Frågor och svar 2020

Här samlar vi de frågor som kommer in till våra politiker under 2020 och svaren från politikerna.

Fråga: Hur kan det vara på tal vem som ska få konstgräsplan?

Det ska ju inte vara tillåtet snart överhuvudtaget med sådana gräsplaner på grund av miljön!

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Vi har en konstgräsplan i Sjöbo som är ganska sliten idag. Finns konstgräsplaner som inte är miljöbelastande. Tyvärr kostar konstgräs stora pengar. I den bästa av världar skulle vi ha bra planer för åretrunt bruk såväl i Vollsjö, lövestad och Blentarp som i Sjöbo. Men i dagsläget finns inga pengar till nyare planer.

Mvh
Lars Lundberg
Gruppledare för Kristdemokraterna

Hej! Det finns ofta två sidor av myntet.

De tidig konstgräsplanerna var det problem med de olika granulat som används. Den typ av granulat som användes i konstgräsplaner var så små (ca 2–3 mm) att de räknas som mikroplast när de sprids till miljön. Regelbunden användning och skötsel av konstgräsplaner leder till att granulat försvinner från planen och behöver ersättas. En del av detta svinn sprids till miljön.

Granulat innebär miljörisker dels eftersom mikroplaster inte bryts ned naturligt utan sprids och ansamlas i miljön, dels genom att olika typer av granulat kan innehålla farliga ämnen. Här har det kommit fram bättre lösningar, som inte alls är lika dåliga för miljön.

På den positiva sidan finns folkhälsan.
Dessa planer används i mycket stor utsträckning, av många personer, och är en viktig del för att träningen ska kunna hålla igång året runt.

Så låt oss istället se det balanserat. Dessa konstgräsplaner är viktiga för folkhälsan och att man ska kunna hålla igång med träningarna längre, men de lösningar som tas fram måste vara så bra som möjligt ut miljösynpunkt, och det kommer att vara vår ingång.

Mvh Centerpartiet Sjöbo Kommun

Hej! Det finns många olika miljövänliga alternativ när det gäller konstgräsplaner. Med tanke på hur många barn och unga som får goda träningsmöjligheter är det värt att anlägga och renovera - och då välja miljövänligare alternativ.

Mvh Vänsterpartiet Sjöbo kommun.

Fråga: Vad är kostnaderna för ditt parti?

Vad kostar ditt partis politiker i kommunens beslutande organ - kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, och vem? Gärna specificera partibidrag också, intressant att se vem som får mest. Vad får gruppledaren i ersättning? Vilka fler uppdrag har denne utöver sjöbo kommun. Hur många möten har ditt partis gruppledare varit på, procentuell uppfyllnad och vilka har man begärt ersättning för. Intresserad av partiets totala ersättning. Borde vara enkelt att påvisa detta.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Denna frågan besvaras lämpligen av kommunens lönekontor. Alla partistöd finns redovisade och så även gruppledare-arvodet och till vem det utgår till.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg
Gruppledare för Kristdemokraterna

Hej! Du skriver att det "borde vara enkelt att påvisa detta", alltså svaret på de olika frågorna, så då kan du själv hitta övriga svar.

I partistöd får vi, Liberalerna, 18 308 kronor och ersättning till gruppledare är 4 378 kronor.

Med vänlig hälsning
Charlotte Ramel-Andersson
Gruppledare Liberalerna i Sjöbo

Hej! Alla kostnader och partistöd finns att hitta på kommunens hemsida. Vänsterpartiet får strax över 26 000 kronor om året som går till hyra, verksamhet, trycka valmaterial, utskick med mera. För övrigt har gruppledaren 10 000 kronor om året, i övrigt finns inga fasta arvode utan bara arvode för de timmar våra politiker går på ett möte.

Samtliga våra förtroendevalda jobbar heltid utanför politiken eller är pensionärer, ingen lever på politik.

För övrigt har vi regeln att ingen i Vänsterpartiet får ha ut mer än 27 000kronor i månaden, riksdagsledamöter, partiledare med flera betalar resten i partiskatt.

Mvh
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Hej! För att du ska få svar på dina frågor tag kontakt med Sjöbo Kommun och begär ut handlingarna på de frågor som du är intresserad av. Detta är offentliga handlingar som alla medborgare kan begära ut vid intresse.

Hälsningar
Centerpartiet i Sjöbo Kommun

Fråga: Skulle ni kunna stötta AfS och NMR om de kom in i kommunfullmäktige?

Frågan är ställd till Sjöbopartiet och Sverigedemokraterna.

Hej! Om du menar samarbeta är svaret nej. Om man läser partiprogrammen ser man väldigt fort att vi står ofantligt långt från varandra. Men menar du att stödja ett enskilt förslag om vi skulle tycka att det är bra, är det en annan sak då vi stödjer alla förslag som vi anser är bra oavsett vilket parti som lägger det.

Mvh
Andre af Geijerstam
Gruppledare SD Sjöbo

Fråga: Är det vanligt att endast presidiets politikers åsikter kan avgöra en förvaltningschefs lämplighet att sköta sitt arbete?

Tycker moderaterna att det är rätt att de själv beslutar i en sådan här stor fråga och speciellt när de inte sitter i majoritetstyre? Tycker moderaterna att det är bättre att offra en duktig förvaltningschef istället för att be politikerna samarbeta eller avstå sina uppdrag?

