Frågor och svar 2019

Här har vi samlat de frågor som kommit in till våra politiker under 2019 och svaren från politikerna.

Fråga: Varför inte göra som i Ystad eller som Sövde byalags nyårsfirande? Samla fyrverkerier på en plats och gemensamt fira?

Någon ansvarig håller i det och på en samlingsplats för alla som vill fira in det nya året. Till exempel vid mossen eller annan plats ? Hade varit trevligt med nyårstal och dessutom alla raketer på ett ställe!

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Ser det som en väldigt bra idé om byalag/föreningar vill hålla i sådana tillställningar. Dock anser vi inte i SD att kommunen ska hålla i fyrverkeriuppskjutningar. Detta på grund av att vi inte tycker att skattebetalarnas pengar ska gå till sådana saker.

Vi tror inte det hade minskat skjutandet så mycket. Då de som vill hade använt fyrverkerier ändå.

Även om jag är en hundmänniska, är jag inte emot fyrverkerier om dom används på tolvslaget. Problemet med fyrverkerier är enligt oss i SD Sjöbo när det missköts och smäller halva december. Då har vi svårt att förbereda våra djur mm på det.

Vänligen
Andre af Geijerstam
Gruppledare
SD Sjöbo

Hej och tack för din fråga! Om man vill skjuta upp raketer så är detta en god idé att samla alla på ett ställe. Däremot anser jag att detta inte är en kommunal angelägenhet utan hanteras bäst av föreningsliv och/ eller näringsliv. Båda de exempel du anger hanteras på något av dessa sätt. Självklart kan kommunen hjälpa till, men att tillskjuta resurser för exempelvis personal på plats eller inköp av ordningsvakter ingår, enlig mig, inte i välfärden. Däremot kan utsättning av sopkärl, för insamling av fyrverkerirester, vara en sådan sak kommunen kan stödja med.

Med vänlig hälsning
Magnus Weberg
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Raketer och fyrverkerier är fina men skrämmer många och förorenar en hel del. Och när man använder dom att skjuta på blåljuspersonal används dom på alldeles fel vis. Ett gemensamt firande är en bra idé och det arrangeras i många kommuner men då oftast av Handelsklubbar och Företagarföreningar.

Kommunen skulle kunna vara delaktig genom att underlätta och hjälpa till vid ett gemensamt firande.

Hälsningar
Centerpartiet i Sjöbo kommun

Hej! Tycker det är en bra ide som är värd att diskutera.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg, Kristdemokraterna

Hej! Strålande idé tycker jag! Mycket trevligare att fira tillsammans. (Kan ju också vara ett sätt att begränsa raketerna till just den stunden. Jag som har en otroligt raketrädd hund är ingen älskare av smällare och raketer och stöder allt som begränsar raketer med mera).

Initiativet, tycker jag, ska tas av respektive byalag. Naturligtvis med viss hjälp av vår kommun. I år är det troligen lite sent att fixa det men nästa år kan det väl vara igång.

Önskar dig ett Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning
Charlotte Ramel-Andersson, gruppledare Liberalerna i Sjöbo

Fråga: Vad vill ni folkvalda politiker med kulturen i Sjöbo?

Jag kan inte reda ut vad respektive parti vill med vare sig bibliotek , konst, krukmakeri, möllor eller annan kultur och fritid. Vem räknade fel på krukmakeriet och varför drev man denna fråga så hårt från Kd och Sd? Hur tänker ni andra? Hur är ansvaret fördelat, har gatukontoret allt eller?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Vi Sverigedemokrater sätter alltid kultur högt. Vad det kostar med krukmakeriet vet vi inte än idag.

Då någon säger ca 80.000:-

och någon säger ca 150.000:-

och någon säger ca 400 000:-

En rimlig idé är att det ligger mitt i mellan om man räknar in reparationer, skötsel, gräsklippning med mera.

Man kan diskutera vem som är bäst på att sköta det, om det verkligen är kommunen då de inte ens kan ge ordentliga siffror på vad det kostar årsvis.

Att SD Sjöbo ville sälja det till en privat aktör alternativt överlåta det till en förening är ingen hemlighet. Anledningen till detta var att vi föregående år hade politiker som beslutade att spara och lägga ner äldreboende och tvinga gamla och svårt sjuka att flytta. Utan ett spår av ånger eller debatt.

Man har även diskuterat på vissa håll att stänga en förskola. Dock fullföljde man inte detta som tur var, utan skyllde diskussionen på kommunanställda och slätade över det.

Med detta i bakhuvudet, resonerar vi som så att skola, vård och omsorg alltid måste gå före då det är grunden i samhällskontraktet. Enligt vårt sätt att se det.

Vänligen
Andre af Geijerstam
gruppledare SD Sjöbo

Tack för din fråga och ditt intresse för vår kommun!

Moderaterna har under de senaste åren valt att fokusera på framförallt två områden inom kultur och fritid. Dels för att göra ett effektivare arbete med att göra liknande saker på flera orter och för att göra både kulturen och fritidsaktiviteter mer attraktiva och tillgängliga för fler. Arbetet med dessa kommer att fortgå de kommande åren så alla orter är inte åtgärdade än.

Det första området är meröppna bibliotek. Först ut var Lövestad under 2017 och sedan Blentarp 2018. Det senaste i raden är, att sedan december är även huvudbiblioteket i Sjöbo meröppet. Förutom meröppet har dessutom samtliga tre bibliotek renoverats och är mer moderna för att passa in hur bibliotek används idag. Vollsjös bibliotek är ännu inte åtgärdat men detta kommer också att lyftas. Även här är meröppet och renovering i planen. Tyvärr kräver denna lokal större investeringar för att lösa frågan med meröppet. Detta gör att vi inte kan göra detta lyftet som vi ville under 2020 utan får tyvärr skjuta detta lite framåt. Ambitionen är att vi ska kunna färdigställa biblioteket i Vollsjö under 2021.

Det andra området som vi valt att fokusera på är de kommunalt ägda idrottsplatserna. Detta projekt startade under förra året med att lyfta och renovera upp Vollsjö idrottsplats och Frenninges friluftsbad. I planen för detta år ligger Lövestads idrottsplats och friluftsbad. Detta projekt kommer att pågå runt om i kommunen under totalt 7 år för att sprida ut kostnaderna. Av effektivitetsskäl genomför vi de olika renoveringarna ort för ort. Då detta är långsiktiga projekt vill vi i Moderaterna att dessa ska genomföras innan vi blandar in något nytt.

Kommunerna i Sverige går mot lite tuffare tider och Moderaterna kommer alltid att prioritera välfärdsuppdraget. Detta gör att stora satsningar på det som ligger utanför välfärdsuppdraget inte är aktuellt.

Vad gäller olika angivna kostnader för att driva Elfstrand krukmakeri så har den riktiga kostnaden för detta de senaste 5 åren legat mellan 100-150 tkr. Anledningen till att det är olika år till år är att det gjorts någon mindre renovering. Vi i Moderaterna vill behålla Elfstrands.

Ansvaret för all kulturverksamhet som exempelvis Elfstrands, möllorna, bibliotek, Flora biografen med mera ligger på familjenämnden medan all fritidsverksamhet som kommunala idrottsplatser, sporthallar, lekplatser med mera ligger på tekniska nämnden.

