God man

I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren står under tillsyn av länsstyrelsen och under JO:s granskning.

Ystad, Sjöbo och Tomelillas kommuner samverkar inom överförmyndarverksamheten med ett gemensamt kansli placerat i Tomelillas kommunhus. Kansliet omfattar fyra handläggare samt vald överförmyndare i Tomelilla kommun. Du hittar all info om vår verksamhet på Tomelilla kommuns hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2021
Omsorg och stöd