Det finns ju en tydlig lag som säger att kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen ska se till att nämnden får de ekonomiska resurser som behövs för att ALLA barn ska nå de nationella målen. Sedan ska politikerna bestämma vilka mål de vill se, alltså VAD vill de se och förvaltningen/rektor och nedåt ska se till HUR man når de målen.

Det är glasklart enligt mig och då undrar jag :
Vilket mål, VAD, var det familjenämndens ordförande vägrade utföra ?
Eller vilket HUR var det ordförande och vice ordförande ansåg att de inte kunde "godkänna"?

Jag hoppas på en förklaring från moderaterna men är även tacksam för åsikter från de andra partierna.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Många frågor men jag försöker svara enligt följande:

Är det vanligt att endast presidiets politikers åsikter kan avgöra en förvaltningschefs lämplighet att sköta sitt arbete? Svar: Nej.

Tycker moderaterna att det är rätt att de själv beslutar i en sådan här stor fråga och speciellt när de inte sitter i majoritetstyre? Svar: Vad de tycker vet jag inte men de lär enligt uppgift inte ens ha förankrat det bland sina samarbetspartier.

Tycker moderaterna att det är bättre att offra en duktig förvaltningschef istället för att be politikerna samarbeta eller avstå sina uppdrag? Svar: I detta fallet borde man entledigat två politiker istället.

Vilket mål, VAD, var det familjenämndens ordförande vägrade utföra ? Svar: Jag har begärt att få veta detta på nästa familjenämnds möte.

Eller vilket HUR var det ordförande och vice ordförande ansåg att de inte kunde "godkänna"? Svar: Vet ej

Mvh
Lars Lundberg
Gruppledare för Kristdemokraterna

Hej! Som gruppledare för Liberalerna i Sjöbo kan jag, som du förstår, inte svara på frågorna som du ställt till Moderaterna. Det är bara de som kan ge svaret.

Är dock övertygad om att det finns andra partier som kommer att göra det.

Jag vill inte gå in på vad förvaltningschefen utfört eller inte utfört. Det ska absolut inte diskuteras offentligt.

Naturligtvis vill jag också att våra skattepengar ska gå till Vård, Skola och Omsorg.

Avslutningsvis vill jag ge mitt stöd till Susan Melsen som jag tycker gör ett bra och engagerat uppdrag som ordförande för Familjenämnden. Svår uppgift som hon sköter utmärkt.

Med vänlig hälsning
Charlotte Ramel-Andersson
Gruppledare Liberalerna i Sjöbo

Hej! Det åligger familjenämndens ordförande att leda nämndens arbete. I detta arbete bistår även vice ordförande. För att kunna utföra detta arbete är presidiet beroende av att det finns en samsyn med familjeförvaltningens ledning kring vad som förväntas från den avseende styrning och ledning. Trots att ett omfattande arbete gjorts under en längre tid har presidiet och förvaltningschefen inte kunnat hitta denna samsyn och presidiet ansåg att vi nu nått vägs ände. I ett sådant läge åligger det ordföranden att agera. Då förvaltningschefen är anställd av kommunstyrelsen informerade presidiet kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören om den uppkomna situationen. Förvaltningsorganisationen tog därefter fram ett förslag på väg framåt till kommunstyrelsens arbetsutskott som enhälligt godkände förslaget.

Vi kommer inte att kommentera detaljer kring orsaker till den uppkomna situationen då det är ett enskilt individärende. Men generellt kan vi säga att denna typ av ärende, oavsett organisation, aldrig kommer att hanteras via gemensamma beslut där alla får tycka till.

Givetvis förstår vi att vårt ställningstagande rör upp känslor, men vi anser att det i vårt uppdrag ingår att bedöma och agera på det sätt vi anser vara det bästa för kommunen utifrån hur vi ser på situationen. Vi kommer att fortsätta agera på det sätt vi tycker är riktigt, även när det innebär att vi behöver ta obekväma beslut.

Mvh
Magnus Weberg (M), ordf. Kommunstyrelsen
Susan Melsen (M), ordf. Familjenämnden
Göran Fröjd (M), vice ordf. Familjenämnden

Hej! Svarar under varje fråga.

1. Är det vanligt att endast presidiets politikers åsikter kan avgöra en förvaltningschefs lämplighet att sköta sitt arbete? Nej. Det ska inte vara så, förvaltningschefer anställs och sägs upp av kommunstyrelsen. Vi är kritiska till att det varit för lite diskussioner och är inte bekväma eller står bakom beslutet. Upp till M.

2. Tycker moderaterna att det är rätt att de själv beslutar i en sådan här stor fråga och speciellt när de inte sitter i majoritetstyre? Upp till M.

3. Tycker moderaterna att det är bättre att offra en duktig förvaltningschef istället för att be politikerna samarbeta eller avstå sina uppdrag? Upp till M.

Vi har lyft ett initiativärende för att se över hur politiken i dessa frågor fungerar och för att undersöka arbetsmiljön. Vi tycker inte detta skötts korrekt.

Mvh
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Fråga: När kommer Sjöbo permanenta webbsändningarna ifrån fullmäktige? 