Med vänlig hälsning
Magnus Weberg
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Kristdemokraterna vill att vi ska ha ett rikt utbud av kultur i Sjöbo. Till skillnad från vissa andra partier tycker vi att de olika föreningarna ska driva det och inte ha kommunala tjänstemän som driver det. Bra exempel är Piratensällskapet, Färs härads hembygdsförening som får ett litet bidrag men bedriver en fantastisk verksamhet.

Finns många fler exempel - som Kullamöllan vänner som både sköter och visar upp Möllan utan att någon får lön för arbetet.

Vi tycker det är bedrövligt att både Krukmakeriet och Möllan i Sjöbo är så dåligt skötta med ett stort eftersatt underhåll, så sköter man inte vårt kulturarv.

När det gäller varför Kd drev frågan om Krukmakeriet var att vi vill få fokus på hur mycket det kostar? Vi har olika syn på hur mycket det kostar och hur man räknar fram det.

Men ett kort svar från oss är att både kultur och fritid är viktigt men vi kan använda pengarna på ett betydligt bättre sätt än vad vi gör idag och på det viset också får mer i utbyte.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg, gruppledare Kristdemokraterna

Hej! Vi i Liberalerna anser att kulturen i Sjöbo är mycket viktig. Utan kultur blir vi ett fattigt samhälle på många olika sätt.

Vi är för att Krukmakeriet inte ska avvecklas som Kristdemokraterna, Kd, la en motion om. Den motionen fick stöd av Sverigedemokraterna, Sd.

Vi, tillsammans med flertalet av partierna, förstod inte varifrån den årliga kostnaden på 500 000 kronor för drift och skötsel kom ifrån. Även efter debatten på kommunfullmäktige var det svårt att förstå. Kd kan säkert upplysa dig om motsatsen.

Jag har också svårt att förstå varför Sd stödde motionen. Som jag har uppfattat det är Sd ett parti som tycker det är mycket viktigt att bevara allt som är genuint svenskt. Elfstrands krukmakeri har en mycket lång historia i Skåne och Färs Härad och är en plats vi ska vara stolta över. Den kan utvecklas till något betydligt större och mera lättillgängligt än vad det är idag.

Om det sen ska drivas av en förening eller dylikt får bli en senare fråga.

Med vänlig hälsning
Charlotte Ramel-Andersson, gruppledare Liberalerna i Sjöbo

Vi i Centerpartiet värnar kulturen. Det är bra för både kropp och själ, den ger mening till livet och gör dig både glad och uppretad beroende på hur du upplever det du ser eller hör. Kultur engagerar dig.

Bibliotek är viktiga för demokratin och att vi nu i kommunen har tre bibliotek som är Meröppna gör att du kan gå dit även om det är stängt. Det är en otrolig förmån för oss invånare och viktigt för oss i Centerpartiet.

När det gäller Elfstrands krukmakeri så vet inte vi var summan 500 000 kr kom från. Detta eftersom den verkliga kostnaden var 2018, 83 147 kr. 2017 genomfördes en inventering och invändig renovering varför kostnaderna blev högre 126 101.

Så var Kristdemokraterna hämtade sin summan, 500 000 kr, får dom själva svara på.

Vi i Centerpartiet vill inte sälja Elfstrands krukmakeri som Kristdemokraterna vill och har lagt förslag på till kommunfullmäktige.

Ansvaret för kulturen har Familjenämnden och Tekniska nämnden där gatukontoret ingår.

Hälsningar
Centerpartiet i Sjöbo kommun

Fråga: Varför svarar aldrig Sverigedemokraterna på frågor och svar? På Sd- Sjöbo facebook kan man inte ställa frågor utan dessa raderas efterhand om de är jobbiga.

Frågan är ställd till samtliga partier. Flera partier har dock avböjt att svara då frågan så tydligt riktas mot SD.

Från Sd har vi varit dåliga i detta forumet att svara på frågor.
Men vi har varit väldigt tydliga i andra kanaler med vad vi vill och vilka vägar vi tycker att kommunen ska gå.
Vi ska försöka att bli mer aktiva även här i fortsättningen.
De regler vi har på vår Facebook är vad jag vet, att man ska hålla god ton och inga personpåhopp. Han som sköter vår Facebook har fått ok att blocka personer som återkommande inte kan låta bli personpåhopp och inte håller god ton.

Mvh
André Geijerstam, SD

Fråga: Hur har ni hanterat den politiker från Sverigedemokraterna som var föremål för övergrepp?

Fortsättning på frågan: Har vederbörande lämnat sina uppdrag eller är förtroendet fortfarande starkt? Dessa ärenden borde informeras ut istället för att tystas ner.

Frågan är ställd till samtliga partier. Flera partier har dock avböjt att svara då frågan så tydligt riktas mot SD.

Denna personen lämnade in skriftlig avsägelse för alla sina uppdrag omgående efter samtal med partiet. Dock ska vi inte leka polis och domare då personen i fråga varken är åtalad eller dömd. Utan det lämnar vi till rättsväsendet.
Att något är nertystat håller vi inte med om då vi omgående pratade med media och andra partiers företrädare.

Mvh
André Geijerstam, SD

Fråga: Vad tycker ni om att kommunala chefer och politiker som är anställda av kommunen får avgångsvederlag i händelse av att de sägs upp av någon anledning?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Det är viktigt för oss att lagar och ingångna avtal följs vid en uppsägning. Om man väljer att själv avsluta sin anställning eller om arbetsgivaren gör det, i båda fallen är det viktigt att reda ut vad anledningen är till att man väljer att sluta, alltså vad som ligger bakom. Men alltid viktigt att följa de avtal som reglera uppsägningstider med mera, och i vissa fall förhandlar man och når en uppgörelse.

Mvh
Centerpartiet

Hej! Rekryterar man rätt ska detta inte behövas. Kristdemokraternas inställning är att inga fallskärmar till varken tjänstemän eller politiker ska förekomma i Sjöbo kommun. Tyvärr har vi haft många dyra fallskärmar/avgångsvederlag för många miljoner kronor, pengar som kunde användas bättre i skolan och inom vården.

Mvh
Lars Lundberg
Gruppledare för Kristdemokraterna i Sjöbo kommun 

Fråga: Varför sänker ni bidraget för väghållning av enskilda vägar?

Jag noterade kommunfullmäktige beslutat om att bidrag för väghållning av enskilda vägar ska sänkas. Som ordförande i en vägförening med få hushåll så vet jag att den samlade intäkten från kommunen och Trafikverket redan idag inte täcker kostnaderna för väghållningen.

Denna sänkning kommer att betyda en direkt kostnad för oss boende. Med tanke på att vi bor inom ett området där infrastrukturen redan idag är betydligt sämre än vad som erbjuds i de mer tätbebyggda områdena i kommunen, så undrar jag hur denna sänkning motiverades.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Tack för frågan! För att svara på frågan måste man se på hela kommunens budget. Som du säkert uppmärksammat är det många kommuner i Sverige som fått en mycket tuffare ekonomi.

Grundproblemet är att det är färre förvärvsarbetande i förhållande till hela befolkningen. Det finns inte många arbetslösa utan det finns helt enkelt för få i befolkningen som är i arbetsför ålder.

