Boendestöd

Boendestöd riktar sig till personer med varaktiga psykisk funktionsnedsättning som har behov av stöd i det dagliga livet. Ansökan om boendestöd görs hos biståndshandläggare. Vid ansökan om boendestöd krävs ett läkarintyg.

En boendestödjare lyssnar och finns till hands, stöttar dig att leva ett självständigt liv och ger dig stöd i det som är jobbigt. Personal i boendestöd stödjer dig i vardagen för att skapa förutsättning för att klara det dagliga livet och få en möjlighet till en innehållsrik vardag. Insatsen kan ges både som stödjande och kompenserande. Boendestöd är en biståndsbedömd insats som är frivillig.

Genom boendestöd kan du få bättre struktur i vardagen, ökad självständighet och livskvalitét. Boendestödet ger dig vägledning i att utföra vardagssysslor och att delta i aktiviteter ute i samhället.

Boendestöd kan också innebära stöd utanför bostaden med exempelvis sociala kontakter, fritidsaktiviteter, inköp och kontakter med myndigheter.

Insatsen är kostnadsfri.

Det beror på hur stort ditt behov är och den bedömningen gör biståndshandläggare.

Utifrån ditt beslut skapar du tillsammans med din boendestödjare en genomförandeplan. Där ni gemensamt kommer överens och skriver in vad insatsen ska innebära för dig.

Insatsen är frivillig och om du inte längre önskar insats kan du kontakta din boendestödjare eller biståndshandläggare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2024
Omsorg och stöd