Personlig assistans

Personer som på grund av funktionsnedsättning behöver omfattande stöd kan ha rätt till LSS-insatsen personlig assistans. Det kan till exempel vara stöd med sin personliga omvårdnad, med att äta och att kommunicera med andra. Om dessa grundläggande behov är så stora att stödet behövs mer än 20 timmar per vecka kan Försäkringskassan bevilja assistansersättning. 

Har du själv en funktionsnedsättning och vill söka stöd? Är du företrädare/ombud (god man, förmyndare eller förvaltare) eller närstående/anhörig och ska hjälpa en person med funktionsnedsättning att söka stöd?

Du är alltid välkommen att kontakta LSS-handläggare med frågor om möjligheter till LSS-insatser. Kontaktuppgifter till LSS-handläggarna hittar du längre ner på sidan. Vilken handläggare du ska kontakta styrs av den dag i månaden som du själv, eller den person med funktionsnedsättning som du hjälper, är född.

Assistansersättning kan även sökas hos Försäkringskassan. Du kan läsa mer om Försäkringskassans assistansersättning här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det går också bra att ringa till Försäkringskassans lokala handläggare:

 • Birgitta Persson, Försäkringskassan Ystad : 0411-29355
 • Ingrid Nilsson, Försäkringskassan Ystad : 0411-29353 (vårdbidrag, handikappersättning och LASS )

Personer som beviljas personlig assistans ska själv vara med och bestämma/välja vem som ska utföra stödet. Det finns flera alternativ;

 • Personlig assistans utförs av kommunen
 • Personen med funktionsnedsättning kan vara arbetsgivare för assistenten/assistenterna
 • Stödet kan användas till att anlita en annan utförare t ex ett kooperativ eller privat bolag. www.intressegruppen.infolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Som kund kan du välja vem som ska utföra din assistans. Om du vill ha din assistans genom kommunen får du välja något av de privata företag som blivit godkända enligt LOV (Lagen Om Valfrihet). Alla utförare som uppfyller kommunens krav blir godkända. Men det är kommunen som har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Du kan välja mellan dessa två utförare:

 

Är du beviljad personlig assistans och är intresserad av att få din assistans genom kommunen tar du kontakt med din LSS-handläggare. Vilken handläggare du ska kontakta styrs av den dag i månaden som du, eller den person med funktionsnedsättning som du hjälper, är född. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Kontakt

 • LSS-handläggare dag 1-17

  1-17 avser den dagen i månaden du är född

  0416-273 40

 • LSS-handläggare dag 18-31

  18-31 avser den dagen i månaden du är född

  0416-272 85

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2020
Sidan publicerad av: Elisabeth Lyrén