Bilder från trädgården på Diamanten, daglig verksamhet.

Bilder från trädgården på Diamanten, daglig verksamhet.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en LSS-insats för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som är i vuxen ålder och som inte står till arbetsmarknadens förfogande eller studerar.

Hur ansöker jag om daglig verksamhet?

Ansökan om daglig verksamhet finns längre ner på denna sidan.

Daglig verksamhet i Sjöbo kommun bedrivs i fyra spår:

Anpassad plats innebär att du praktiserar på ett företag med handledning av praktikplatsens personal.

Varje individ som vill ha en anpassad plats kommer i kontakt med en arbetskonsulent.

Tillsammans görs en kartläggning för att komma fram till en lämplig praktikplats just för dig. Var, hur och i vilken omfattning en sådan praktik förläggs beror på praktikplatsens och den enskildes förmåga, intresse och önskemål.

Du träffar din arbetskonsulent regelbundet för uppföljningar om hur du trivs och hur det fungerar för dig på din praktikplats.

Kommunen tecknar olycksfall- och ansvarsförsäkring för individen och bekostar även eventuell skyddsutrustning.

Samarbetet är kostnadsfritt för arbetsplatsen och samarbetet pågår sålänge båda parterna önskar.

Diamanten är den största verksamheten inom Daglig verksamhet. Diamanten är delad i flera grupper som har sina respektive arbetsplatser på olika platser i och utanför lokalerna.

 • Skapandegrupp, här arbetar man främst med kerativa uppgifter där personens intresse styr innehållet.
 • Utegrupp, här ligger fokus på utevistelse och naturfrämjande aktiviteter. Som exempel lagar gruppen mat i stormkök och tar lugna promenader.
 • Återvinningsgruppen, denna grupp har i uppgift att hämta upp wellpapkartonger från olika verksamheter i kommunen. Därefter åker gruppen vidare till en kartongpress och slänger kartongerna.
 • Fixargruppen, gruppen utför olika serviceuppdrag inom vård- och omsorg. Det kan det vara att hämta och leverera saker till olika verksamheter.
 • Fordonsgruppen, här sköter vi om verksamhetens bilar genom att tvätta, dammsuga och tanka dem.
 • Musikgruppen, här erbjuds musikaktiviteter både i grupp och individuellt.
 • Individanpassade grupper, på Diamanten finns det också grupper där man jobbar mer individuellt. Det finns en grupp för dom som behöver en lugnare miljö. Här har varje person ett eget arbetsbord där man i lugn och ro kan utföra sin enskilda uppgift.

  Det finns även en grupp som är för dom som önskar en mer social miljö men som ändå vill arbeta med enskilda uppgifter utformade efter personens intresse.

Företagsgrupper innebär att arbetsgrupper från daglig verksamhet integreras ute på arbetsplatser där daglig verksamhet tillhandahåller personal och arbetsplatsen förser gruppen med arbetsuppgifter.

I nuläget har daglig verksamhet samarbete med bland annat:

 • ICA kvantum i Sjöbo, ICA Nära Hanssons i Lövestad och Dollarstore. I dessa butiker är våra uppgifter att packa upp varor, fronta hyllor och prismärkning.
 • Brandstad hästgård, på denna hästgård består uppgifterna av att packa hö och att mocka.
 • Sutars AB, där vår uppgift är att att paketera och montera olika komponenter.
 • Orans camping, är en utegrupp där vi bland annat röjer sly i skogen, sågar och hugger ved.
 • Malena Gymnasiet, vi driver cafeet på Malena gymnasiet. Här säljer vi fika till eleverna. Uppgifterna kan innebära att stå i kassa, beställa och ställa fram varor, göra varma mackor, koka kaffe, torka bord och diska.
 • Kommunhuset, här ansvarar vi för att förbereda beställningar av fika till konferenser och möten på kommunhuset. Andra uppgifter kan också vara att koka kaffe, diska och städa.

Målet med företagsgrupper är att individen ska ha en arbetsliknande sysselsättning.

Samarbetet med företagsgrupper är en möjlighet för Sjöbo kommuns arbetsplatser att göra sociala insatser och bidra till en meningsfull vardag för personer med olika funktionsvariationer.

Vill ni som företagare göra en förfrågan om ett samarbete? Var vänlig och ta kontakt med en av arbetskonsulenterna, se kontaktinfo längre ner på sidan.

Örnen riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning med ett större omsorgsbetonat behov. Verksamhetens inriktning är att erbjuda dig upplevelser och sinnesstimulering som huvudsakliga aktiviteter. Exempel på aktiviteter är:

 • Kreativt skapande
 • Bakning
 • Musik
 • Promenader
 • Snouzel samt Taktil massage
 • En del av kunderna har mer arbetsinriktade uppgifter med legoarbete samt återvinning av papper; en tjänst vi tillhandahåller för andra kommunala verksamheter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2023
Omsorg och stöd