God man

I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren står under tillsyn av länsstyrelsen och under JO:s granskning.

Kommunstyrelserna i Ystads, Sjöbo och Tomelilla kommuner har fattat beslut om ett avtal för att utöka samverkan inom överförmyndarverksamheten med ett gemensamt kansli placerat i Tomelillas kommunhus. Kansliet omfattar fyra handläggare samt vald överförmyndare i Tomelilla kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Omsorg och stöd