Anhörig till långvarigt fysiskt sjuk närstående

Om din närstående drabbats av långvarig fysisk sjukdom, t ex sviter efter stroke eller långvarig cancerbehandling har ni rätt till stöd och hjälp från kommunen. Här nedanför länkar vi vidare till informationssidor om olika hjälp- och stödinsatser.

Dessa vänder sig i tilltalet till din närstående, men insatserna som beskrivs på sidorna kan vara ett stöd även till dig som anhörig.

Stöd och hjälp från kommunen kan till exempel röra sig om rehabiliteringsinsatser där du kan läsa mer om bostadsanpassning och de insatser som kan bli aktuella i form av hemsjukvård. Hemtjänstinsatser kan också vara aktuella.

Om din närstående vistats på sjukhus för akuta insatser görs en vårdplanering. Detta kan antingen ske som en planering på sjukhuset före hemgång eller vid en insatsplanering i hemmet i samband med att du kommer hem. I båda fallen sker planeringen med dina och dina närståendes behov i centrum. Vid planeringen deltar vanligtvis sjuksköterska och biståndshandläggare men även andra yrkesgrupper som arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterska kan vara aktuella. Vid detta tillfälle ansöker ni om de hjälpinsatser som ni behöver.

Om du inte riktigt vet vilka hjälpinsatser du och din närstående kan ha rätt till vänder du dig till kommunens biståndshandläggare. Kontakta Sjöbo kommuns växel 0416-270 00 så blir du kopplad till en biståndshandläggare som har hand om det området där du bor.

Om din närstående inte kan ta sig till en vårdcentral eller akutmottagning kan man få hembesök av läkare. Det är Region Skåne som ansvarar för detta, läs mer om Hembesök av läkare via länken längre ner på sidan (1177.se). Om den närstående har hemsjukvård kontaktar ni sjuksköterskan i kommunen som kan beställa hembesök.

Anhörigstöd

I en samtalsgrupp kan du som anhörig öka dina kunskaper. Här kan du få tips och råd om hur du på olika sätt kan underlätta och hantera din vardag men även träffa andra i liknande situation. Samtalsgrupperna träffas ca 5 gånger per termin. Det vi tar upp i samtalsgruppen stannar där, ett muntligt tystnadslöfte. För att vara med i våra grupper kontakta anhörigkonsulenten.

Enskilda stödsamtal med anhörigkonsulenten, som har tystnadsplikt.

Anhörigcafé varannan onsdag (jämna veckor) mellan 13.00-16.00 på Anhörigcenter Lilla Norregatan 10. Ingen förhandsanmälan behövs utan du är välkommen när det passar dig.

Avslappning genom taktil massage kan också erbjudas vid behov.

Det finns diagnosföreningar som erbjuder anhörigstöd på olika sätt. Du kan läsa mer om dem via länkarna längre ner på sidan.

Kontakt

 • Anhörigkonsulent

  Britt-Marie Dornell

  0416-273 49

  anhorig@sjobo.se

  Besöksadress

  Ängsgården (korsningen Sandåkravägen, Åsumsgatan)

  Postadress

  275 37 Sjöbo

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Sidan publicerad av: Elisabeth Lyrén
Omsorg och stöd