Socialjouren

Social jour når du genom att ringa 112. Du kan ringa Sociala jouren Syd vid en akut situation av social karaktär när socialtjänstens ordinarie verksamhet i Sjöbo är stängd.

Social jour gör en bedömning om det krävs akuta åtgärder eller om det går att vänta till socialtjänstens ordinarie verksamhet åter öppnar. Ärenden som prioroteras är barnärenden, missbruksärenden, och ärenden som rör våld i nära relationer.

Hur går det till när jag ringer?

När du ringer upp larmnumret 112 får du lämna namn och telefonnummer. Sociala jouren Syd ringer upp dig inom 30 minuter. Du kan vara anonym och ska då inte uppge ditt namn för SOS eller social jour utan enbart ditt telefonnummer så du kan bli uppringd.

Socialtjänsten Sjöbo kommun

Telefonnummer mottagningsenheten: 0734-242716
Telefontider; måndag - fredag kl. 10.00 - 11.00
Telefonnummer kontaktcenter: 0416-270 00

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2022
Omsorg och stöd