Sjöbo kommun nådde inte upp till sin budget för 2018, och detta renderade i stora besparingar inom bla investeringarna inom tekniska nämnden, bla försvann investeringarna för Lövestads parkområde, lekplats Sjöbo väst och den nya gatan till LSS, dessa var i princip redan igång och investeringarna måste reduceras på andra områden. Totalt kring 5 miljoner.

När resurserna minskar, så finns det ett antal områden som kommunen inte får dra ner på och som är tvingande. Dessa finns givetvis i störst omfattning inom familjenämnden och vård och omsorgsnämnden, vilket innebär att det är de andra delarna som i huvudsak måste dela på besparingarna.

Det enklaste för mig hade varit att säga att vi inte ska spara på bidragen till väghållningen, men verkligheten är att framåt kommer vi i än större utsträckning att se över det som inte är tvingande för en kommun, och se var vi kan spara och minska utgifterna.

Det var nog inte vad du ville höra, men det är situationen i ekonomin.

Med vänlig hälsning
Jörgen Jönsson (C)
Tekniska nämndens Ordförande

Fråga: Hur ser er planering ut för grundsärskolan som är belägen på Färsingaskolan idag då ni har planer på att göra om allt till en högstadieskola endast?

Frågan är ställd till samtliga partier.

I dagsläget kan vi inte ge ett svar på hur och var grundsärskolan kommer att bedrivas från HT2020. Nämnden gav vid nämndsmötet i maj familjeförvaltningen i uppdrag att planera och genomföra omställningen av skolorna till hösten 2020 med inriktningen att Färsingaskolan ska vara en 7-9 skola. I det uppdraget ingår det att se över alla berörda verksamheter, även grundsärskolan, och ta fram förslag på hur de kan bedrivas på bästa sätt utifrån de förutsättningar som finns. I förvaltningens uppdrag ingår att löpande hålla nämnden informerad om hur planering och implementering av förändringen fortskrider.

Givetvis förstår vi att denna typ av förändring medför oro och skapar många frågor hos de som kommer att beröras. Nämndens ambition är att denna process ska vara öppen och involverande och naturligtvis kommer nämnden att gå ut med information efterhand som den blir tillgänglig. Dock ber vi samtidigt om förståelse för att detta är en stor förändring och att det kommer att ta ytterligare några månader innan hela bilden har klarnat.

Susan Melsen, ordförande i familjenämnden
Göran Fröjd, vice ordförande i familjenämnden

Hej! Vi väntar på besked i nämnden på hur man tänker lösa denna biten. Viktigt att man tar hänsyn till grundsärskolans behov.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg
Gruppledare för Kristdemokraterna

Fråga: Frågor och synpunkter angående högstadiet på Storkskolan

Hej! Jag har tagit del av utredningar och beslut som ligger till grund för att lägga ner Storkskolans högstadie och jag är bestört över att en nämnd kan fatta ett så genomgripande beslut för en liten ort utan att utreda konsekvenserna bättre. Att inte utreda de ekonomiska och sociala parametrarna på ett grundläggande och proffessionellt sätt visar inte på en demokratiskt process eller god hushållning med våra skattepengar. Detta beslut har givetvis stor påverkan på en liten ort där många valt är bo pga att det ger en trygg uppväxt för barnen - vi vuxna pendlar, men barnen får nära till skolan. De problem som ni lyfter, problem med lärarbehörighet, är ett generellt problem i många mindre kommuner och jag har svårt att se att ni lättare ska kunna rekrytera lärare till Färsingaskolan. Beslutet måste rivas upp och utredas grundligt och innefattas i kommunens strategiska lokaliseringsplan. Jag vill härmed framföra min besvikelse till Sjöbos politiker. Jag vill veta om ett så här tungt beslut får tas i nämnden? Det borde vara en fråga för kommunfullmäktige.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Vi, Liberalerna i Sjöbo, tycker att det är viktigt att vi har en bra högstadieskola som gynnar barn och ungdomar från hela kommunen.

Ett gemensamt högstadie på Färsingaskolan kommer att få flera fördelar.
På Färsingaskolan finns det redan idag många behöriga lärare. Blir det en högstadieskola för hela kommunen kommer det bli lättare att få fler lärare som är behöriga t ex i olika språk. Det kommer också bli bättre för lärare och andra pedagoger att kunna stötta varandra och lära av varandra. Lärare önskar kolleger som de kan utvecklas tillsammans med och som arbetar som ett lag. Vid ledigheter och sjukdom kommer det också bli lättare att sätta in vikarier eller ställa upp för varandra så eleverna får den undervisning de ska ha.

Vi tror också att det är många elever som mår bra av att flytta till en annan skola och inte gå i samma skola år efter år. Träffa nya vänner och nya lärare är inte alltid av ondo utan kan tvärtom vara en nystart och spännande. Kanske framförallt om man kommer från en liten ort.

Det har framförts farhågor om att villorna i Blentarp skulle sjunka i värde om högstadiet försvann från orten. Blentarp är en plats som ligger ovanligt vackert. Omgiven av härlig natur och nära till både Kastrup och större städer. Underbara gång- rid- och löpslingor. Att villorna skulle sjunka i värde för att eleverna går i högstadiet på en annan ort är svårt att förstå.


Med vänlig hälsning
Charlotte Ramel-Andersson
Gruppledare för Liberalerna Sjöbo

Familjeförvaltningen har i uppdrag att utifrån de förutsättningar som finns bedriva en så bra verksamhet som möjligt sett till hela kommunen. Det har under en längre tid blivit allt mer uppenbart att det har varit svårt att bedriva en långsiktigt hållbar grundskoleverksamhet i den form som den bedrivits.

  • Stora svårigheter att öka andelen behöriga lärare
  • Stor personalomsättning i lärarkåren
  • Återkommande rapporter om problem i arbetsmiljön, både för lärare och elever.
  • Ekonomiska underskott

Dessa utmaningar gör att organisationen har svårt att få arbetsro och fokusera på det den faktiskt ska fokusera på. I ett sådant läge måste nämnden agera. Vid nämndssammanträdet 26 februari fick familjeförvaltningen i uppdrag att utreda en framtida grundskoleorganisation där Färsingaskolan är en 7-9 skola och övriga skolor är F-6 skolor.

Utredningen presenterades inför nämndssammanträdet 23 maj och det blev uppenbart att det i princip är omöjligt att skapa sig en heltäckande bild av alla möjliga scenarier och konsekvenser av den förändring som föreslogs. Antalet faktorer som påverkar är helt enkelt för många; osäkerhet i befolkningsprognoser, eventuella etableringar av friskolor och det fria skolvalet för att nämna några.

Nämnden hade då två alternativ; fortsätta på samma sätt som tidigare och hoppas på ett annat resultat eller faktiskt agera för att skapa en långsiktig hållbarhet i verksamheten. Majoriteten av nämnden valde att agera.

Den främsta anledning till beslutet är att det är vår bedömning att det är det alternativ som ger bäst förutsättningar att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen. Vi måste skapa attraktiva arbetsplatser för våra lärare där de ges möjlighet att undervisa i de ämnen de är behöriga inom och de årskurser de är utbildade för. Vi vill också ge möjlighet till ett kollegialt utbyte med andra lärare med samma ämnesbehörigheter. Ovanstående är svårt att skapa på enheter med mindre elevunderlag. Ett större underlag ger även möjligheter att täcka upp för och komplettera varandra när behov uppstår.

