Stöd och hjälp i hemmet

Hemtjänst, bostadsanpassning, sjukvård, och mer för dig som bor kvar hemma.

Undersidor

  • Du som behöver personlig omsorg och hjälp med vardagliga sysslor kan beviljas hemtjänst. Stödet är behovsprövat. Omsorgs...

  • Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning. Med ...

  • Region Skåne och kommunen delar ansvaret för att Sjöbos invånare får den hälso- och sjukvård och rehabilitering de är i ...

  • Trygghetslarm kan ge ökad trygghet då det innebär möjlighet att snabbt tillkalla hjälp i akuta situationer. Det är en be...

  • Fixartjänst innebär att du kan få hjälp med vissa saker som kan vara svåra att själv utföra, exempelvis hjälp med att by...

  • För att klara av din vardag så självständigt som möjligt kan du behöva hjälpmedel. Till exempel vid sjukdom eller skada ...

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024