Frågor och svar 2020

Här samlar vi de frågor som kommer in till våra politiker under 2020 och svaren från politikerna.

Fråga: Cykelväg mellan Sjöbo och Tolånga är nu åter aktuellt. Stödjer ert parti byggnation och finansiering av denna cykelväg?

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Cykelväg mellan Sjöbo och Tolånga är något som verkligen behövs.

MEN det är så hög kostnad: Preliminär kostnad för projektet 28,8 mnkr varav 50 % bekostas av Regionen/Trafikverket. Sjöbo kommun ska alltså betala minst 14,4 mnkr. Vi, politiker, måste diskutera för och nackdelar noga: Hur kan kostnaden bli så stor? Kan det finnas andra lösningar? Har Sjöbo kommun råd med att lägga ner så mycket pengar på detta?

Som du märker kan vi helt enkelt inte svara på frågan ännu.

Med vänlig hälsning
Liberalerna i Sjöbo
Charlotte Ramel-Andersson
Gruppledare

Kristdemokraterna både stödjer byggnation och finansiering av cykelväg mellan Sjöbo-Tolånga. Ska politiken vara trovärdig att vi ska ha en levande landsbygd måste denna satsning ske i östra delarna av vår kommun.

Sedan tror jag personligen att kalkylen är väl tilltagen.

Med vänlig hälsning
Lars Lundberg
Gruppledare Kristdemokraterna

Vi socialdemokrater vill fullfölja Sjöbo kommuns vision för transportsystemet vilken är beslutad i kommunfullmäktige. ( Trafikplan för Sjöbo) Den säger att:

”Inom och till tätorterna ges goda möjligheter för fotgängare och cyklister. De goda förutsättningarna för gång- cykel- och kollektivtrafik har lett till ett minskat bilberoende.

Ett målmedvetet arbete har lett till hög trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper. Såväl fotgängare och cyklister som bussresenärer och bilister har god tillgänglighet till Sjöbo och dess service.”

Detta är en investering för oss och för framtida generationer eftersom vi tar hänsyn till både miljö och folkhälsa som vi anser är prioriterade områden.

Med vänlig hälsning
Cecilia O. Carlsson för socialdemokraterna i Sjöbo

Relaterade länkar

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin