Mobilitet på tvärs (framtidens sätt att resa)

Under åren 2020-2022 är Sjöbo och Tomelilla med i ett stort Interreg-projekt för att undersöka och testa nya sätt att resa på ”tvärs”. Fokus ligger på områden utanför de större städerna och på hållbarhet.

Projektetnamn - ”Mobilitet på Tvärs”
Med ”tvärs” menas dels mellan stad och land, med olika transportslag och över landsgränser genom samarbete mellan svenska och och danska kommuner och organisationer.

I juli 2020 fick vi det glada beskedet om att ansökan var beviljad men Covid-19 har gjort att vi fått tänka och planera om ganska mycket, men nu är vi äntligen igång.

Hållbart resande på landsbygden
Sjöbo och Tomelilla kommer främst att delta genom ett ”case” inom temat Hållbar mobilitet på landsbygden genom Living Labs, där vi tillsammans med boende och arbetsgivare på mindre orter lär oss mer om mobilitetsfrågor och hållbart resande på landsbygden och tillsammans väljer ut och testar alternativa sätt att resa.

Viktigt att betona är att det handlar inte bara om miljön eller koldioxidutsläpp utan lika mycket om ekonomisk och socialt hållbart resande och levande landsbygder. Vår danske sparringpartner blir Lejre kommun som har många likheter med våra kommuner.

Fokusgrupp och tester av alternativa sätt att resa

En första fas är att rekrytera deltagare till en fokusgrupp, det vill säga nyfikna människor som vill berätta om hur de reser, hur de skulle vilja resa och vill testa och tycka till om olika resetjänster och produkter.

Mobility Forum Greater Copenhagen

Projektet kommer agera på flera nivåer och även bygga upp kunskap och utbyta erfarenheter mellan transportaktörer i ett samarbetsforum i Greater Copenhagen och med ett regionalt mobilitetscentrum i Lund.

Kort om Mobilitet på tvärs

Projektperiod: april 2020 - september 2022
Projektägare: Gate21 i Danmark. Svensk koordinator är Innovation Skåne.

Samarbetspartners: Projektet har totalt 17 aktiva partners.

De skånska partnerna är tre skånska kommuner - Lund, Sjöbo och Tomelilla samt Innovation Skåne och Mobile Heights.
På danska sidan har vi fem kommuner på Själland - Lejre, Fredensborg, Frederiksberg, Roskilde och Slagelse, samt Region Hovedstaden, Gate 21, Concito, 4-Leaf Consulting, Roskilde Universitet och DTU Diplom.

Projektet har även ungefär lika många associerade partners som följer arbetet och deltar i samarbetsforumet.

Finansiärer: Interreg Öresund-Kattegat-Skagarrak till 50 procent, resterande kommer från de aktiva partnerna.

Kontakt: Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, frida.tiberini@sjobo.se

Läs mer på det stora projektets hemsida länk till annan webbplats

Följ oss på Instagram @mpt_sjobo_tomelillalänk till annan webbplats

Läs gärna även vår gemensamma Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden

Projektet finansieras av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagarrak och aktiva projektpartners

Intresserad av att delta i projektet?

Fokusgrupp

Vill du också vara med på resan?

Än finns det platser kvar för att vara med i fokusgruppen för Mobilitet på Tvärs Sjöbo och Tomelilla.

Har du några mobilitetsproblem du vill hitta lösningar på?
Vill du vara med och diskutera alternativa sätt att resa?

Ta chansen att vara med och berätta om dina upplevelser och tankar.

På tisdag kväll kommer fokusgruppen ses via Zoom och ta diskussionen vidare.

När: 20/4
Tid: 19.00-20-30
Var: Zoom

Vi kommer att använda Menti på mobilen i storgrupp kring förutsättningarna och utmaningarna och sen arbeta i små grupper kring lösningar, så det är bra att ha både lapptop/ipad och en mobiltelefon redo under mötet.


Hur anmäller jag mig till fokusgruppen?

Kontakta Frida Tiberini som är delprojektledare för Sjöbo-Tomelilla caset på och anmäll ditt intresse så får du en Zoom-länk till infomötet den 8 april. Då får du ett välkomnsmail och länken till Zoom-mötet.

E-postadress: frida.tiberini@sjobo.se

Berätta gärna var du bor och arbetar för vi kommer dela upp er i mindre grupper för vissa moment.

Nu har vi hunnit sammanställa all svar och kommentarer på enkäten som var ute!

Många önskar sig fler cykelvägar och bättre kollektivtrafik, inklusve närtrafik, och det finns en hel del kommentarer också kring att dela bilar och samåkning.

OBS! Vi har inte gjort något representativt urval, så svaren kan inte ses som representativa för Sjöbo- och Tomelillabor. Svaren har i stället kommit in från en blandning av folk som bor eller arbetar i Sjöbo eller Tomelilla kommun och är intresserade av framtidens resande utanför de större städerna. Det är ett värdefullt inspel för oss när vi tar projektet vidare till nästa fas - att arbeta med en fokusgrupp.

Kvinnor och åldergrupperna 30-65 är övererepresenterade och majoriteten av svaren är från människor som bor på landet eller in någon mindre by t.ex. Blentarp, Lövestad Bjärsjölagård och Eljaröd,

Om vi tittar på de större centralorterna så svarade 25 personer att de bodde i Sjöbo tätort och 9 att de bodde i Tomelilla tätort, och 23 personer svarade arbetetade i vardera tätort. Flest personer arbetade dock utanför både Sjöbo och Tomelilla i t.ex. Malmö, Lund eller Ystad.

Ta de av sammanställningen av enkät här.

Vill du också vara med i fokusgruppen?

Än är det inte för sent att gå med i fokusgruppen. Kontakta Frida Tiberini som är delprojektledare för Sjöbo-Tomelilla caset på e-postadress frida.tiberini@sjobo.se och anmäll ditt intresse så får du en Zoom-länk till infomötet den 8 april. Berätta gärna var du bor och arbetar för vi kommer dela upp er i mindre grupper för vissa moment.

Roligt att du är intresserad av att veta mer om att delta i projektet!

Framtidens resande

Det finns fler sätt att resa på än kollektivtrafik eller att köra själv i egen bil och det kommer att dyka upp ännu fler tjänster och specialfordon fram över. Några exempel är bil- och cykelpooler, specialcyklar, el-scootrar, olika appar för samåkning och att hyra grannes bil. Flera av dessa har slagit igenom i många städer, vissa har även testats utanför stadsmiljö.

Nya sätt att resa på där du bor

Vilka nya sätt att resa på tror du skulle passa där du bor? Det är en av de frågorna vi vill undersöka i det här projektet.

Vi tror att det kan skilja sig mycket från plats till plats, både på grund av olika geografier men även beroende på vad som intresserar människorna som bor eller arbetar där. De ekonomiska förutsättningarna kan också skilja åt och vara avgörande för val av transportmedel.

Fokusgrupp sökes

Nu behöver vi en fokusgrupp som tillsammans med oss vill undersöka framtidens resande. Bor eller arbetar du i Sjöbo eller Tomelilla kommun? Du är kanske med i någon förening eller byalag? Svara då på vår korta enkät och anmäl ditt intresse för att medverka i fokusgruppen.

På grund av Covid-19 kommer deltagandet vara digitalt och det innebär att du får inbjudan att svara på frågor och delta på fokusgruppsmöte mellan mars och maj. Slutsatserna från den processen kommer att ligga som grund för en rad olika erbjudande om att testa och tycka till om olika resetjänster eller idéer.

Projektet kommer pågå till september 2022 men du väljer själv hur länge du vill vara med och mycket tid du vill lägga på deltagandet. Det är en fördel om de som deltar bor nära varandra, så tipsa gärna dina grannar och vänner om att delta.

Så passa på att tycka till och dela med dig av hur du reser och hur du skulle vilja resa i din vardag.

Anmäl intresse att vara med genom att svara på vår korta enkät senast fredagen den 5 mars (2021).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även kontakta Frida Tiberini som är delprojektledare för Sjöbo-Tomelilla caset om du har frågor på e-postadress frida.tiberini@sjobo.se.

Aktuellt

Vi är med på Mobility Forum Greater Copenhagen!

Det händer mycket i vårt Sjöbo-Tomelilla "case" men det händer också mycket i det stora projektet och hos våra partners. Så mycket att jag inte riktigt hunnit med att berätta om det här. Här kommer lite kort om några av de större aktiviteterna under våren.


Mobility Forum i maj - AW kommer WW

Nyligen arrangerade Innovation Skåne och Future by Lund ett "före AW kommer WW", det vill säga webbinarium och workshop. Men det var också lanceringen av deras Escaperoom-spel som är Mobilitetsforums interaktiva och virtuella utställningsmiljö, uppbyggd som en replika av det regionala mobilitetscenter som finns i Lund, men få har haft möjligheten att besöka p.g.a. pandemin. 

För er som är nyfikna och inte kunde vara med på detta kommer här länkar till webbinariet och sammanfattning av workshops kring hållbar mobilitet

Jag var själv med och ledde en workshop kring hur vi kan arbeta med och få med oss medborgare i arbetet med hållbar mobilitet. Ni kan se min 5 min sammanfattning i sista videon.

Nya perspektiv för en sammanhängande mobilitet | Innovation Skåne (innovationskane.com)länk till annan webbplats

Här är övriga programpunkter:

  • Keynote 1: Forskningsprojektet Smarta Gator, Tobias Nordström, Space Escape
  • Keynote 2: Att styra det nya: Samhällets styrning av den smarta mobiliteten John Hultén, K2
  • Panelsamtal med Anna Engblom, Greater Copenhagen; Anna Thormann, Gate 21; Benjamin Smakic, Årets Infrastrukturtalang 2021 och John Hultén, K2

Läs gärna Future by Lunds artikel om eventet, där även jag citerats

Digital samlingsplats ökar samarbetet i mobilitetsprojekten (futurebylund.se)länk till annan webbplats


Mobility Forum i mars - Mobilitetsprojekt under en pandemi

Vi var också med på ett Mobility Forum i mars där temat var att arbeta med mobilitetsprojekt mitt i en pandemi. Jag blev till och med citerad i Future by Lunds sammanfattning från det mötet.

Läs mer på Future by Lunds hemsida.

Mobilitetsprojekten kikar bortom pandemin (futurebylund.se)länk till annan webbplats


Masterclass med Roskilde Universitet

Alla delprojekten får stöd i arbetet genom bland annat den Master Class som Roskilde Universitet erbjuder vid tre tillfällen under projektet. I mars låg fokus på kunskapsgenereing och 'Hverdagslivets mobilitetsadfærd i teori og praksis", dvs resebeteende i vardagen. Vi hade föreläsningar om bland annat Mobility Management, Nudging och ändrade resebeteende under pandemin samt gruppdiskussioner kring olika utmaningar som vi har i våra "cases".

Läs mer (på danska) på Gate21:s sida

Masterclass forløb | Gate 21länk till annan webbplats

Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, Mobilitet på tvärs

Nu finns vi även på instagram!

@mpt_sjobo_tomelillalänk till annan webbplats

Syftet är att lyfta landsbygdsperspektivet kring mobilitet på olika sätt. Genom intervjuer med personer från vår fokusgrupp eller andra intressanta personer. Eller genom att använda de citat som kom in med enkäten vi hade ute.

De närmaste veckorna ansvarar vår praktikant Sanna för instagram-kontot och hon kommer även lägga upp en miniserie som heter “Sanna testar”. I denna kommer ni få se henne testa lite alternativa sätt att resande och några reflektioner kring dem.

Jag vill också passa på att önska er alla en glad påsk!

Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, Mobilitet på tvärs

Teknikworkshop

Mobilitet på Tvärs handlar väldigt mycket om lärande, att vidga vyerna och hitta nya sätt att resa och arbeta på. Från vår fokusgrupp hoppas vi kunna lära oss mer om vad resenärerna efterfrågar och vad som vore intressant att testa i praktiken.

Vi som kommuner behöver även lära oss mer om hur vi kan använda tekniska lösningar på ett smart sätt för att hjälpa oss i arbetet. Samtidigt gynnar det teknikföretagen om de i sin tur förstår kommunernas behov och resenärernas verklighet bättre, även de resenärer som bor utanför de större städerna. Först då tror jag att de kan erbjuda oss riktigt bra tekniska lösningar.

Mobile Heights

En av våra partners i Mobilitet på Tvärs är Mobile Heights, en klusterorganisation med mer är 100 teknikföretag och organisationer bland sina medlemmar.

Vi har provat på en metod där vi tittat på hur vi kan integrera tekniska lösningar i arbetet med mobilitetsprojekt. Hur vi samlar in information kring resmönster, hur vi kan visualisera dessa och hur vi kan mäta och följa upp de insatser som görs på ett bra sätt.

Inspirationsföreläsningar och teknikworkshop

Den 16 mars ledde Mobile Heights en teknikworkshop med oss. På förmiddagen inspirerade sex av deras medlemsorganisationer - Malmö universitet, RISE, Cybercom, Backtick Technologies, miThings och Sensative – genom att berättar om tidigare erfarenheter och exempel på teknik som implementerats i olika projekt. De arbetar med simuleringar, Algoritmer, AI, sensorer, prognoser, UX och visuell design på tjänster.

På eftermiddagen fortsatte kommunerna Sjöbo, Tomelilla och Lund med en idéworkshop tillsammans med ovannämnda partners.

