Frågor och svar

Här samlar vi de frågor som kommer in till våra politiker och svaren från politikerna.

Fråga: Är det möjligt att flytta förbudsskylten?

Sedan den nya gatan byggdes vid Idrottsplatsen har Villagatan i hög grad blivit en genomfartsgata. Detta förstärks av att det gjorts förträngningar på Fabriksgatan, dessutom skyltad med förbjuden genomfart för lastbil och lätt lastbil.

Att flytta förbudsskylten för genomfart från Fabriksgatan till Villagatan kostar väldigt lite och kan vara en början till lösning på problemet.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Detta är en fråga som tjänstepersoner kan svara bäst på. Men eftersom det är en Centerpartist, Jörgen Jönsson som är ordförande i Tekniska nämnden, så svarar han så här på din frågan:
”Detta har varit uppe som ärende och diskuterats flera gånger och
därför gjorde man en trafikmätning på Villagatan som redovisades på
senaste tekniska nämnden mötet. Där framgick det att detta inte stämmer längre, det vill säga det var inte speciellt mycket genomfartstrafik på Villagatan.
Men oavsett detta kan jag be trafikingenjören titta på detta, det vill säga om flyttning av skylten är möjlig.”

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Detta verkar vara en intressant och enkel lösning som vi vill titta närmre på. Vi har tyvärr ingen ledamot i tekniska, men ska försöka lyfta frågan för diskussion. Ett problem ska alltid lösas och nya idéer tas tacksamt emot!

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Fråga: Ska ni göra något åt västra rondellen väg 11 och väg 13?

Det är köer nästan varje kväll ända bort till sommarbyn. Varför inte göra en egen fil till alla som ska vidare mot Tomelilla.

Frågan är ställd till samtliga partier.

Detta diskuterades när Trafikverket byggde rondellen. Men tyvärr blev det inte så. Vi fick en tunnel till bussarna och det var inte tänkt från början men av trafiksäkerhetsskäl byggde man tunneln.

Vi i Centerpartiet vill och kommer att påtala hur trafiken fungerar på våra vägar runt om i kommunen och ständigt arbeta för att det blir så bra som möjligt för alla som använder våra vägar. Det finns i vår kommun vägar som har Trafikverket som väghållare och vissa har Sjöbo kommun.

Hälsningar
Ulrika Axelsson
Gruppledare Centerpartiet i Sjöbo

Hej! Din fråga är en viktig infrastruktursatsning som vi socialdemokrater absolut anser vi borde finna en lösning på. Vi kan genom dialog tillsammans med Trafikverket som äger frågan se till så att vi finner en bättre lösning som exempel en egen fil för trafik som ska vidare till Ystad/Tomelilla så att en smidigare trafikströmning i rondellen kan planeras.

Hälsningar
Cecilia Olsson Carlsson
Oppositionsråd (S)
Sjöbo Kommun

Infrastruktur generellt och RV11 i synnerhet är viktigt. Riksvägarna hanteras av regionen och detta är en fråga vi driver via Regionen mot Trafikverket. I Moderaternas valprogram, i både kommun och region, är just denna väg med som en prioriterad väg. I dagarna så startas en ÅVS dvs ”Åtgärds valstudie” som ska titta på hela sträckningen. Vår förhoppning är en 2+2 väg västerut samt förbifart vid västra rundellen i Sjöbo.

Du har säkert märkt att förbifarten vid Dalby minskat köerna just där men de uppstår på ett nytt ställe. Därför är det ÅVS nödvändig på hela sträckan.

Hälsningar
Magnus Weberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Sjöbo Kommun

Håller med dittills 100%. Något bör göras. Kommunen var inte alert tillräckligt för 10 år sedan när den byggdes om. Men vi bör via regionen skriva till vägverket att något måste göras i stil med Dalbykarusellen för att minska köerna främst på eftermiddagen.

Hälsningar
Lars Lundberg
Kristdemokraterna

Vi är väl medvetna om problemen och diskuterar dem för fullt med våra politiska kolleger i region och på riksplan eftersom det är en väg som ägs och sköts av Trafikverket.

Hälsningar
Lucas Lennartsson
Vänsterpartiet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin