Stöd i grupp vid separation

Barn i Föräldrars Fokus - BIFF

Barn som upplever skilsmässa har ofta många tankar och känslor kring detta. Det kan vara allt ifrån att barnet tar på sig skulden för föräldrarnas skilsmässa till att de känner att de behöver ta hand om mamma eller pappa. En del barn saknar den ena föräldern när de är hos den andra, och vice versa.

Allt det här lyfter vi upp tillsammans i gruppen; vi diskuterar och reflekterar över den egna situationen. Fokus i grupperna är barnen och hur de påverkas av att föräldrarna befinner sig i familjerättslig tvist. Du får kunskap om barns behov när föräldrar har separerat och ges möjlighet att tillsammans med andra föräldrar reflektera över hur du kan stödja ditt barn.

Föräldrautbildning omfattar tre träffar och sätter barnens behov i fokus, och den har tre syften; att inge föräldrarna hopp, synliggöra barnens behov och situation, samt arbeta med frågan:

  • Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Utbildningen sker i grupp, tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2021