Färdtjänst

Färdtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Skånetrafiken ansvarar för färdtjänst

Skånetrafiken ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst i Sjöbo kommun.

Genom att samla all kollektivtrafik hos en och samma huvudman skapas bättre service och ökade resmöjligheter, både för dig som är färdtjänstresenär och för dig som reser med allmän kollektivtrafik d v s bussar och tåg.

Skånetrafikens färdtjänstområde omfattar hela Skåne samt resor till och från angränsande kommuner. För resor utanför färdtjänstområdet kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Ansöka om färdtjänst eller beställa färdtjänstresa gör du hos Skånetrafiken :

Telefonnummer för beställning eller frågor kring färdtjänst -länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster länk till information på Skånetrafiken. På denna sida hittar du även post- och e-postadress.

Gratis kollektiva resor från 2015

Från och med den 1 januari 2015 får alla som har färdtjänsttillstånd via Skånetrafiken åka gratis med kollektivtrafiken. Det finns många kunder som idag skulle kunna välja att resa med buss eller tåg, till exempel när vädret tillåter, eller när hälsotillståndet är bättre vissa dagar.

Med helt fria resor hoppas Skånetrafiken på att fler ska prova att åka med allmän kollektivtrafik. Det finns också en tanke om att detta ska leda till ökad rörlighet och bättre hälsa för färdtjänstresenärerna.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Omsorg och stöd