Personlig assistans

Personer som på grund av funktionsnedsättning behöver omfattande hjälp kan ha rätt till LSS-insatsen personlig assistans. Det kan till exempel vara med sin personliga omvårdnad, med att äta och att kommunicera med andra. Om dessa grundläggande behov är så stora att stödet behövs mer än 20 timmar per vecka kan försäkringskassan bevilja assistansersättning. 

Vem bestämmer om mitt stöd?

Personer som beviljas personlig assistans ska själv vara med och bestämma/välja vem som ska utföra stödet. Det finns flera alternativ;

  • Personlig assistans utförs av kommunen
  • Personen med funktionsnedsättning kan vara arbetsgivare för assistenten eller assistenterna
  • Stödet kan användas till att anlita en annan utförare t ex ett kooperativ eller privat bolag. www.intressegruppen.infolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personlig assistans i Sjöbo kommun

Som kund kan du välja vem som ska utföra din assistans. Om du vill ha din assistans genom kommunen får du välja något av de privata företag som blivit godkända enligt LOV. LOV är Lagen om valfrihet. Alla utförare som uppfyller kommunens krav blir godkända. Men det är kommunen som har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Du kan då välja mellan dessa två utförare:

Gör så här för att välja utförare genom kommunen

Är du beviljad personlig assistans och är intresserad av att få din assistans genom kommunen tar du kontakt med din LSS-handläggare.

Assistansersättning

  • Birgitta Persson, Försäkringskassan Ystad : 0411-29355
  • Ingrid Nilsson, Försäkringskassan Ystad : 0411-29353 (vårdbidrag, handikappersättning och LASS )
Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin