaterad kring nyhetsläget på nyhetstjänst fplus.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2021
Sidan publicerad av: Samir Hassan