Ur ett elevperspektiv bedömer vi också att det, utöver fördelen med en förväntad högre andel behöriga lärare, är fördelaktigt ur ett socialt perspektiv. Vi anser att det är bra för eleverna att möta andra elever, utvecklas och förberedas för framtiden.

Givetvis finns det också ett ekonomiskt perspektiv i detta. Exakt vilka konsekvenser som denna förändring får är, som tidigare nämnts, svåra att förutse. Vi är dock övertygade om att om vi lyckas skapa en bra och attraktiv arbetsplats för våra pedagoger så kommer detta medföra att en förbättrad kontinuitet i verksamheten. Något som kommer att ha en positiv inverkan på ekonomin, bland annat i form av minskad personalomsättning.

Givetvis inser vi att det kan uppfattas som ett forcerat beslut som kommit som en överraskning för många. Vi har full förståelse för det, men vi ansåg att det, för att inte förlora ett helt läsår, var nödvändigt att ta detta beslut innan sommarlovet. Realiteten är att många pedagoger under sommaren funderar på sin framtid och då tycker vi det är viktigt att vi från familjenämndens sida är tydliga med hur vi vill bedriva grundskoleverksamheten i Sjöbo kommun. Rektorer ges möjlighet att redan nu förbereda sin organisation för framtiden och pedagogerna ges förutsättningar och möjlighet att göra informerade beslut när de funderar på sin framtid.

Avslutningsvis är vi medvetna om att vi i nuläget inte sitter på alla svar och att vi kommer att möta många utmaningar på vägen framåt. Vi är också medvetna om att alla inte delar våra bedömningar men ansvaret för att ta beslutet vilar på våra axlar. Det är inte något vi tar lätt på och beslutet är taget efter vår bästa förmåga med hela Sjöbo kommuns bästa för ögonen givet de förutsättningar vi har.

Angående din fråga om nämnden har befogenhet att ta detta beslut så har vi innan beslutet togs varit i kontakt med expertis inom området. Utifrån de diskussionerna är det vår bedömning att det ligger inom nämndens befogenheter.

Susan Melsen (M), ordf Familjenämnden
Göran Fröjd (M), v. ordf. Familjenämnden

Vi socialdemokrater yrkade i nämnden på återremiss för att underlaget till beslut var undermåligt när det gäller just de parametrar du själv tar upp.
Gällande lokalutredningen för åk 7-9 på Storkskolan ville vi se en utredning som skulle belysa ekonomiska och hållbara lösningar av en eventuell flytt av eleverna.
Ärendet har enligt oss hanterats utan att ta hänsyn till den strategiska lokalförsörjningsplanen och därmed beslutats utan att ta hänsyn till varken ekonomiska eller långsiktigt hållbara lösningar.
Av någon anledning, som vi inte fått svar på, har ärendet påskyndats vilket vi menar inte hade behövts göras i denna snabba takt. Ett mer förtroendeingivande hantering är att invänta den strategiska lokalförsörjningsplanen som tar hänsyn till helheten för alla våra lokaler och ligger som ett tydligt underlag för oss politiker så att ett välgenomtänkt beslut kan fattas.

Hälsningar Socialdemokraterna

Fråga: Hur tänker ni hantera det busliv i byn som ökar ju varmare det är utomhus?

Buskörning med bil, busliv vid aktivitetsparken, skadegörelse typ bränder.
Frågan är ställd till samtliga partier.

Det har periodvis varit väktare på Busstationen och detta har haft en lugnande effekt. Våra fältassistenter finns och de är ute och rör sig på de platser som man vet av erfarenhet är stökiga. Våra frivilligorganisationer försöker också röra sig ute bland ungdomarna för att stötta och lotsa rätt. Men i slutändan är det polisens ansvar att upprätthålla ordningen i vår kommun.

Hälsningar
Centerpartiet

Fråga: Flera frågor angående Blentarpsgården

Läser att ni tänker lägga ner Blentarpsgården. Varför inte låta ett privat bolag fortsätta driva verksamheten? Jag vill inte tvingas bo hemma den dagen jag känner mig otrygg.

Och varför säljer ni inte boven i dramat simhallen som aldrig borde blivit byggd. Varför ska gamla och barn få stå tillbaka för en simhall?

Sänk kraven för att komma in på äldreboende och låt fler ensamma människor få bo sina sista år i gemenskap med andra likasinnade. Visst finns det gamlingar som skulle vilja komma in på äldreboende? Är det reglerna för att komma in som är felaktigt satta? Som det är idag är de gamla ju nästan sängliggande när de får komma in.

Hemtjänst på landsbygden kostar väl en hel del pengar. Och hur många blir arbetslösa vid nedläggningar?

Man pratar om att stänga Blentarpsgården men förslaget var att lägga i malpåse, vilket innebär att man snabbt kan öppna upp verksamheten om behov uppkommer. Hemtjänsten skulle fortfarande utgå här ifrån och de allmänna utrymmena skulle fortfarande kunna nyttjas av pensionärerna i Blentarp och området runt omkring.

En plats på Blentarpsgården kostar 1,05 miljoner kronor/plats och år. Att jämföra med en plats på de andra särskilda boenden i kommunen som kostar mellan 0,58 miljon till 0,65 miljon kronor/plats och år.

När man pratar med privata aktörer så säger dessa att det behövs minst 30 platser för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett ekonomiskt försvarbart sätt. På Blentarpsgården finns 19 platser.

Det är inte vi i Sjöbo Kommun som beslutar om kraven för att bo på äldreboende. Kraven är lagstiftade i socialtjänstlagen, en lag som vi följer.

När det gäller personalen på Blentarpsgården så kommer dom inte att bli arbetslösa utan kommer att erbjudas arbete på andra boenden i kommunen.

Hälsningar Centerpartiet

Tack för frågorna om Blentarpsgården!
Här är Vänsterns svar:

Först vill vi klart deklarera att det aldrig varit aktuellt att sälja våra äldre och sjuka till något privat vårdbolag - våra patienter är värda en ordentlig vård och vi har inte råd med fördyringarna och försämringarna som en privatisering innebär.

Vårt parti vill inte lägga ner Blentarpsgården, utan titta långsiktigt på en lösning med fler trygghetslägenheter så att alla äldre som vill ska kunna hitta ett tryggt boende.

Frågan är inte enkel - låter vi alla över 80 som vill få en plats på våra boende så riskerar vi att inte ha platser till de som verkligen behöver det. Vi tror på olika former av boende, trygga lägenheter med närhet till dagcentraler, gruppboende och särskilda boende. Så länge vi inte privatiserar något utan ser till medborgarnas bästa istället för att tjäna pengar kan vi göra det bra på sikt.

Simhallen kan vi inte sälja eftersom den är helt skattefinansierad, den går inte att driva på annat sätt.

Hemtjänsten har såklart blivit väsentligt dyrare med LOV - att flera företag ska köra samma rundor som kommunen och gör hemtjänsten skadligt mycket mindre effektiv. Vi tror istället på en ökad digitalisering, de som inte vill ha besök på natten men vill bli tilltittade kan bli det på distans med mera.

Många av våra äldre vill inte bo på de särskilda boendena eftersom många där är väldigt sjuka, därför behöver vi trygghetslägenheter som en annan form, som de lägenheterna vid Kärnan och Ängsgården. Av denna typ av boende finns det ett behov, och det hade också frigjort bostäder runt om i kommunen.

