Mobilitet på tvärs (framtidens sätt att resa)

Vi har testat nya sätt att resa på tillsammans med Sjöbo- och Tomelillabor. Nu delar vi med oss av våra lärdomar i en projektbok – och tre av fyra mobilitetslösningar fortsätter i någon form.

Testa nya sätt att resa på i Sjöbo och Tomelilla!

Under drygt två år har Sjöbo och Tomelilla arbetat med ett ”living lab” där vi har bjudit in invånare att vara med och planera och testa nya, mer hållbara, sätt att resa på landsbygden och små orter.

Vi har jobbat med en digital fokusgrupp, enkäter och dialogmöten med olika mobilitetsföretag i planeringen. Under sommaren 2021 fick vi in intresseanmälningar från 168 personer som ville testa ett eller flera nya mobilitetslösningar. Arbetet mynnade ut i fyra olika piloter som var intressanta och realistiska att testa och utvärdera inom projektet.

 1. Testcykla tillsammans med kommunernas kontaktcentrar
 2. Elsparkcykel-pilot i samarbete med TIER Mobility
 3. Bilpoolspilot i samarbete med Bil Bengtsson och Rulla.se
 4. Grannbilen, privat bildelning via appar som GoMore och SnappCar

Stort tack till alla som har deltagit!

Totalt har över 200 personer deltagit aktivt i projektet och kommit med värdefulla synpunkter och ännu fler har varit med som testpersoner eller på någon av våra evenemang eller seminarium/webbinarium.

Projektet är nu avslutat, men tre av de fyra koncepten kommer du kunna testa även efteråt; Testcykla, Bilpool och Grannbilen. Kommunernas kontaktcenter fortsätter att låna ut elcyklar och Bil Bengtsson såg potential i Sjöbo, Tomelilla och Brösarp så de fortsätter testa marknaden på egen hand i alla fall året ut. Grannbils-appana finns även tillgängliga för nyfikna även efter projektet.

Projektbok med konceptblad för intresserade organisationer

En viktig del av projektet har varit erfarenhetsutbyten och workshops mellan de 16 partnerna i Skåne och Danmark som tillsammans har tagit fram en projektbok med konceptblad och case-beskrivningar för att dela med sig av goda råd och lärdomar till intresserade kommuner och organisationer.

Sjöbo och Tomelillas case presenteras på sida 74 och vi har även bidragit till följande konceptblad och verktyg i projektboken:

 • Konceptblad Bilpool, sida 8
 • Konceptblad Living lab, sida 23
 • Konceptblad låna elcykel, sida 41
 • Verktyg digital fokusgrupp, sida 54

Mer information

Här hittar till Mobilitet på tvärs projektbok. , 7.1 MB.

Läs mer om piloterna och mobilitetslösningarnai flikarna nedan.

En del av Mobilitet på tvärs

Testerna är en del kommunernas deltagande i projektet "Mobilitet på tvärs". Under åren 2020-2022 är Sjöbo och Tomelilla med i ett stort Interreg-projekt med totalt 17 skånska och danska partners för att undersöka och testa nya, hållbara sätt att resa på ”tvärs”. Fokus ligger på områden utanför de större städerna och på hållbarhet och syftet är att lära oss mer tillsammans. Läs mer om "Mobilitet på tvärs" längst ner på sidan.

Följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Projektet finansieras av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagarrak och aktiva projektpartners

Detta har vi testat

Ikoner nya sätt att resa

Utvärdering via enkäter

Under piloten har testcyklister även svarat på två enkäter, den ena direkt efter lånet och en efter 3-4 månader. (Ni som lånade cyklar under sommaren 2022 kommer bara hinna svara på en enkät.)

Följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Under hösten gick det att resa med el-scootrar i Sjöbo och Tomelilla inom tätorterna. Denna tre månaders pilot gjordes i samarbete med TIER Mobility. TIER stod för driften och kommunerna arrangerade testresenärer för att utvärdera piloten genom ”Mobilitet på tvärs”. Det är en unik pilot eftersom det blir första gången detta testas på en mindre svensk ort utan stadstrafik.

Lite siffror och resultat från piloten

Intresset för elsparkcyklarna har varit stort och de har använts flitigt. I Sjöbo har 608 personer testat el-scootrarna och i Tomelilla 523 personer. Totalt blir det över 7000 turer och som mest handlade det om 365 turer och över 70 unika användare på en dag i Sjöbo. I Tomelilla låg toppen på 145 turer och över 70 unika användare på samma dag.

Många av våra testresenärer har angett att de har använt elsparkcyklarna som en del av en längre resa och buss- och tågstationer var ”hot spots” för att låna och lämna elsparkcyklarna. Både datan och enkätsvaren indikerar därmed att de kan fungera som ett komplement till kollektivtrafiken.

Berättelser från testresenärer och svaren i enkäten visar att flera valde en elsparkcykel istället för att ta bilen. Men betydligt oftare valdes elsparkcykeln istället för promenaden eller en cykeltur. Enligt TIERs beräkningar ersätter var sjätte resa en bilresa.

Ytterligare en slutsats är att nuvarande affärsmodell för elsparkcyklar inte riktigt fungerar på så små orter som Sjöbo och Tomelilla, så vi kan inte räkna med en etablering inom närtid.

Utvärdering av piloten

Hela vår rapport för piloten, kan du ta del av här! , 1.3 MB.

Följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Bilpoolspiloterna

Tre av fyra poolbilar blir kvar! Bil Bengtsson ser potential och vill testa marknaden i alla fall resten av 2022. Det gäller Brösarp, Sjöbo och Tomelilla (men inte Vollsjö). Läs mer nedan eller i vårt gemensamma pressmeddelande med Bil Bengtsson.

Tre av fyra bilar blir kvar - Brösarp, Sjöbo och Tomelilla | Sjöbo kommun (mynewsdesk.com) Länk till annan webbplats.

Bilpoolspiloter

Vi har testat inte mindre än fyra bilpoolspiloter; i Brösarp, Sjöbo, Tomelilla och Vollsjö.

Vi har samarbetatat med Bil Bengsson och deras tjänst Rulla.

Lärdomar

Det gick att testa bilpool inom ramen för projektet i Sjöbo och Tomelilla mellan oktober 2021 och maj 2022 och i Brösarp och Vollsjö mellan februari och maj 2022.

Nu är vi inne i en utvärderingsfas av piloterna och kommer att dela med oss av resultat och lärdomar efterhand.

Du kan även se vårt seminarium om bildelning från den 15 juni 2022 i efterhand. Det gjordes i samarbete med Innovationscenter för landsbygden och var en del av Skåne Innovation Week.

Länk till video

Bildelning på landsbygden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Konceptet ”Grannbilen” är en form av bildelning där privatpersoner hyr ut sin bil via appar som SnappCar och GoMore. Detta ville vi testa och utvärdera i Sjöbo och Tomelilla kommuner.

Testperiod och kampanj

Det var möjligt att delta i vårt projekt och testa Grannbilskonceptet mellan den 23 oktober 2021 och sista maj 2022. Du kan givetvis testa tjänsterna på egen hand även efter projektet, apparna finns kvar.

Lärdomar

Nu är vi inne i en utvärderingsfas av piloterna och kommer att dela med oss av resultat och lärdomar efterhand.

Du kan även se vårt seminarium om bildelning från den 15 juni 2022 i efterhand. Det gjordes i samarbete med Innovationscenter för landsbygden och var en del av Skåne Innovation Week.

Länk till video

Bildelning på landsbygden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Aktuellt

Cykel på torget i Tomelilla

Torget i Tomelilla

1 september invigs det omgjorda torget och nya cykelstråk.

Invigning av torget

Datum: torsdag 1 september
Tid: 15:00- 17:00
Plats: Torget i Tomelilla

Projektet Mobilitet på tvärs finns på plats och
• visa och låna ut tre olika typer av cyklar; en lådcykel, en elcykel och en vikcykel
• testa hur snabbt du kan vika ihop en vikcykel
• vi bjuder på fika och har med cykelkartor och ringklockor

Mer information om invigningen

Nu invigs det omgjorda torget och nya cykelstråk | Tomelilla Länk till annan webbplats.

Följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Cykelcirkus

Cykelcirkus

Kom på vår cykeldag i Sövde!

Datum: måndag 11 juli
Tid: 11:30–16:30 - Cykelcirkus kl 13:00
Plats: Sjöbo, Salsbjer Idrottsplats vid Sövde Badplats. Ta med något att sitta på. (Vid dåligt väder Sporthallen i Blentarp).

På eventet kan du ta del av olika spännande aktiviteter:

Cykelcirkus är en samtida cirkuskoreografi med parakrobatik och jonglering i världsklass. Denna cykelturnerande performance använder olika cyklar i sitt framträdande. Allt ackompanjerat av specialkomponerad livemusik från musikgruppen SKROT. Musikerna spelar på egentillverkade skrotinstrument, vanliga instrument och analoga ljudeffekter. En föreställning som vill sprida skratt, hopp och en känsla av att allt är möjligt. Cyklarna och cyklandet symboliserar mycket – att uppfylla sina drömmar och att se världen! Och nu kommer världen till byarna. Läs mer om Cirkus by me här >> Länk till annan webbplats.

