Hemsjukvård och rehabilitering

Region Skåne och kommunen delar ansvaret för att Sjöbos invånare får den hälso- och sjukvård och rehabilitering de är i behov av.

Kommunen svarar för hälso- och sjukvård i hemmet, och rehabilitering till personer som behöver stöd och inte kan ta sig till vårdcentral eller familjeläkarmottagning. Region Skåne har ansvar att tillhandahålla behövligt stöd till alla andra kommuninvånare.

Vi har här samlat information som vi hoppas kan vara till hjälp för dig som behöver hemsjukvård och rehabilitering, är närstående eller företrädare och andra som vill veta mer om möjligheter till stöd. Under rubrikerna kan du läsa mer om kommunens verksamhet. Här finns även hänvisning till Region Skåne och andra myndigheter.

Läs mer om...

Om svaret är nej på båda dessa frågor kan du ha rätt till hemsjukvård.

  • Kan du inte själv sköta din vård?
  • Kan du inte själv eller med hjälp av någon annan ta dig till en vårdcentral?

Ta kontakt med kommunns sjuksköterska, som samråder med din läkare och därefter tar ställning till om du har rätt att få utfört hälso- och sjukvård i hemmet.

Hör av dig till oss om du har åsikter, förslag och klagomål på kommunens omsorg, service och vård. Läs mer här om hur du kan komma i kontakt med oss.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2021