Sjukresor

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården finns det olika sätt att göra det på. Bussar och tåg är i många fall ett bra alternativ, privatbil ett annat. Kanske ditt hälsotillstånd berättigar dig att resa med taxi?

Resa till sjukvården

Sjukresa är en resa till och från sjukvård. I de flesta fall fungerar Skånetrafikens bussar och tåg eller privatbil utmärkt för sjukresor. Om det finns medicinska skäl är det möjligt att resa med taxi. Du betalar alltid en del av resan själv.

Kontakta Skånetrafiken om sjukresa

Kundtjänst finns här. Sjukresefrågor: telefon 0771-77 80 90

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Omsorg och stöd