Kom och prova el-cyklar och få veta mer om trender och utveckling kring resande på landsbygden. Här finns även cykelkartor över Sjöbo och Tomelilla att hämta. Dessa hittar du även i kommunhusen och på kommunernas infopoints. Mer info om projektet på hemsidan sjobo.se/mpt Länk till annan webbplats. och instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Europa Direkt Sydskåne finns på plats med en EU-station. Funderar du på att arbeta eller att resa i övriga Europa? Eller vill du berätta om din vision för Europas framtid? Kom och samtala med Europa Direkt Sydskåne som finns på plats med info-bord, medborgardialog och EU-tipsrunda med fina priser.

Eventet genomförs i samarbete med Europa Direkt Sydskåne https://europadirektsydskane.se/cykelcirkus/ Länk till annan webbplats. och “Sommar i Sjöbo”.

Välkommen!

Följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Är bilpooler bara för städer eller även mindre samhällen? Hur skapar vi alternativa mobilitetslösningar vid bostadsbyggande? Det pratar Innovationscenter för landsbygden, Sjöbo kommun och Tomelilla kommun om i Tomelilla Folkets Park, och digitalt, den 15 juni.

Skåne Innovation Week som pågår den 13 till 17 juni är ett veckolångt forum runtom i hela Skåne som visar hur innovation, forskning och utveckling är avgörande för människors framtidstro.

Den 15 juni hålls ett seminarium om olika former av bildelning i Tomelilla, Folkets Park.

Bildelning på landsbygden – en del i framtidens sätt att resa

Datum: onsdag 15 juni
Tid: 13:30–15:00
Plats: Tomelilla Folkets Park eller digitalt

Program

 • Projektet ”Mobilitet på tvärs” kommer att berätta om fyra bilpoolspiloter i Brösarp, Sjöbo, Tomelilla och Vollsjö, där framför allt Brösarp har överraskat och gett nya lärdomar kring bildelning.
 • Bil Bengtsson kommer att presentera sin tjänst Rulla.se där du kan boka, låsa upp bilen och betala direkt i en app.
 • EC2B och Trivector Traffic inspirerar kring hur planering av nya alternativa mobilitetslösningar till de boende kan finnas med redan när nya områden planeras och byggs.

Mobilitet på tvärs - projekt med fokus på framtidens hållbara resande

Med ”tvärs” menas dels mellan stad och land, med olika transportslag och över landsgränser genom samarbete mellan svenska och danska kommuner och organisationer. I Sjöbo och Tomelilla kommuner har arbetet med ett ”case” inom temat ”Hållbar mobilitet på landsbygden genom Living Labs”. Tillsammans med boende på mindre orter man valt ut och testat olika alternativa sätt att resa. Under denna eftermiddag får ni ta del av några av dessa exempel, plus lite annat som finns på marknaden anpassat efter landsbygdens förutsättningar.

Mer information

Du kan se seminariet i efterhand på Innovationscenter på landsbygdens kanal. https://youtu.be/OhPxEHir0bk Öppnas i nytt fönster.

Följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Den 31 maj 2022 är sista dagen för de fyra bilpoolspiloterna i Brösarp, Sjöbo, Tomelilla och Vollsjö, men det betyder inte slutet för alla. Tre av fyra poolbilar blir kvar året ut.

Brösarp sticker ut

Under de fyra piloterna är det poolbilen i Brösarp som har rullat mest, trots att det var den minsta orten med bara har cirka 750 invånare. Minst bra har det gått i Vollsjö, med cirka 850 invånare. Där kommer Bil Bengtsson inte fortsätta som det ser ut nu.
-Engagemanget bland användarna i Brösarp har varit störst från start. Det känns lite extra kul för det visar på att detta inte bara är en storstadslösning, säger Frida Tiberini, EU-samordnare och projektledare i Sjöbo och Tomelilla.

Läs mer nedan eller i vårt gemensamma pressmeddelande med Bil Bengtsson.

Tre av fyra bilar blir kvar - Brösarp, Sjöbo och Tomelilla | Sjöbo kommun (mynewsdesk.com) Länk till annan webbplats.

Följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad vi har hunnit med i vårt projekt!

Och följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Europeiska Mobilitetsveckan

Ta en kopp kaffe och prata hållbart resande med oss!