Hälsningar
Lucas Lennartsson, Vänsterpartiet

Vi Kristdemokrater vill varken stänga eller lägga ner verksamheten vid Blentarpsgården. Förslaget som nu ligger - att lägga det i malpåse - är inget bra förslag heller. Vi Kristdemokrater vill att från det att man är 80 år ska man själv få avgöra om man vill ha ett trygghetsboende. Precis som vi Kristdemokrater gick till val på vill vi att från det man fyller 80 år skall man själv få välja boendeform utifrån sina behov.

Vi Kristdemokrater tycker att kommunen tänker fel när man i så stor utsträckning nekar äldre att få välja boende form. Idag väljer man att hellre ha tomma rum än att låta våra äldre få välja vart de vill bo. Tryggheten ska omfatta även de äldre.

Och du nämner badet och precis som vi Kristdemokrater sa för 5 år sedan när man beslutade om att bygga badet så kommer det att drabba de grundläggande kommunala ansvarsområdena, och det är just vad det gör nu.
Badet är för Sjöbo simsällskap och för motionssimmmare.

Hälsningar
Lars Lundberg, Kristdemokraterna

Detta är uppe för ett beslut i Vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden hanterar inte kommunens budget på totalen, utan enbart den del som kommunfullmäktige tilldelat nämnden. Det uppdrag nämnden fått från kommunfullmäktige är att ekonomi är överordnat allt annat. Nämndens uppdrag är sedan att på bästa sätt använda de pengar vi får så att så många som möjligt får bästa vård och omsorg. Hade vi ägt hela kommunens budget så hade vi kanske gjort andra prioriteringar.

Förvaltningen har utrett frågan om privatisering, men bedömningen är att det är svårt att privatisera ett boende som inte har haft full beläggning på flera år. I förslaget till beslut ligger att hemtjänst ska utgå från Blentarpsgården samt att samlingslokalen ska vara fortsatt öppen. Detta gör att Vård- och omsorgsnämnden relativt snabbt kan öppna upp platser igen om behovet uppstår.

För framtiden är jag övertygad om att det behövs kompletteras med andra boendeformer för äldre än de särskilda boenden som vi har idag. Dessa nya boendeformer ska inte bygga på att få bedömt hjälpbehov enligt socialtjänstlagen, utan på att möta upp mot ensamhet och oro bland äldre. Detta skulle vi gärna satsa mer på omgående om vi kunde prioritera kommunens medel annorlunda.

Inget beslut är ännu fattat i nämnden, det är ännu så länge enbart ett förslag till beslut från arbetsutskottet.

Tanken är inte att någon ska bli arbetslös, utan att vi ska kunna använda den personal vi har mer effektivt. Hemtjänst på landsbygd kostar en hel del, men då många väljer alternativet att bo hemma så ska de självklart få den hjälp de behöver. Vi kan inte tvinga någon att flytta till ett särskilt boende. Det har varit många tomma platser i Blentarp under flera år, vilket gjort boendet dyrt att driva. Ekonomi och kravet på att hålla budget är enda anledningen till detta förslag till beslut.

Det är inte Vård- och omsorg i Sjöbo som beslutar om kraven för att bo på äldreboende. Kraven är lagstiftade i socialtjänstlagen och hur kommunen tolkar lagstiftningen prövas av förvaltningsrätten. Då Sjöbo sällan blir fälld i förvaltningsrätten, så är vår tolkning att vi i Sjöbo redan idag ligger lågt i våra krav på att få en plats på särskilt boende.

Hälsningar
Cecilia Olsson Carlsson, Socialdemokraterna

Fråga: Hur är prognoserna över barnkullar för de närmsta 3-5 åren? Finns det behovet eller är det tillfälligt?

Frågan är ställd apropå SD:s förslag om att elever från trångbodda skolor i kommunen eventuellt ska förflyttas till Storkskolan i Blentarp och att skolan eventuellt ska drivas av Engelska skolan.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Först och främst vill vi bara säga att oavsett vad som händer med skolorna i vår kommun ska inte ett enda barn säljas ut till privatskolor, och verkligen inte Engelska skolan som bara är ute efter att plocka pengar.

Vi har en lokalförsörjningsgrupp som långsiktigt ska titta på alla kommunens lokalbehov. Vi kommer klara våra elever i våra egna lokaler i ett antal år, däremot behöver vi fler förskolor. Dock kommer vi behöva göra ändringar om till exempel var högstadieeleverna ska gå osv.

Just nu florerar många rykten om att Kunskapsskolan i Ystad, med cirka 60 elever från Sjöbo, håller på att gå i konkurs, så med privatskolor i vår närhet är det mycket svårt att planera.

Hälsningar
Vänsterpartiet

Fråga: Varför finns det inte en toalett till Aktivitetsparken, och när förväntas det komma en?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Japp, du har helt rätt. Vi var tvungna att snabba på bygget och besluten för att inte mista ett par miljoner kronor i statsbidrag. Då hanns inte frågorna om v/a tas med, men frågan finns kvar och den är inte glömd!

Hälsningar
Vänsterpartiet

Tyvärr fanns det inte pengar till allt, utan vi prioriterade parken där vi fått 4,1 miljoner från Boverket som ett extra stöd. Eftersom det ekonomiska läget är kärvt har vi behövt vänta med toaletten. Men en toalett finns med i planerna men kommer först att kunna byggas om något år.

Hälsningar
Centerpartiet

Klart man skulle planerat in en toalett och en en handikapptoalett. Så det är en miss.

Hälsningar
Lars Lundberg, Kristdemokraterna

Fråga: Enligt media har det uppstått en schism mellan skolchefen och kommunen, som slutat med att kommunen köper ut skolchefen med en årslön. Vad anser ert parti om detta, var det rätt beslut?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Det har under tiden efter årsskiftet blivit uppenbart att vi har behov av förändring inom skolan i Sjöbo kommun. Rektorn på Färsinga sade upp sig i protest, uttryck om stort missnöje inom lärarkåren, stort budgetunderskott för 2018, oro bland elever både på Emanuel och Färsinga, etc. Ansvaret för denna situation faller i slutändan tillbaka på den som är satt att leda verksamheten, dvs skolchefen.

Familjenämnden tog vid nämndsmötet i februari ett antal enhälliga beslut för att få till stånd förändringar i syfte att skapa bättre förutsättningar för skolan; Emanuels 6:or får börja 7:an på Färsinga, Sandbäcks 4:or får stanna kvar på Sandbäck även i 5:an, förvaltningen har fått i uppdrag att utreda en framtida skolorganisation med grundinriktning att endast ha en 7-9 skola i kommunen (Färsinga). Detta är stora förändringar och ska de gå att genomföra på ett bra sätt får det inte finnas tveksamheter inom ledarskapet som får i uppgift att genomföra dem.

Med en sådan situation fanns det tre möjliga vägar att gå för att komma vidare:

  • Avskeda skolchefen – ett alternativ som aldrig klarat en rättslig prövning då det varit uppenbart oskäligt. Det hade blivit dyrt för kommunen, processen hade blivit lång och tagit energi från de utmaningar vi står inför.
  • Uppdra åt skolchefen att driva genomförandet av förändringarna trots olika syn på hur skolan ska organiseras. Fullt möjligt att göra, men vi har svårt att se att slutresultatet av en sådan lösning skulle bli bra.
  • Komma överens om en lösning som båda parter kunde acceptera, för att kunna gå vidare och fokusera på de utmaningar vi har framför oss.