Målet var att hitta idéer för att integrera tekniska lösningar i arbetet med mobilitetsprojekt. Det var både intressant och svårt men otroligt nyttigt att få diskutera problem och utmaningar med en blandning av folk med helt olika kompetenser och perspektiv. Det har inspirerat mig till några idéer som jag gärna vill testa på vår fokusgrupp i kommande möte. Men kanske ännu mer har det inspirerat till att planera in liknande utbyten med teknikföretag inför framtida projekt.

Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, Mobilitet på tvärs

Koncentrerade deltagare i teknikworkshopen

Koncentrerade deltagare i teknikworkshopen

Vi har fått förstärkning i projektet
De kommande sju veckorna har projektet fått förstärkning med en LIA-praktikant - Sanna. Jag låter henne presentera sig själv här.


Hej alla!

Mitt namn är Sanna Sjögren, 25 år och är en tidigare Sjöbo-bo som nu är tillbaks för att under sju veckors tid genomföra en LIA (lärande i arbete) här på Sjöbo Kommun. Jag kommer som student från Akademi Båstad som är en yrkeshögskola, där jag läser till att bli en Koordinator inom besöksnäringen. Men jag är även en examinerad Sociolog.

Jag kommer under mina sju veckor här på Sjöbo kommun sitta med två uppdrag. Dels kommer jag stötta upp i projektet ”Mobillitet på tvärs” och dels kommer jag arbeta med besöksnäringen med ett fokus mot ”Waypoints Sjöbo”.

Med spänning och nyfikenhet ser jag framemot att få bidra och delta i detta projekt!

Ha en fin dag

Sanna Sjögren

KomiLand

Bild från KomiLand

Samla all mobilitet i en app
I januari 2021 blev det klart att Malmö stad ska ta fram ett förslag på att samla alla stadens resetjänster i en mobilitetsapp. Där ska det gå att till exempel köpa bussbiljetter, boka hyrcyklar, taxi och el-scootrar på samma plats. De är inspirerade av Berlins mobilitetsapp BVG Jelbi som lanserades i höstas.

Detta är inget nytt och liknande ”MaaS-projekt” finns i flera städer, men mest intressant för oss är kanske projektet ”KomILand” där en liknande app testas i 3 mindre byar, Timmersdala, Lundsbrunn och Broddetorp. Läs mer om det på Västra Götalandsregionens hemsidalänk till annan webbplats.

Vilka resetjänster är intressanta hos oss?

Vi följer detta med spänning men känner för egen del att vi först behöver lära oss mer och vi planerar därför att arbeta med folk som bor och arbetar i Sjöbo och Tomelilla och utgå från platser och de resebehov som finns här.

En app är ju bara bra att ha om den används. Så frågan är kanske snarare vilka resetjänster folk hos oss är intresserade av att använda? Det är detta vill vi undersöka och testa i vårt projekt som pågår fram till september 2022. Sen får vi se om det blir någon Maas-app även för Sjöbo och Tomelilla.

Intressant just nu är också att se om nya Corona-vanor kommer hänga kvar länge. Kommer folk fortsättningsvis att arbeta och studera mer på distans och kommer de därmed välja att bo och resa annorlunda. Hur kan det i sin tur påverka våra byar och kommuner? Kommer urbaniseringstrenden att brytas eller mattas av om fler väljer att bo nära naturen? Och kommer det i sin tur medföra nya mötesplatser och annan typ av service på landsbygden?


Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, Mobilitet på tvärs

Jag

Vårt ”skyltfönster” i Lund
I november 2020 var jag, Frida Tiberini, och Kalle Rosensköld på det nya Mobiltetsnod Syd på Scheelevägen 16 i Lund och träffade Anneli Xie och Naemi Jaworowski. Det har potential att bli en intressant mötesplats och utställningsmiljö för olika mobilitetssatsningar och projekt. Redan nu har en del av ytan tillägnas projektet Evolution road.

Sjöbo och Tomelilla fungerar lite som bollplank i uppbyggnadsfasen och vi kommer ställa ut vår Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden i ett första skede och resultat från vårt case inom projektet Mobilitet på Tvärs så snart vi har lite mer att visa upp och berätta. Vi ser det lite som vårt ”skyltfönster” i Lund.

Jag gillar att Anneli och Naemi placerade vårt case under kategorin "Det smarta samhället", för det är det vi vill undersöka mer, smarta lösningar för mer hållbart och delat resande på mindre orter och landsbygden.

Ha det bra!
Och – nej bilden är inte alls arrangerad :D
Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, Mobilitet på tvärs

jagigen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2021
Sidan publicerad av: Samir Hassan