Stöd vid skilsmässa och separation

Ibland är det svårt för föräldrar att komma överens om vad som är bäst för deras barn. Även om det inte är föräldrarnas avsikt, far barn illa när föräldrar inte kan enas om hur barnen ska ha det. En skilsmässa eller separation är i sig inte skadligt för barnen, men konflikt över tid mellan föräldrarna är det.

Därför erbjuder vi dig som förälder samarbetssamtal. Samtalen utgår från barnens behov och innebär ett stöd i att komma överens om vad som är bäst för barnen och att uppnå enighet i olika frågor som ekonomi, vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten är att barn behöver båda sina föräldrar för att bli trygga och välfungerande.

Vi inleder samtalen med att träffa er föräldrar i varsitt enskilt samtal. Sedan följer gemensamma samtal mellan er tillsammans med oss. Det är vanligt att man behöver träffas några gånger för att samtalen ska ge resultat.

Föräldrar behöver vara överens om att delta då samarbetssamtal innebär att båda föräldrarna är med på träffarna. Samtalen kan leda till överenskommelser mellan er, antingen muntliga eller skriftliga, men även familjerättsliga avtal vilka är juridiskt bindande och likvärdiga med en dom.

Samarbetssamtalen är kostnadsfria och det sker ingen registrering eller journalföring i socialregistret.

För att boka tid, ring 0416-273 00 vardagar 10-12 eller maila oss: radochstod@sjobo.se

Råd- och stödenheten erbjuder även stöd i grupp vid separation.

Ansök om att upprätta avtal

Föräldrar kan upprätta juridiskt bindande avtal kring vårdnad, boende och umgänge för barn hos familjerätten. När avtalet har godkänts av familjerättssekreteraren har det samma giltighet som en dom i domstolen.​ För att kunna upprätta ett avtal krävs det att

  • föräldrarna är överens om avtalets innehåll
  • de har full insikt i innebörden av avtalet
  • avtalet bedöms vara till barnets bästa

Informationssamtal

Föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Samtalen ska underlätta för föräldrarna att i ett tidigt skede och hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan vara en ingång till andra insatser som till exempel föräldraskapsstöd, familjerådgivning eller samarbetssamtal.

För mer information om avtal eller informationssamtal ska ni kontakta familjerätten.

Familjerättssekreterare

0416-270 00 (kontaktcenter)
Telefontider
Måndagar: 10.00 - 11.30
Onsdagar: 13.00 - 14.00

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2023