Alla tre alternativ medför kostnader, antingen nu eller i framtiden. Det sista alternativet får väldigt tydliga kostnader nu. Vi förstår att en sådan lösning kan sticka i ögonen, men vår bedömning är att de andra två alternativen totalt sett skulle bli dyrare och sämre på sikt.

Det operativa beslutet att hantera frågan hamnar på förvaltningschefen bord och han har genomfört det inom ramen för sina befogenheter. Givetvis har det förts samtal mellan förvaltningschef och familjenämndens presidie (ordförande och vice ordförande) innan beslutet togs.

Valet som gjordes i syfte att kunna fokusera på framtiden var att komma överens om en lösning som båda parter kunde acceptera. Följaktligen är svaret på din fråga ja, vi anser att det var rätt beslut att ta.

Vänliga hälsningar
Susan Melsen, ordförande Familjenämnden (M)
Göran Fröjd, vice ordförande Familjenämnden (M)

En kommun är en politiskt styrd organisation. Det innebär att det är de folkvalda politikerna som efter föredragningar och information från tjänstepersonerna fattar beslut i de olika frågorna. Det är därför viktigt att man som medarbetare i en kommun vet att man arbetar efter politiskt fattade beslut. Om politiken fattar sådana beslut som man inte kan stå bakom är det en stor svårighet att arbetar kvar på sin tjänst och allra helst sin chefstjänst.
Susan, ordförande, och Göran, viceordförande, i familjenämnden, beskriver i Moderaternas svar hur arbetet har varit i det specifika fallet och den process är vi i Centerpartiet helt nöjda med.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Ordf Centerpartiet i Skåne

Vi tycker det är helt oacceptabelt att man köper ut en anställd med en årslön.
Enligt utsago i tidningen för hon inte hade samma uppfattning om politiken om skolans framtid. Det är en politisk styrd organisation och tycker man inte som politiken beslutar får man givetvis lov att sluta, men inte med 12 månaders lön som belöning. Så Kristdemokraternas inställning är glasklar och vi tycker beslutet är helt fel. Hon skulle sluta utan någon månadslön överhuvudtaget.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg
Gruppledare för Kristdemokraterna

Miljöpartiet har stort förtroende för både förvaltningschefen och familjenämndens ordförande, så om de anser att det är den bästa lösningen så litar vi på att de tagit det bästa beslutet utifrån hur de ser på situationen.

Med vänlig hälsning
Kamilla Vidkälla, ersättare i familjenämnden
Jan Friheden gruppledare MP Sjöbo

Hej! I grund diskuterar vi inte enskilda ärenden och enskilda personer offentligt. Generellt tycker vi inte att det ska finnas fallskärmar i vår kommun, och schismer går att lösa!

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Fråga: Varför tar ni inte kostnaden för att åter trafikera järnvägen Malmö- Simrishamn?

Anslutande kommuner vill detta, men tyvärr är Sjöbopolitikerna inte intresserade. Visst kostar det en del, men det är väl investerade pengar, istället för bussar som slutar gå så fort det blir halt, dessutom är de en miljömässig katastrof.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! I Sverige är det Trafikverket som ansvarar för utbyggnad av järnvägar. Ett objekt måste finnas i den nationella infrastrukturplanen för att vi kommuner ska kunna medfinansiera. Än så länge är Simrishamnsbanan bara ett ”tänkbart objekt” och då tidigast i planperioden 2040-2050. Den finns inte med i dag.
Det är inte heller möjligt för en eller ett fåtal kommuner att själva ta en så här stor investering. Det senast uppskattade beloppet jag hört om detta är en investering på 5 miljarder. Bara räntorna på detta belopp, i dagens mycket låga ränteläge, är cirka 75 miljoner.

Det är tråkigt om du fått uppfattningen att vi inte vill ha en järnväg. Tvärtom! Vi vill mycket gärna ha en järnväg till kommunen och med tanke på dagens trafikmängd kan vi inte vänta ytterligare 20-30 år (minst) på den. Vi behöver en lösning på plats mycket tidigare än så.

Med vänlig hälsning
Magnus Weberg (M)

Hej! Vänstern driver på om järnväg både i region Skåne och via riksdagen och vi prioriterar Simrishamnsbanan. Att vi som kommun skulle ta en kostnad på flera miljarder är inte möjligt, lika lite att använda den gamla banan. Det måste köpas mark och byggas en ny bana, vilket vi vill snabba på.

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Idag har vi under rusningstid väldigt täta avgångar med våra bussar. Skulle det bli tåg till och från Sjöbo blir det med betydligt längre tid mellan avgångar än med bussen.

Vi i Centerpartiet vill, när det gäller utsläppen från bussarna, att vi ska hitta alternativa bränslen som förorenar vår natur så lite som möjligt. Sen är det som du skriver en mycket, mycket stor investering att bygga en järnväg.
Och när det gäller driftsäkerheten så spelar det nog ingen roll i snöstorm eller halka (is eller löv), för då kan både tåg och bussar stanna. 

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Fråga: Ska ni inte låta Max och Burger King bygga på Sjöbo väst så att ni säkert tar död på Sibylla?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Vi i Moderaterna ser positivt på att både nya företag etablerar sig i kommunen och på att befintliga företag mår bra och växer. I min roll som kommunalråd träffar jag en hel del företag för att få dem att etablera sig i vår kommun. Denna kontakten tar jag oftast i samband med att företagen själva uttryckt en vilja att etablera sig just här eller om de av olika orsaker inte kan stanna kvar där de finns idag. Ett exempel på detta är till exempel solcellsparken som är på gång.

Våra befintliga företag är minst lika viktiga för kommunen och vi arbetar kontinuerligt för att vår kommun ska få än bättre näringslivsklimat. Jag anser att konkurrens och valfrihet gynnar oss som konsumenter men även företagen. Konkurrens gör att de hela tiden vässar sin verksamhet och sitt erbjudande för att vara ett välmående företag. Kommuner ska inte förhindra eller försvåra för konkurrensutsättning. Vad gäller just detta fallet om McDonalds eventuella etablering på Sjöbo Väst har jag endast fört en dialog med Sibylla. Jag har inte haft samtal någon av de övriga om etablering i Sjöbo kommun.

Med vänlig hälsning
Magnus Weberg (M)

Hej! Vi lägger oss som politiker inte i vilka bolag som söker och vill bygga upp sina verksamheter men däremot planer och huvudlinjer. Vänsterpartiet är inte positiva till fler av samma sak-tanken utan vill hellre ha flera olika verksamheter än ytterligare en livsmedelshall etc. Vi tror att det hade varit bättre med andra sorters affärer och verksamheter i stället!

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Varje gång kommunen beslutar sig för att exploatera ett område tas det fram detaljplaner för området. I dessa detaljplaner bestäms vad området ska innehålla och användas till. Dessa planer följer vi. Finns det i detaljplanen flera tomter för till exempel snabbmat, så gör vi inga värderingar vem som ska ha dessa. De som först efterfrågar tomten får den. Det skulle aldrig fungera att vi beslutar att ingen mer får vara där för att skydda en aktör, i detta fallet Sibylla.
Vi i Centerpartiet tror på att konkurrens gynnar alla, du får som besökare och kund mer att välja på och det gör området attraktivt att åka till.
Som jämförelse kan man titta på det stora antalet pizzerior inne i Sjöbo tätort. Kommunen börjar inte stänga ner vissa av dessa bara för att någon tycker det finns för många. Det är helt enkelt kunderna och inte kommunen som avgör om de ska få en lönsam rörelse och fortsätta att servera pizzor.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Fråga: Stämmer det att skolpengen har sänkts?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Nej, det stämmer inte att skolpengen sänkts för eleverna på Färsingaskolan. Nedan ser du en tabell för hur skolpengen för några av våra kommunala verksamheter såg ut 2018 och vad den är 2019. För Färsingaskolan så har alltså skolpengen ökat med 2,3% för eleverna i åk 5 och 6 och med 4,4% för eleverna i åk 7 till 9.

Som det ser ut just nu så kommer dock kostnadsökningarna (löneökningar, prishöjningar, etc.) att vara större än det tillskott som gjorts genom skolpengen. Problemet vi tampas med är att våra intäkter, det vill säga den insamlade skatten, inte ökar i samma takt som kostnaderna. Därför måste vi hela tiden fundera över hur vi kan utveckla vår verksamhet för att överbygga gapet mellan kostnads- och intäktsökningarna.

Så som svar på din andra fråga, ja, Färsingaskolans rektor har varit tvungen att se över sin personal för att få sin budget i balans 2019. Exakt i vilken omfattning kan vi inte svara på i nuläget.

Beslutet om hur stor skolpengen ska vara tas av familjenämnden utifrån den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för Sjöbo kommun. Alla politiker som sitter i dessa församlingar, med undantag från kommunstyrelsen ordförande, är fritidspolitiker, det vill säga vi bedriver det politiska arbetet på vår fritid. Det är ofta varken lätt eller roligt att ta en del beslut, men vi är övertygade om att alla försöker göra sitt bästa utifrån vad de tror är bäst för kommuninvånarna, oavsett partitillhörighet.

Hälsningar
Susan Melsen, ordf. Familjenämnden (M)
Göran Fröjd, vice ordf. Familjenämnden (M)

tabell över skolpengen

Hej! Vi Socialdemokrater la ett budgetförslag där skolan skulle få ett ramtillskott och vi var emot effektiviseringssparkravet som den styrande majoriteten föreslog. Vi menar att effektivisering ska verksamheterna inte spara sig till att uppnå - den ska genomarbetas strategiskt i organisationerna.
Det är inte någon effektivisering enligt vår mening att fördela mindre medel och resurser till våra skolor, det förmedlar tvärt om en oro för både anställda och medborgare i Sjöbo.

Hälsningar
Cecilia Olsson Carlsson (S)
Sjöbo Kommun

Alliansen och SD har lagt ett besparingskrav på 1% på alla verksamheter, inte bara skolan. Vi och S ville ha andra lösningar och inte spara på våra elever. Nu har SD och de borgerliga så stor majoritet - så de röstade igenom sitt förslag tyvärr.

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Hej, vi Liberaler i Sjöbo samverkar med Moderaterna, Centern och Miljöpartiet. Moderaterna har gett ett svar som vi ställer oss bakom.

För oss är skolan och barns utbildning mycket viktig.

Hälsningar
Charlotte Ramel-Andersson
Liberalerna Sjöbo
Gruppledare
Ledamot KS och KF

Fråga: Hur kommer politikerna se till så man får in fler aktörer när det gäller fiberutbyggnaden?

Enligt samtal med kommunen innan köp/flytt så informerades jag om att det fanns öppen fiber utbyggt i Sjöbo. Rekommenderades att koppla upp mig mot ett öppet Teleservicenät men det visade sig att de var ensamma och hade ingen plan just nu på att öka utbudet. Hur kommer ni se till så man får in mer aktörer? Nu kommer jag/vi att bli upplåsta till enbart en aktör med endast sig själv som tjänsteleverantör. Detta kan väl inte vara kommunens ambition?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Från Kristdemokraterna har det varit en viktig fråga att vi skall ha ett så kallat öppet fibernät där man själv kan välja utförare/utbud.
Tyvärr har vi nästan ett monopol på utbudet vilket vi kan beklaga.

Hälsningar
Lars Lundberg
Kristdemokraterna

Frågan är inte enkel eftersom en stor del av kommunen är glesbygd och inte lönsamt för privata företag. Ska ett bolag täcka hela kommunen måste det också tjäna pengar- alternativet är flera olika aktörer där det är lönsamt och inga alls i resten av kommunen. Bästa hade såklart varit om vi byggt nätet i egen regi och sedan öppnat det för olika aktörer.
Nästa år byggs 5g ut och då tror vi att fiber inte blir det naturliga valet längre för de flesta vanliga brukare/privatpersoner.

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Centerpartiet i Sjöbo gick till val på att vi skulle driva på att man ska fullfölja utbyggnaden av bredband/fiber i hela kommunen, särskilt på landsbygden.

Vi i Centerpartiet vill se att alla i kommunen har möjlighet till fiberuppkoppling 2025. Har den enskilde inte ekonomi till detta vid tillfället så ska det i alla fall förberedas fram till tomtgräns så man kan göra en efterinkoppling.

Vi eftersträvar valfrihet då vi alla har olika behov, idag kan vi välja i princip fritt av skola, vård, tele, el med mera. Varför ska vi inte kunna göra detta med internetuppkopplingen?

Centerpartiet förespråkar fibernät som är öppna och i nätet ska det finnas flera valbara operatörer av tv, internet och telefoni. Och vi kommer att arbeta vidare med att förverkliga detta.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Fråga: Tycker ni det är okej att jubla över mcdonalds eventuella etablering i Sjöbo?

Är detta att tillvarata våra företagares intressen i kommunen. TVÅ likadana restauranger alldeles intill varandra!!?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej, ja, vi tycker det är bra att McDonald´s har visat intresse för att etablera sig i Sjöbo. Vi är övertygade om att konkurrens är bra.

Vi, som kommun, kan inte förbjuda ett företag för att skydda ett annat som redan är etablerat. Jag förstår att Sibylla tycker att det är besvärligt med en konkurrent men de är duktiga och väl inarbetade och bör klara det. I Sjöbo har vi ju flera olika större bygghandlare som konkurrerar med varandra och är etablerade nära varandra med goda resultat.

Det är också en stor fördel med ett företag som anställer ungdomar och nyanlända. Vi behöver fler arbetstillfällen i vår kommun!

Med vänlig hälsning och önskan om ett Gott Nytt År.