Sändningen av fullmäktige via webb var mycket lyckad. Som jag har förstått det verkar detta dock inte bli permanent. Jag anser att politiken behöver flytta hem till folkhemmet och idag är det en självklarhet att få följa debatter on-line. När kommer Sjöbo permanenta webbsändningarna ifrån fullmäktige? Corona lär inte försvinna på ett tag. Hur skyddar vi demokratin tills dess det finns bot, om vi inte får se fullmäktige via nätet?

Hej! Kristdemokraterna lämnade in en motion i september 2019 om just webbsändning av kommunfullmäktige. Tyvärr är inte den styrande minoriteten speciellt snabb och inte välvilliga till motioner från oss i oppositionen, hur bra de än månde vara. Men min förhoppning är att den styrande minoriteten inser vikten av att värna demokratin och skyndar på denna processen.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg
Gruppledare Kristdemokraterna

Hej! Tack för din fråga och och jag blir glad att du uppskattade webb-sändningen av förra fullmäktigemötet. Vi håller på att köpa in utrustning för att vi ska kunna sända våra fullmäktigemöten framöver. Oavsett pandemi eller inte så är det bra att kunna ge fler möjligheten att följa dessa. Tyvärr var det inte många åhörare som kom till dessa möten för att följa dem innan pandemin slog till.

Denna utrustning kommer att installeras i sessionssalen där vi normalt har dessa möten. Det innebär tyvärr för stora insatser för att kunna webbsända från Florabiografen där dessa möten hålls just nu. Däremot kommer vi att försöka sända några möten men vi har inte möjlighet att göra det varje gång.

Med vänlig hälsning
Magnus Weberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Hej! Vänsterpartiet har drivit frågan om webbsändning länge, och det kommer att bli så när Sjöbo kommun har handlat in utrustning med mera. Alla partier är överens om detta.

Med vänlig hälsning
Lucas Lennartsson, Vänsterpartiet

Hej och tack för din fråga! Vi i Centerpartiet är för transparens och ser gärna att det införs digitala hjälpmedel skyndsamt för att säkra det demokratiska arbetet.

Det har blivit än mer tydligt nu i dessa tider att alla inte kan delta på lika villkor oavsett om det är intresserade medborgare eller förtroendevalda och eller tjänstepersoner.

Centerpartiet i Sjöbo tycker att man ska först och främst ska sända kommunfullmäktiges möten via webben, så medborgare och media kan ta del av diskussioner mm. På detta sätt så ökar vi insynen och transparensen. Detta ska inte bara ske under Covid-19 utan vi vill att det ska vara permanent även framöver.

Centerpartiet är inte rädda för insyn utan vi välkomnar ökad insyn och transparens i det politiska arbetet.

Centerpartiet i Sjöbo Kommun

Hej! Vi Sverigedemokrater ser gärna att KF blir webbsänt framöver. För oss är det en viktig fråga då det skapar en levande demokrati.

Mvh
Andre af Geijerstam
Gruppledare SD Sjöbo

Fråga: Är det något parti som har funderat på var våra bilburna ungdomar kan få vara?

Min fråga gäller de bilburna ungdomarna, med tanke på alla klagomål på dessa. Är det något parti som har funderat på var dessa kan vara, samt skruva lite på sina fordon. Det borde finnas en möjlighet att kunna nyttja Björka övningsområde under uppsikt av en behörig person.

Ett aktivitetshus? Där kunde man till exempel ha lite kurser gällande vad kommuninvånarna önskar. Bygga en bowlinghall? Dessa saker får ett aktivt centrum eller var man har det.

Frågorna är ställda till samtliga partier.

Hej! Tanken är jättegod, men tyvärr är ekonomin i kommunen inte den bästa. Vi lägger cirka 20 miljoner i hyra, drift och bemanning av badhuset i Sjöbo. Så med tanke på det finns inget ekonomiskt utrymme till någon motorgård eller liknande hur gärna vi som politiker skulle vilja detta.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg
Gruppledare Kristdemokraterna

Hej och tack för din fråga. Vi politiker och tjänstemän på alla nivåer diskuterar ständigt vad vi kan göra för våra medborgare och då även ungdomarna. Fritidsgården har ett aktivt arbete och försöker ständigt utöka sina aktiviteter så det ska passa så många som möjligt. Men vi har även våra föreningar som har ett stort utbud i hela vår kommun. Sen har vi aktiviteter som finns öppna stora delar av dygnet och då tänker vi på skateparken, parkour, boulebanor och våra tre meröppna bibliotek.

Men just ett ställe att skruva på sina fordon är något som vi saknar, det är kanske en bra idé för en framtida förening att ta tag i.

När det gäller Björkafältet så ägs det av Fortfikationsverket så det har vi tyvärr ingen tillgång till.

Centerpartiet i Sjöbo kommun

Fråga: När kommer det kunna gå att utöva biljard på Blentarpsgården igen ?

Frågorna är ställda till samtliga partier.

Hej och tack för din fråga.

Det är Berit Lundström som är ordförande i Vård och Omsorgsnämnden som bäst kan svara på denna fråga och i dessa tider är det även Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller. Du ser Berits svar under Moderaternas flik.

Centerpartiet i Sjöbo kommun

Hej! Så länge rekommendationerna om att boende och dagcentraler ska vara stängda kan vi inte öppna upp Blentarpsgården. Man ska inte samla äldre personer i grupp inomhus. Nuvarande rekommendationer gäller till den siste september, vi vet ännu inte hur det blir efter det.

