Tydliggörande pedagogik

Genom tydliggörande pedagogik kan personalen ge kunden individuellt anpassat stöd att öka sin förståelse för omvärlden.

Personal har genomgått utbildning i tydliggörande pedagogik för att bättre kunna tolka och förstå kunder med funktionsnedsättning, i första hand personer med autism och utvecklingsstörning.

Genom tydliggörande pedagogik kan personalen ge kunden individuellt anpassat stöd att öka sin förståelse för omvärlden. Kommunikationsstödet utformas på ett strukturerat sätt utifrån kundens behov och utvecklingsnivå. Kommunikationen sker med ord och/eller bilder på planeringstavlor och/eller scheman.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019
Omsorg och stöd