Den 16-22 september är det den Europeiska mobilitetsveckan och den vill vi fira genom att bjuda pendlare på kaffe och prata om hållbart resande med alla som vill. Ni hittar oss här:

 • Sjöbo busstation 16 september kl 6:30-9:30
 • Tomelilla station 17 september kl 6:30-9:30

Kom förbi och säg hej! Vi svarar på frågor om el-scootrar, elcyklar, bilpool, projektet Mobilitet på tvärs och hållbart resande i stort. Du kan även registrea dig som testresenär för el-scooterpiloten på plats. Vi delar också ut cykelkartor.

Quiz

Passa även på att testa din kunskaper om hälsa, tryggt och hållbart resande. Du kan svara hela veckan och får de rätta svaren direkt efteråt. Här är en länk direkt till quizet Länk till annan webbplats.!

Följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Tilda

Vi har fått förstärkning i projektet
Vi har ännu en gång fått äran att arbeta med en student som kommer att vara med oss hela höstterminen. Jag låter Tilda presentera sig själv här.

 

Hej på er!

Mitt namn är Tilda Thorsson och jag är den nya praktikanten som ska ta över delar av Sannas tidigare praktiktjänst och fortsätta att arbeta med projektet Mobilitet på tvärs fram tills början av januari!

Lite mer om mig: Jag är en tjugoettårig student från Lunds universitet som pluggar en kandidat i mänskliga rättigheter. Just nu är jag inne på min nästsista termin, den spännande praktikterminen, där min tid på MpT ingår. Ursprungligen kommer jag från sommarstaden Halmstad, men jag har rötter i Skåne i bl.a. Helsingborg där min mamma och mormor växt upp, och även här i närheten av Österlen där min gammelmormor kommer ifrån.

Man kan fråga sig vad Mobilitet och hållbart resande utanför större städer har med min utbildning, mänskliga rättigheter, att göra. Det går bland annat att dra koppling till rätten att inkluderas, då landsbygden ofta underprioriteras av diverse aktörer när det kommer till sådant som ekologiska, ekonomiska och sociala frågor/ rättigheter. Under de här månaderna kommer jag undersöka detta lite närmare och uppdatera er om vad som händer inom MpT.

Hoppas vi ses här i flödet och kanske någonstans runt i Sjöbo och Tomelilla!

/ Tilda

Följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Diagram sommarkampanj - intresseanmälningar till tester

Diagram sommarkampanj - intresseanmälningar till tester

Nu är det snart dags för även mig att ta semester. Innan dess vill jag ge en uppdatering kring hur vår sommarkampanj för att få in intresseanmälningar till att testa nya resesätt fortskrider.

Hittills har vi fått in svar från 148 personer och de flesta anmälde intresse att testa mer än ett koncept. Störst har intresset varit att testa el-scooter (69), följt av att testa en bilpoolslösning (64 personer), men ännu är det 3 veckor kvar av vår kampanj och de med minst intresseanmälningar har inte presenterats presenterats på Instagram och Facebook ännu.

OBS. ni ska ha fått ett autosvar. Två e-postadresser som lämnades var felaktiga, så kontakta mig på frida.tiberini@sjobo.se om ni inte fått något autosvar.

Vill du inte lämna e-post får du helt enkelt följa de uppdateringar som kommer göras på projektets Instagram och hemsida.

Frågor och feedback från er

Vi har fått in frågor om bland annat kostnader och försäkringar för Bilpools- och Grannbildkonceptet. Mer information om testerna och tjänsterna kommer efter sommaren när våra samarbetsavtal är klara och de kommer delvis anpassas efter den feedbacken vi får i samband med intresseanmälan. Vi kommer välja att samarbeta med de aktörer som erbjuder den tjänst som passar våra tester bäst. Vi tar hänsyn till bland annat kostnader för användaren, service till oss och användare samt tillgång till data för utvärdering av testperioden.

OM TESTCYKLA

Vi smygstartade konceptet Testcykla där ni kan låna en elcykel eller el-lådcykel gratis i 12 dagar. De bokningarna vi la upp för sommaren blev snabbt uppbokade och nya tider för hösten kommer att läggas upp i slutet av augusti efter vi hunnit med en liten utvärdering av konceptet.

OM BILPOOL

Som det ser ut nu är intresset för att testa bilpoolskonceptet störst i Brösarp och Smedstorp samt Sjöbo och Tomelilla tätort. Där har vi kontakt med bland annat Rulla.se, Bilpoolen.nu och GoMore och vi kommer planera detaljerna i början av september och komma igång med den första testbyn tidigast i oktober.