Med vänlig hälsning
Berit Lundström
Moderaterna
Ordförande Vård och Omsorgsnämnden

Hej! Om vi hade fått som vi ville hade Blentarpsgården aldrig stängts och biljarden varit tillgänglig som tidigare. Tyvärr finns ingen majoritet ännu för att helt öppna upp Blentarpsgården igen och med den även tillgången till bland annat biljarden.

Mvh
Lars Lundberg
Gruppledare för Kristdemokraterna

Fråga: Frågor och synpunkter angående trafikövningsplats Björka 18:1

Vi har fått in flera frågor och många kritiska röster. Här är några av dem.

"Hur tänker ni när ni anser att trafikövningsbanan för testning av tunga fordon kan förläggas vid Svansjö och sommarbyn? Jag flyttade hitut från Lund för att få lugn och ro pga av sjukdom och fann det. Här är faktiskt mest året runt boende inte så många sommarboende. Om banan förläggs här vem vill då bo här?"

"Vi har precis påbörjat vårt husbygge i Svansjön och ser/såg mycket fram emot att flytta till Sjöbo. Till vår förtvivlan fick vi, samma dag vi satte spaden i jorden, reda på att det planeras en övningsbana för tung trafik inte långt från vår tomt. Det måste väl rimligtvis finnas annan mark att anlägga den på än vid ett villaområde med 80- 90 % permanentboende, eller? Min fråga till er är hur ni tänker kring denna fråga? För vår del är det en mindre katastrof då lugnet försvinner vilket var en av anledningarna till att vi valde att bygga här (lugnet alltså). Hur blir det med värdet på huset? Jag hoppas innerligt att ni ser över detta och tänker på att vi är 400 hushåll men inte bara det utan även skattebetalare och i förlängningen röster."

"Området kring Svansjö sommarbyar har ett rikt växt och djurliv, här finns ovanliga grodarter som klockgroda, lövgroda och salamander. Vi har ornitologer som åker till Sommarbyarna för att skåda ovanliga fåglar. Hur ser politikerna i Sjöbo på det naturvärde området är berikat med? Frågan är mycket relevant eftersom det nu finns planer på att ödelägga hela biotopen genom att bygga en miljöfarlig övningsbana. Ser man allvarligt på miljöaspekterna när man vill exploatera denna typ av mark? Vi är många som bor kring denna skogsremsa som håller bullernivån nere ifrån den hårt trafikerade väg 11. Vi är många här på området som nyttjar skogen, och även andra som ej bor här vistas där eller rastar sina hundar. Denna skogsremsa har ett ovärderligt värde för många av oss. Så jag vill veta hur ni politiker ställer er till medborgarnas bästa i denna fråga. Eller är det viktigare att banan byggs just där?"

Frågorna är ställda till samtliga partier.

Tack till alla er som skickat in frågor om halkbanan. I nuläget finns det en remiss att svara på senast den 15/8 om en trafikövningsplats på Björka 18:1.

Anledningen till remissen är att det kommit in en ansökan om att anlägga en trafikövningsplats. Detta är första steget i en process som ska kartlägga om det är möjligt att genomföra byggandet av en övningsplats för tunga fordon.

Det som är viktigt just nu är att hämta remissen på kommunens hemsida, på den Digitala anslagstavlan. Du lämnar sedan ditt skriftligt svar över de synpunkter som du har senast den 15/8 till adressen som står i remissen.

Politiken har inte involverats än utan vi kommer in i ett senare skede. Just nu inhämtar kommunens tjänstepersoner information och synpunkter om ärendet.

Vi i Centerpartiet vill att företag ska kunna utvecklas och blomstra inom sina verksamheter. En halkbana är en viktig del i att träna på hur det fordonet som jag kör reagerar vid olika väderlek. Det är viktigt för oss medtrafikanter att även förare i tunga fordon har koll på detta och då krävs det övning.

Men och det är ett stort men, om en ny övningsbana ska anläggas så måste detta föregås av noggranna utredningar var det är mest lämpligt att placera en sådan. Man måste ta hänsyn till alla intressen; människa, djur, natur och även det som finns under ytan nämligen vatten som kan vara en del av kommunens framtida vattenförsörjning. Allt detta måste utredas noggrant innan man kan ta ett beslut att godkänna en sådan här anläggning.

Centerpartiet i Sjöbo Kommun

Hej! Vi är kritiska till placeringen av denna övningsbana och kommer under gällande förhållande att rösta avslag på att bygga denna övningsbana.

Lars Lundberg gruppledare Kristdemokraterna

Hej! Vänsterpartiet ställer sig bakom strategienhetens svar att vi inte anser att området är lämpligt för en sådan verksamhet men att kommunen inte kan påverka affärsbeslut mellan två privata verksamheter — självfallet om de håller sig inom de regler och krav som ställs.

Vänsterpartiet vill och kommer driva att vi ser över områdena som ligger nära tätorterna, Svansjö är en del av Sjöbo, i samband med den nya översiktsplanen. Den tätortsnära naturen är extra viktig och Sjöbo kommun har alldeles för lite skyddade områden i form av naturreservat.

Med vänlig hälsning
Lucas Lennartsson, Vänsterpartiet

Fråga: Hur vill ni skapa ett levande torg?

Nu i fredags så var det ju ett antal marknadsstånd på torget Gamla torget i Sjöbo. Tydligen så var detta mycket populärt bland sjöboborna. Är inte detta något som man kan ha återkommande varje fredag/lördag? Tror att detta hade kanske kunnat hjälpa knallarna nu när de flesta marknaderna är inställda samt att det hade dragit folk till våra butiker i centrum. Vi hade äntligen fått ett levande torg med lite handel.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Tack för din idé om torget utanför kommunhuset. Det är en god ide och något i den inriktningen du anger borde vara möjligt att genomföra inom kort. Så vårt stöd till ett mer levande torg/centrum har Kristdemokraternas stöd.

Med vänlig hälsning, Lars Lundberg,
Gruppledare Kristdemokraterna

Hej! Tack för din fråga. Vi håller helt med dig att ett levande torg är det som vi vill ha och som vi arbetar för när det gäller uppdateringen av torget. Just uppdateringen av torget ligger lite in i framtiden eftersom vissa partier tycker att parkeringsplatserna var viktigare än att kunna utnyttja hela torget till olika aktiviteter. Men i nuläget är det inget som hindrar utan vi kan fortsätta att uppmuntra knallarna att komma till vårt torg inte bara en gång utan flera.

Centerpartiet i Sjöbo Kommun.

Hej! Förlåt mitt sena svar!

Håller med om att ett levande torg är viktigt och mycket trevligt. Har också sett att det flera gånger varit "marknadsstånd" på torget nu de senaste veckorna. Hoppas det håller i sig.

Med vänlig hälsning
Charlotte Ramel-Andersson
Gruppledare
Liberalerna i Sjöbo

Fråga: Hur ställer ni er till digitala sändningar av fullmäktige?

Nu när vissa av er politiker tycker det är bra att satsa mer än 10 miljoner på en cykelväg (skola blöder, vården blöder men en cykelväg ska vi ha, hur tänker ni?) kanske det är läge med digitala sändningar av kommunfullmäktige också. Pengar finns tydligen. Hur ställer ert parti sig till att låta medborgarna under covid -19 fortsatt kunna ta del av den demokratiska processen? Det är ju snart budgetsnack.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Vi Kristdemokrater är positiva till digitala sändningar av kommunfullmäktige, tyvärr vill inte den styrande minoriteten detta och vill inte behandla vår motion till kommunfullmäktige om att just sända kommunfullmäktige på webben.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg Gruppledare Kristdemokraterna

Tack för din fråga!
Tyvärr röstades GC-vägen igenom av den samlade oppositionen (KD, V, S och SD). Jag delar din åsikt att denna typ av lyxkonsumtion finns det inte utrymme för i den offentliga ekonomin. Att dessutom, i detta läge, besluta att den bara ska byggas halva vägen pga den höga kostnaden gör inte beslutet bättre. Jag hade hoppats att oppositionen, om de nu vill driva kommunen på ett annat sätt än vad vi gör, hade lagt pengarna på något vettigt. Tyvärr gör detta att vi blir tvingade att höja skatten till nästa år.

Vad gäller din fråga om delaktighet så kommer vi att webb-sända fullmäktige den 24/6 då budgeten beslutas. Pga Corona kommer vi att vara på Florabiografen vid detta tillfälle. Det finns några platser för åhörare men pga smittoriskerna rekommenderar jag att du följer debatten via nätet.

Däremot delar jag inte din åsikt om skolan och omsorgen. Vi har en riktigt bra verksamhet inom båda dessa områden i Sjöbo kommun.

Tack för du engagerar dig och ställer frågor.

Med vänlig hälsning
Magnus Weberg (M)

Hej! Vi är mycket positiva till direktsändningen, vi har drivit på frågan länge. Ju mer demokrati desto bättre!

Med vänlig hälsning
Lucas Lennartsson, Vänsterpartiet

Hej! Vi i Sd ser gärna att kommunfullmäktige sänds digitalt och även att talarstolen börjar användas.
Vad det gäller cykelvägen så ligger den i kommunens planer och skulle göras. Nu eller senare vad som var skillnaden. Nu är att Trafikverket går in och betalar hälften så den verkliga summan är inte tio miljoner. Men hade vi väntat ett eller två år hade det varit ännu mer.

Mvh
Andre af Geijerstam
Gruppledare Sd Sjöbo

Hej och tack för din fråga! Vi i Centerpartiet är för transparens och ser gärna att det införs digitala hjälpmedel skyndsamt för att säkra det demokratiska arbetet.

Det har blivit än mer tydligt nu i dessa tider att alla inte kan delta på lika villkor oavsett om det är intresserade medborgare eller förtroendevalda och eller tjänstepersoner.

Centerpartiet i Sjöbo tycker att man ska först och främst ska sända kommunfullmäktiges möten via webben, så medborgare och media kan ta del av diskussioner mm. På detta sätt så ökar vi insynen och transparensen. Detta ska inte bara ske under Covid-19 utan vi vill att det ska vara permanent även framöver.

Centerpartiet är inte rädda för insyn utan vi välkomnar ökad insyn och transparens i det politiska arbetet.

Centerpartiet i Sjöbo Kommun

Fråga: Vilken politik har ni för Sjöbo kommun?

Vilka planer/förslag har ni för sjöbo kommun? När det gäller de äldre samt ungdomarna? Kommer det att byggas en allaktivitetshus? Är där något planerat gällande transportsektorn , till exempel att tågbanan från Västra delen till östra delen av regionen? Funderar själv att bli aktiv inom politiken. Därav dessa frågor.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Vad roligt att du vill veta lite mer om Centerpartiet. Om du går in på vår hemsida eller Facebook så kan du läsa om oss och vad vi vill. Sök på Centerpartiet i Sjöbo Kommun och/eller gå i på Facebook och sök på Centerpartiet i Sjöbo Kommun.

Hälsningar och välkommen till oss.

Centerpartiet i Sjöbo Kommun

Fråga: Om Sjöbo kommun vill vara en kommun i tiden som tycker att miljö, hälsa, bra djurhållning och vacker natur är något som bör lyftas och eftersträvas , hur resonerar ni då när ni tänker öppna ett McDonalds?

Det är ju verkligen bakåtsträvande och sänder ut väldigt konstiga signaler gällande miljö och hälsa.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! När politikerna beslutar om vad ett markområde ska innehålla när det gäller till exempel affärer, bensinmack eller småindustri så bestämmer vi inte vilka företag som starta verksamhet. Utan det vi säger är att på denna platsen ska det byggas en bensinmack, men vi säger inte om det ska vara Ok eller Tanka. Detsamma gäller för området som är utpekat för livsmedelsförsäljning. Vi bestämmer inte om det ska vara Coop eller ICA. Så detsamma gäller för Mc Donalds, dom har visat intresse och vill köpa mark och det är inget som vi i politiken säger nej till.

Mvh Centerpartiet i Sjöbo

Hej! Nej, vi vill inte ha ett Mc Donalds i Sjöbo, inte heller ett nytt Ica på Sjöbo Väst. Frågan har aldrig diskuterats politiskt, det är ett privat bolag som sköter etableringen och deras incitament är inte Sjöbo eller klimatets bästa- de vill tjäna pengar.

Vi delar din uppfattning om det etiskt olämpliga i Mc Donalds och vi ser hellre helt andra verksamheter än två varianter av samma sak, två hamburgerhak, två livsmedelshallar etc.

För Sjöbos utveckling hade det varit bättre med helt andra butiker eller matställen.

Med vänlig hälsning
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Hej! Vi i Liberalerna Sjöbo hälsar alla företag inklusive Mc Donalds välkomna till Sjöbo kommun.

Vi tycker att miljö, hälsa, bra djurhållning och vacker natur är mycket viktigt men ser inte att just detta företag ska uteslutas från att komma till vår kommun.

Med vänlig hälsning
Charlotte Ramel-Andersson
Gruppledare
Liberalerna i Sjöbo

Fråga: När tänker ni göra något åt trafiksituationen i centralorten?

Bilister respekterar inte hastighetsbegränsningen på gågatan och andra trafikanter.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! När det gäller trafiksituationen så är det en polisiär fråga och du bör ställa frågan till vår kommunpolis.

Mvh Centerpartiet i Sjöbo

Vi har diskuterat ett mer levande centrum, underlätta för flera uteserveringar på Västergatan och därmed göra det svårare med genomfart. Vi vill också skapa ett mer attraktivt torg med park eller servering istället för parkering.

Trafikövervakning i övrigt är en polisiär fråga och ligger inte på oss i kommunen.

Med vänlig hälsning
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Fråga: Varför har ni sänkt åldern på fritidsgårdarna från 19 år till 17 år?

Vi i Blentarp tycker det är väldigt tråkigt att ni beslutat att de som fyllt 18 inte ska ha något att göra, bara upp till 17. Detta innebär att fler och fler sitter inne och fler börjar med droger! Vi har kommit med en idé om att det kan finnas fritidsgård inne på Blentarpsgården. Eftersom det finns två avdelningar där inne så kan den ena avdelningen vara för mindre barn och den andra avdelningen vara för större, alltså 18. Ni kan väl tänka på detta och se om det går för det är tråkigt att inte ha något att göra längre medans ens andra kompisar får vara inne på fritidsgården men man själv får stå ute och frysa! Vill ni att det ska vara så?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Vänsterpartiet vill utveckla fritidsgårdarna och satsa på mer verksamhet för alla åldrar. Däremot är det inte det bästa att blanda alla åldrar för mycket, det kan få färre besökare bland de yngsta eller äldre. Det är en bättre lösning som du själv skriver att ha två verksamheter eller ännu bättre - samla de äldre ungdomarna i kommunen och se till att kollektivtrafiken fungerar bättre.

Vi är tyvärr ganska ensamma om att driva på ökad verksamhet bland våra fritidsgårdar, men det kan ju ändra sig i framtiden!

Med vänlig hälsning
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Hej! Vi har inte bestämt att 18 åringar inte får göra något, men efter att ha undersökt hur många 18-19 åringar som besökt fritidsgården så är det väldigt få. Dessutom är det så att när man är 18 år är man myndig och därmed vuxen. Det är mycket stor skillnad mognadsmässigt mellan en 13 åring och en 18 åring.
Det finns mycket annat man kan göra, vi har bland annat i kommunen ett rikt föreningsliv och naturen finns utanför knuten.
Den psykiska ohälsan som ibland leder till droger måste man jobba med mer individuellt än på en fritidsgård.

Hälsningar Centerpartiet i Sjöbo Kommun

Frågor med anledning av coronaviruset

Vi får just nu in frågor gällande coronaviruset och vad vi har för rutiner för att hantera detta. Dessa frågor har i samtliga fall berört hur vi på tjänstemannanivå arbetar med detta och har inte handlat om politiskt tagna beslut. I dessa fall hänvisar vi till respektive förvaltning och ber dig ställa frågan till dem.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra chefer i de olika förvaltningarna.

Exempel på en fråga som besvaras av berörd tjänsteperson är:

Fråga: Så här i coronatider så undrar jag om hemtjänsten bär skyddskläder när de besöker de äldre? Om inte varför är det så, med tanke på att de äldre är en utsatt riskgrupp.

Svar: Vi följer riktlinjerna från folkhälsomyndigheten och från vårdhygien i Skåne. Det innebär att vi alltid följer de basala vårdhygienrutiner som gäller oavsett känd smitta eller ej. Vid misstanke om eller konstaterad covid-19 finns en särskild rutin med utökad skyddsutrustning för personalen.

Maria Mårtensson, MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska på Sjöbo kommun.

Fråga: Vad ska hända med Blentarpsgården?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Det är en tid sedan du ställde din fråga och mycket i världen har förändrats med anledning av Corona-pandemin. Blentarpsgården används idag av de föreningar som nyttjade vissa delar sedan tidigare. Vad som händer med de andra delarna är inte bestämt.

Hälsningar Centerpartiet i Sjöbo Kommun

Hej! Kommunfullmäktige har beslutat lägga Blentarpsgården i malpåse på grund av att få valt Blentarpsgården då de fått beslut om särskilt boende. Blentarpsgården blev därför väldigt dyrt att driva. Vad som händer med Blentarpsgården framöver är svårt att säga. Får Sjöbo dåligt med platser på särskilt boende framöver kan man välja att öppna platser igen, men just nu är boendet stängt (eller håller på att stängas).

Med vänlig hälsning
Cecilia Olsson Carlsson
Socialdemokraterna i Sjöbo

Fråga: Har ni tagit beslut om att de som behöver rullator ska få betala för detta?

De som haft behov har gratis kunnat låna en rullator genom Vård och Omsorg. Nu har jag hört rykten om att de som behöver rullator ska få betala för detta i framtiden, stämmer det?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Detta har inte diskuterats i nämnden.

Med vänlig hälsning
Berit Lundström, (M) Ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden

Hej! Jag hänvisar till moderaternas svar.

Med vänlig hälsning
Charlotte Ramel-Andersson
Liberalerna i Sjöbo
Gruppledare

Hej! Det har inte tagits något nytt beslut om rullatorer i Vård- och Omsorgsnämnden vad vi vet.

Hälsningar
Centerpartiet i Sjöbo kommun

Hej! Det har inte fattats några beslut om kostnader.

Med vänlig hälsning
Cecilia Olsson Carlsson
Socialdemokraterna i Sjöbo

Fråga: Jag undrar hur stor kvoten är för Sjöbo gällande nyanlända och har Sjöbo möjlighet att ta emot den kvoten som vi är tilldelade?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Det är egentligen en fråga till familjeförvaltningen som ansvarar för denna verksamhet. Men jag personligen tycker att regeringen fördelar ansvar utan att det finns ekonomi kopplat till det. Kommunernas ekonomi urholkas om det får fortsätta. Speciellt det ekonomiska ansvaret för kvotflyktingar som kommunerna får ta ansvar för från dag 1.
Men tyvärr duckar partierna bakom JÖK i riksdagen för denna frågeställningen.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg, Kristdemokraterna

Anvisningstalet för Sjöbo kommun 2020 är 27 individer. Jag anser att vi har möjlighet att ta emot dem. Viktigt att alla kommuner ställer upp och tar sin del och inte dumpar dem till andra kommuner vilket hänt och händer.

Med vänlig hälsning
Charlotte Ramel-Andersson
Liberalerna i Sjöbo
Gruppledare

För Sjöbo kommuns del är det 27 personer som kan bli anvisade till oss under 2020. Dessa är tvingande för oss och vi tar emot dom på bästa sätt så att personerna ska bli en del av vårt samhälle.

Så svaret är helt enkelt JA.

Centerpartiet i Sjöbo Kommun

Hej! Kvoten uppgår till 27 människor och vi är ålagda att ta emot dessa. Dock anser vi i SD Sjöbo inte att Sjöbo kommun har resurser till det. Då dessa individer kommer att ta mycket resurser som i dagsläget inte finns.

Man ska vara klar över att det inte var så länge sedan kommunen stängde ett ålderdomshem för att klara ekonomin.

Utöver det ser vi att skolan måste prioriteras framöver. Då vi har otroligt många elever som inte klarar måluppfyllelserna i kärnämnena.

I grunden anser vi att det är statens uppgift att ordna och betala för dessa individer. Men som läget är idag bör kommunen vara öppen för att placera dom här människorna i andra kommuner. Alternativt bör vi hävda det kommunala självstyret så långt det går.

Med vänlig hälsning
Andre af Geijerstam
Gruppledare SD Sjöbo

Fråga: I barnkonventionen, som är lag från nu, står det: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Fortsättning på frågan: Hur har ni tänkt på detta i samband med att flytta runt barn som känner trygghet i sina nuvarande skolor?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Den främsta anledningen till att vi i maj 2019 valde att ta beslutet att samlokalisera kommunens högstadium till Färsingaskolan är att vi bedömer att det är det bästa sättet att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen. Vi vill skapa attraktivare arbetsplatser för våra lärare genom att ge dem möjlighet att undervisa i de ämnen de är behöriga inom och de årskurser de är utbildade för. Detta är svårt att uppnå på de mindre enheter vi har idag. Möjligheterna till kollegialt utbyte med andra lärare med samma ämnesbehörigheter och möjlighet att täcka upp för varandra ökar också med den beslutade samlokaliseringen.

Ur ett elevperspektiv bedömer vi också att det, utöver fördelen med en förväntad högre andel behöriga lärare, är fördelaktigt ur ett socialt perspektiv. Vi anser att det är bra för eleverna att möta andra elever, utvecklas och förberedas för framtiden.

Sedan beslutet togs har förvaltningen under hösten haft möten med bl.a. rektorer, elevrådsrepresentanter, ungdomsråd, vårdnadshavare, fack och socialtjänst och genomfört barnkonsekvensanalyser och risk- och konsekvensanalyser. Med dessa analyser som bas fattade förvaltningschefen i december det formella beslutet om hur familjenämndens beslut skulle genomföras i organisationen.

Vi har full förståelse denna omorganisation kan upplevas jobbig för den enskilda individen, men vår uppgift är att se till helheten. Vi är övertygade om att detta är den lösning som skapar bäst förutsättningar för Sjöbos skolor och elever som helhet med de förutsättningar vi har. Vår uppfattning är följaktligen att vi efterlever intentionerna i barnkonventionen.

Susan Melsen (M), ordf Familjenämnden
Göran Fröjd (M), v. ordf. Familjenämnden

Barnkonventionen gäller som lag från den 1 januari 2020. Inga sådana beslut är tagna vad jag vet efter detta datum. Vi Kristdemokrater anser att barnkonventionen och dess intentioner skulle efterlevas långt tidigare.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg, Gruppledare Kristdemokraterna

Hej! Förändringar är ibland jobbiga för några medan andra inte tycker att det är några problem. Att göra förändringar inom områden, speciellt där det berör människor, är inte smärtfritt. Men vi såg att det behövde göras en förändring. Detta dels för att se till så vi hade alla personer och yrkesgrupper som en högstadieskola behöver och för att eleverna ska få ett utbyte av jämnåriga. Vi vet att denna flytt till ett gemensamt högstadium kommer, till en början att vara jobbig tills dess att alla hittar sina roller. Men vi är övertygade att detta är det bästa för våra elever.

Centerpartiet i Sjöbo kommun

Fråga: Cykelväg mellan Sjöbo och Tolånga är nu åter aktuellt. Stödjer ert parti byggnation och finansiering av denna cykelväg?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Cykelväg mellan Sjöbo och Tolånga är något som verkligen behövs.

MEN det är så hög kostnad: Preliminär kostnad för projektet 28,8 mnkr varav 50 % bekostas av Regionen/Trafikverket. Sjöbo kommun ska alltså betala minst 14,4 mnkr. Vi, politiker, måste diskutera för och nackdelar noga: Hur kan kostnaden bli så stor? Kan det finnas andra lösningar? Har Sjöbo kommun råd med att lägga ner så mycket pengar på detta?

Som du märker kan vi helt enkelt inte svara på frågan ännu.

Med vänlig hälsning
Liberalerna i Sjöbo
Charlotte Ramel-Andersson
Gruppledare

Kristdemokraterna både stödjer byggnation och finansiering av cykelväg mellan Sjöbo-Tolånga. Ska politiken vara trovärdig att vi ska ha en levande landsbygd måste denna satsning ske i östra delarna av vår kommun.

Sedan tror jag personligen att kalkylen är väl tilltagen.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg
Gruppledare Kristdemokraterna

Vi socialdemokrater vill fullfölja Sjöbo kommuns vision för transportsystemet vilken är beslutad i kommunfullmäktige. ( Trafikplan för Sjöbo) Den säger att:

”Inom och till tätorterna ges goda möjligheter för fotgängare och cyklister. De goda förutsättningarna för gång- cykel- och kollektivtrafik har lett till ett minskat bilberoende.

Ett målmedvetet arbete har lett till hög trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper. Såväl fotgängare och cyklister som bussresenärer och bilister har god tillgänglighet till Sjöbo och dess service.”

Detta är en investering för oss och för framtida generationer eftersom vi tar hänsyn till både miljö och folkhälsa som vi anser är prioriterade områden.

Med vänlig hälsning
Cecilia O. Carlsson för socialdemokraterna i Sjöbo

Det är alldeles rätt att denna fråga har diskuterats länge. Vi tycker att cykelvägar är en viktig del i vår infrastruktur och att det bidrar till en bättre folkhälsa när man lätt kan ta cykeln och ta sig dit man ska på ett säkert sätt.

Men prislappen är hög för Sjöbo kommuns del. Så diskussion pågår intensivt i denna komplicerade fråga.

Centerpartiet i Sjöbo Kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2021
Sidan publicerad av: Johanna Svedin