Vem kan ansöka om färdtjänst?

Region Skåne beslutar efter ansökan om en person kan beviljas färdtjänst. Region Skåne beslutar vilken servicegrad och särskilda villkor som skall uppfyllas för att resan skall kunna genomföras, det kan till exempel vara olika hjälpbehov, väntetider vid byte och dylikt.

Personer som på grund av funktionsnedsättning, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer kan beviljas färdtjänst. Med funktionsnedsättning som inte endast är tillfälligt menas att funktionsnedsättningen skall bestå längre tid än 3 månader.

Med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand avses att sökande har väsentliga svårigheter, även med gånghjälpmedel, att förflytta sig med normalt gångavstånd till och från hållplats för allmän kollektivtrafik.

Med väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer menas att den sökande har väsentliga svårigheter att resa på egen hand.

Tillstånd beviljas endast personer som är folkbokförda i kommun som överlåtit huvudmannaskapet för färdtjänst till Region Skåne.

Barn kan beviljas färdtjänst om barnet på grund av funktionsnedsättning är förhindrade att göra resor på egen hand, som jämnåriga barn normalt kan göra.

Barn som utan väsentliga svårigheter kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med vuxen person anses normalt inte uppfylla färdtjänstlagens kriterier för tillstånd.

Barn med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer tillsammans med vuxen på grund av ett omfattande hjälpmedelsbehov, behov av vårdinsatser under resan eller ett utagerande beteende har samma rätt till färdtjänst som vuxna.

Barn under 7 år får inte företa färdtjänstresa utan vuxens sällskap. För bilstol/bilkudde ansvarar vårdnadshavare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2022
Omsorg och stöd