Medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvar för att hemsjukvården är av god kvalitet och håller hög säkerhet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska utarbetar rutiner för bland annat läkemedelshantering, delegering och avvikelserapportering. I det medicinska ansvaret ingår också att göra anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) vid händelser som har lett till skada eller risk till skada.

Du kan kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) om du har synpunkter på hur vården bedrivs eller på hur du blir bemött i hemsjukvården.

Läs mer om patientsäkerhet här.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2021