Demensteamet

För dig som har, eller är anhörig till, en person med demenssjukdom

Demensteamets mål är att bidra till ökad livskvalitet hos demenssjuka och deras anhöriga genom kunskap, råd och stöd. Teamet erbjuder stöd och hjälp utifrån varje persons behov både enskilt och i grupp.

Vanliga Frågor

Nej. Demenssjukdom är vanligare ju äldre man blir, men det är inget naturligt åldrande.

Om du misstänker demenssjukdom är det viktigt att du kontaktar din husläkare för en utredning.

Ja. I kommunen finns mötesplatsen ”Klubben”.

Ja. Demensteamet erbjuder olika typer av anhörigstöd.

Ja. Kontakta demensteamet eller biståndshandläggarna.

Aktuellt

Vi planerar anhörigträffar fortlöpande under året. Välkommen att höra av dig vid intresse. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2019
Omsorg och stöd