Bilderna är tagna på Björkbacken med huskatten Tarzan och kunden Sixten.

Boende

Boende för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Hos oss finns det flera olika boenden som passar olika behov. Du kan läsa om dem här nedan. Klicka på plustecknet för att läsa mer om respektive boende.

Om du har en demenssjukdom och det inte längre fungerar att bo hemma finns det särskilda demensboenden att flytta till. På ett boende med rätt kompetens kan en person med demenssjukdom få en lugnare tillvaro som passar de nya behoven.

Klicka här för att läsa mer om våra demensboenden.

På en korttidsvistelse får du tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Kommunens platser för korttidsvistelse är till för dig som vid enstaka tillfällen är i behov av tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Det är en biståndshandläggare som gör bedömningen om du är i behov av en plats. Personalen är alltid närvarande och du kan få alla hjälp­insatser du behöver. Här får du ett respektfullt bemötande, en meningsfull tillvaro, trygghet och inflytande över din vardag.

Klicka här för att läsa mer om våra korttidsboenden.

LSS-boende är ett boende med särskild service där omvårdnad, stöd och service anpassas efter dina behov och resurser. I våra boende ska du kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Det finns två olika slags boenden inom LSS i kommunen: gruppbostad och servicebostad.

Klicka här för att läsa mer om våra LSS-boenden.

Anpassad lägenhet och omgivning med närhet till restaurang och aktiviteter. Är man i behov av hjälp i hemmet ansöker man om det och då är det personal från hemtjänsten som utför insatserna.

Klicka här för att se vilka serviceboenden det finns.

Anpassad lägenhet med extra breda dörrar, planfri entré och hiss från markplan .Är man i behov av hjälp i hemmet ansöker man om det och då är det personal från hemtjänsten som utför insatserna.

Klicka här för att läsa mer om seniorlägenheterna.

När dina behov av vård och omsorg ökar eller när du inte längre känner dig trygg hemma kan ett särskilt boende vara ett alternativ. I Sjöbo finns flera boenden i olika delar av kommunen. Du ansöker om boende skriftligt eller muntligt till biståndshandläggare som utreder och fattar beslut. På följande länk hittar du information om de olika boendena samt kontaktuppgifter till biståndshandläggare.

Klicka här för att se vilka boenden det finns inom denna kategori.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2019
Omsorg och stöd