Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistele innebär att en vuxen eller barn med funktionsnedsättning får möjlighet till miljöombyte och avkoppling samtidigt som anhöriga får avlastning. Korttidsvistelsen kan ske i en stödfamilj, på ett korttidsboende eller genom lägerverksamhet.

I Sjöbo finns det ett korttidsboenden där du kan vistas under en begränsad tid. Bostäderna har en hemlik miljö, du har ett eget rum och det finns tillgång till gemensamma utrymmen. Att vistas på ett korttidsboende kan vara ett led till ökad självständighet och bidra till personlig utveckling.

Relaterade länkar

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2018
Sidan publicerad av: Anie Palmkvist