Charlotte Ramel-Andersson
Liberalerna Sjöbo
Gruppledare
Ledamot KS och KF

Vi i Centerpartiet vill att fler ska få möjlighet att starta företag och att företag som redan finns ska ha möjlighet att expandera och etablera sig på fler platser. Detta ger levande kommuner och fler arbetstillfällen. Det kan låta märkligt men erfarenhetsmässigt har det visat sig att alla tjänar på att det finns flera alternativ samlade med liknande utbud. Det ger valfrihet för oss som ska handla där och i och med att det finns mer än en att välja på så skapar det en attraktivitet och du väljer att åka dit oftare.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Hej!
En etablering av ett nytt företag är enligt mig bra av ett flertal anledningar. Det ger bland annat arbetstillfällen, det ger ett ökat utbud och valfrihet för kunder och arbetstagare. Företag/ företagare väljer att etablera sig där de ser möjlighet att lyckas och i detta fall har McDonald´s uttryckt en önskan om att eventuellt etablera sig vid den västra rundellen.
En ökad konkurrens och ökad valfrihet ger också en högre attraktivitet vilket ger fler kunder. Alla företag, både de som finns här idag och de framtida, är mycket viktiga för kommunen. Detta både som arbetsgivare och som verksamhet. Vi som kommun ska göra allt vi kan för att stödja/ underlätta för företagen att verka i kommunen. Däremot är det företagen själva som måste ta till vara sina intressen och göra sig attraktiva. Vi kan inte och ska inte införa ”monopollösningar” för att skydda befintliga företag. Alla skulle på lång sikt förlora på detta och det skulle inte vara kommunens till gagn.

Hälsningar
Magnus Weberg
Gruppledare Moderaterna i Sjöbo kommun

Fråga: Är det möjligt att flytta förbudsskylten?

Sedan den nya gatan byggdes vid Idrottsplatsen har Villagatan i hög grad blivit en genomfartsgata. Detta förstärks av att det gjorts förträngningar på Fabriksgatan, dessutom skyltad med förbjuden genomfart för lastbil och lätt lastbil. Att flytta förbudsskylten för genomfart från Fabriksgatan till Villagatan kostar väldigt lite och kan vara en början till lösning på problemet.

Frågan är ställd till samtliga partier.

I det här fallet har vi valt att publicerar svaret från berörd tjänsteperson, då politikerna inte varit helt ense kring om detta är en fråga för dem eller om frågan ska ställas till tjänstepersoner. Men i de fall det är tydligare att det inte är ett politiskt ärende kommer vi endast svara med att hänvisa till berörd tjänsteperson.

Detta är en fråga som tjänstepersoner kan svara bäst på. Men eftersom det är en Centerpartist, Jörgen Jönsson som är ordförande i Tekniska nämnden, så svarar han så här på din frågan:
”Detta har varit uppe som ärende och diskuterats flera gånger och
därför gjorde man en trafikmätning på Villagatan som redovisades på
senaste tekniska nämnden mötet. Där framgick det att detta inte stämmer längre, det vill säga det var inte speciellt mycket genomfartstrafik på Villagatan.
Men oavsett detta kan jag be trafikingenjören titta på detta, det vill säga om flyttning av skylten är möjlig.”

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Under september månad i år utfördes trafikmätningar på flertalets platser i Sjöbo tätort. En av platserna man valde att göra en trafikmätning på var Villagatan mellan Solgatan och Södergatan. Trafikmätningen utfördes under en veckas tid. Utifrån resultatet av mätningarna kan man sedan urskilja hastighet och antalet fordon ner på timmesnivå.

Tittar man närmre på resultatet från Villagatan kan man se att den genomsnittliga dygnstrafiken låg på 254 fordon per dygn. Under den mest trafikerade timmen passerade det 41 fordon (2018-09-11, kl 16:00-17:00).
Tittar man istället på medelhastigheten låg den på 30 kilometer i timmen samt att 85 procent av de som passerade höll en hastighet på 35 kilometer i timmen eller lägre.

Utifrån trafikmätningen kan man ana att en del av trafiken är genomfartstrafik men antalet fordon som passerar är begränsat och hastighetsnivåerna som uppmättes ligger inom skyltad hastighet 40 kilometer i timmen. Skyltning kan vara ett sätt att begränsa genomfartstrafik men som med andra skyltar blir inte alltid efterlevnaden tillfredställande. Genomfartsförbudet på Fabriksgatan är avsett för lastbilar vilket medför att genomfart med personbilar är möjligt.

Med bakgrund av resultatet från trafikmätningarna på Villagatan föranleder detta inte i nuläget att göra någon förändring av skyltning på Villagatan.


Med vänlig hälsning
André Blohmé
Trafikingenjör

Detta verkar vara en intressant och enkel lösning som vi vill titta närmre på. Vi har tyvärr ingen ledamot i tekniska, men ska försöka lyfta frågan för diskussion. Ett problem ska alltid lösas och nya idéer tas tacksamt emot!

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Hej! Vi har haft frågan uppe flera gånger i trafikgruppen i Tekniska nämnden om vi ska enkelrikta gatan i någon riktning eller stänga av den på mitten men har inte kommet till enighet för det är många inblandade som sopbilar, räddningstjänst och boende som hamnar i slutet på gatan om man inte kan bygga en vändplats. Frågan kommer att aktualiseras igen då vi inte har kommit fram till något färdigt underlag ännu för att kunna ta ställning för beslut.


Hälsningar
Cecilia Olsson Carlsson
Oppositionsråd (S)
Sjöbo Kommun

Fråga: Ska ni göra något åt västra rondellen väg 11 och väg 13?

Det är köer nästan varje kväll ända bort till sommarbyn. Varför inte göra en egen fil till alla som ska vidare mot Tomelilla.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Detta diskuterades när Trafikverket byggde rondellen. Men tyvärr blev det inte så. Vi fick en tunnel till bussarna och det var inte tänkt från början men av trafiksäkerhetsskäl byggde man tunneln.

Vi i Centerpartiet vill och kommer att påtala hur trafiken fungerar på våra vägar runt om i kommunen och ständigt arbeta för att det blir så bra som möjligt för alla som använder våra vägar. Det finns i vår kommun vägar som har Trafikverket som väghållare och vissa har Sjöbo kommun.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Hej! Din fråga är en viktig infrastruktursatsning som vi socialdemokrater absolut anser vi borde finna en lösning på. Vi kan genom dialog tillsammans med Trafikverket som äger frågan se till så att vi finner en bättre lösning som exempel en egen fil för trafik som ska vidare till Ystad/Tomelilla så att en smidigare trafikströmning i rondellen kan planeras.

Hälsningar
Cecilia Olsson Carlsson
Oppositionsråd (S)
Sjöbo Kommun

Infrastruktur generellt och RV11 i synnerhet är viktigt. Riksvägarna hanteras av regionen och detta är en fråga vi driver via Regionen mot Trafikverket. I Moderaternas valprogram, i både kommun och region, är just denna väg med som en prioriterad väg. I dagarna så startas en ÅVS dvs ”Åtgärds valstudie” som ska titta på hela sträckningen. Vår förhoppning är en 2+2 väg västerut samt förbifart vid västra rundellen i Sjöbo.

Du har säkert märkt att förbifarten vid Dalby minskat köerna just där men de uppstår på ett nytt ställe. Därför är det ÅVS nödvändig på hela sträckan.

Hälsningar
Magnus Weberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Sjöbo Kommun

Håller med dittills 100%. Något bör göras. Kommunen var inte alert tillräckligt för 10 år sedan när den byggdes om. Men vi bör via regionen skriva till vägverket att något måste göras i stil med Dalbykarusellen för att minska köerna främst på eftermiddagen.

Hälsningar
Lars Lundberg
Kristdemokraterna

Vi är väl medvetna om problemen och diskuterar dem för fullt med våra politiska kolleger i region och på riksplan eftersom det är en väg som ägs och sköts av Trafikverket.

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2021
Sidan publicerad av: Johanna Svedin