Möjligheternas dag

Det blir Möjligheternas dag i höst. Sjöbos arbetsmarknadsevent ”Möjligheternas dag” kommer att äga rum som sedvanligt den 9 oktober i år, om än i annorlunda tappning.

I den situation som råder just nu ställer ”Möjligheternas dag” om och formeras till ett digitalt evenemang. Detta på grund av covid-19-pandemin. Men ambitionen kvarstår att genomföra och erbjuda ett event med hög kvalitet och upplevelse.

I två år har Sjöbos arbetsmarknadsevent ”Möjligheternas dag” arrangerats, detta blir det tredje året i rad. En arbetsmarknadsinsats som är mycket uppskattat av alla involverade parter.

Möjligheternas dag riktar sig till Sjöbo näringsliv, kommunala verksamheter, elever åk 9, och alla arbetssökande eller vuxna som har utbildningstankar.

Upplägget för dagen

Årets Möjligheternas dag blir digital och öppnas med en kommunövergripande film som ger en fingervisning om den mångfald av yrken som finns inom den kommunala verksamheten. Även kommunens Studie- och yrkesvägledare kommer att delta med information och vägledning om utbildningsvägar och jobbmöjligheter till de olika kommunala yrkena. På förmiddagen är målgruppen alla åk-9 elever. På eftermiddagen är målgruppen komvux-, sfi-elever med flera. Alla elever har gjort instuderingsuppgifter och kommer efter dagen utvärdera sitt arbete.

För mer information om Möjligheternas dag, kontakta:

Kristina Petersson, Utbildningschef Sjöbo kommun
E-post: kristina.petersson@sjobo.se
Telefon: 0416-270 50

Johan Tykesson, Projektledare, Näringsliv, Sjöbo Utbildningscentrum
E-post: johan.tykesson@sjobo.se
Telefon: 073-4242959

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin