Frågor och svar 2021

Här samlar vi de frågor som kommer in till våra politiker under 2021 och svaren från politikerna.

Fråga: Hur ställer sig de olika partierna till att vår fina miljö numera blir mer och mer förorenad? Hur tycker ni att man ska komma tillrätta med problemet?

Vår närmiljö blir mer och mer nerskräpad. Jag har tänkt på det tidigare och jag har deltagit i "Håll Sverige Rent" skräpplockning ett antal gånger. Nu har jag arbetat hemifrån i snart 1år och har därför rört mig mer än vanligt i Blentarp, där jag bor. Jag tycker nerskräpningen har blivit mycket värre, trots att eleverna får undervisning och vuxna borde veta bättre.

Får inte någon känsla av att Sjöbo Kommun gör något för att städa upp skräpet, vilket jag tror gör att det bara blir värre och värre.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Hej! Tack för din fråga. Rent generellt kan jag säga att jag håller med dig att nedskräpningen ökar. Bor själv i Eggelstad strax öster om Sjöbo och går mycket i omgivningen. Det är nästan inte en dag utan att jag plockar upp en burk som någon slängt ut genom fönstret. Hela påsar med rester från olika snabbmat restauranger.

Vi boende i Tolånga deltog i ”håll Sverige rent” för 2 år sedan och plockad skräp utmed vägen mellan Tolånga och infarten till Tolånga 17. Vi plockade 6 säckar med skräp. Allt från kompletta tallrikar med bestick, snusburkar och cigarettaskar (tomma) och mycket mer...

Alla har ett ansvar att hålla vår kommun ren.

Och personligen så stödjer vi Kristdemokrater alla aktiviteter som gör att vi får ett renare och även tryggare Sjöbo. Och den nedskräpning som vi har i mitt närområde är nästan uteslutande skräp som slängs ut från bilar.

Mvh
Lars Lundberg
Gruppledare för Kristdemokraterna

Hej och tack för din fråga! Nedskräpning är ett stort problem både i våra skogar och längs med våra vägar, både inne i samhällen och på landsbygden.

Tekniska förvaltningen deltar i kampanjen Håll Sverige Rent och uppmanar förskolor och skolor att komma och hämta påsar för att kunna samla skräp i.

Men någon regelrätt skräpplockning av kommunen görs inte, det ligger på oss alla att ta hand om det. Är det en större mängd sopor som dumpats ska man ta kontakt med Tekniska förvaltningen eller Miljöenheten i kommunen.

Precis som du skriver upplever vi att nedskräpningen ökat och att man som speciellt vuxen borde veta bättre, för barnen vet att man inte ska kasta skräp var som helst.

Centerpartiet i Sjöbo Kommun

Hej! Vi delar din uppfattning och är ofta irriterade på den tanken att vi bara städar på de delar som är kommunens, att varje myndighet bara ska ta sina exempelvis vägar och diken. Vi måste se till hela samhällets bästa och hjälpas åt med skräpet!

Även om det kostar några extra timmar för vår personal, så är det värt det för hela samhällets bästa.

Det är lättare att kasta mer skräp där det redan är skräpigt.

Mvh
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2021
Sidan publicerad av: Johanna Svedin