OM GRANNBIL

Angående ”Grannbilen”, dvs. privat bildelning så är GoMore och SnappCar de stora aktörerna. Deras koncept liknar varandra, men vi kommer att samarbeta med en aktör så att vi samlar intresserade användare och enklare kan matcha den som vill hyra ut sin bil med den som vill hyra.

OM EL-SCOOTRAR

Vi är medvetna om att el-scootrar inte alltid parkeras som det är tänkt och att det medför problem. Vi för samtal med TIER om detta för att kunna planera vår pilottest på ett så bra sätt som möjligt och kommer bland annat arbeta med geofencing så att el-scootrarna inte kan köra eller parkeras inom vissa zoner och så att de bara kan köra långsamt på vissa sträckor.

OM SAMÅKNING OCH COVID-19

Vi kommer att följa utvecklingen av Covid-19 och anpassa tester efter restriktioner och läget. Det kan innebära att vissa tester ställs in.

OM LIFTARHÅLLPLATSER

De exempel på liftarhållplatser som vi har inspirerats av i Torna Hällestad och Danmark ligger i mindre samhällen och underlättar för bybor att ge varandra skjuts till och från byn. I Torna Hällestad kom det som ett medborgarförslag och i Danmark sattes det upp efter en workshop om samåkning med byborna. Vi tänker oss något liknande och planerar inte att sätta upp liftarhållplatser om det inte finns ett intresse för det på platsen.

Ha en riktigt skön sommar nu!

Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, Mobilitet på tvärs

Följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Här presenteras de sju koncepten som vi vill testa med er.

Anmäl ditt intresse senast 16 augusti till att testa något av de sju koncepten (eller alla!) via denna länken https://u.to/QtFuGw Länk till annan webbplats.

1 . Testcykla i Sjöbo och Tomelilla

Låna en elcykel eller el-lådcykel av oss under 12 dagar för att se om det är något för dig. Det kostar ingenting för dig men i utbyte så svarar du på två korta enkäter, ett direkt efteråt och ett efter 3 månader.

Planerad start är i början av juli 2021.

2. Bilpool i din by

Ha en nyckelfri elhybrid poolbil i din by på test i 2-3 månader. Projektet står för månadskostnaden för bilen och du står själv för en dags eller kilometerkostnad när du använder poolbilen. Perioden börjar med en infoträff och avslutas med presentation av olika bilpoolskoncept och rådgivning kring uppstart av en bilpool eller bildelningstjänst i er by.

Detta kan startas upp i oktober 2021 i ca 3 byar/orter där intresset är som störst. Övriga intresserade får lära sig av deras erfarenheter.

3. Bildelning genom en ”Grannbil”

För bilägaren: Sänk dina bilkostnader genom att låna ut din bil till dina grannar via en app som erbjuder extra försäkring under utlåningen. Projektet bjuder på en biltvätt när du deltar och i utbyte svarar du på en kort enkät.

För den som saknar bil eller behöver en extra bil ibland: Hyr din grannes bil enkelt via en app. Projektet står för kostnaden den första gången du testar tjänsten och i utbyte svarar du på en kort enkät.

Detta kan startas upp i oktober 2021 med inbjudan till ett infomöte om hur tjänsten fungerar samt utskick via e-post.

4. Samåkning via grupper eller app

Det finns flera ganska olika typer av samåkningskoncept. Samåkningsgrupper på plattformar som Facebook och samåkning via appar som hjälper folk att matcha den som kör med den som vill åka med.

De områden där vi tror att samåkning har störst potential att fungera är i samband med återkommande schemalagd pendling eller återkommande resor till olika fritidsaktiviteter. Även i samband med större evenemang finns viss potential. Är du, din arbetsplats, förening eller by intresserad av att starta upp en samåkningsgrupp, anmäl intresse så tar vi det vidare och matchar er med varandra och de tjänster som finns.

Detta kan startas upp i oktober eller november 2021 med inbjudan till ett infomöte samt utskick via e-post.

5. Liftarhållplats för spontan samåkning

Som komplement till samåkningsgrupper kan en fysisk liftarhållplats underlätta vid samåkning. Detta har testats ibland annat Torna Hällestad – Dalby och på flera platser i Danmark. Konceptet är att en hållplats placeras på en bra strategisk plats i en by och förbikörande kan enkelt stanna och plocka upp den som vill resa med till t.ex. närmaste bästa pendlarhållplats. Är du intresserad av att testa en detta i din by och har en idé över var den bör placeras får du gärna ange det i din intresseanmälan.

Detta kan startas upp med ett infomöte med intresserade under hösten. Efter det behöver vi göra en utredning och söka om tillstånd för att sätta upp hållplatsen. Preliminär tid för invigning av en liftarhållplats blir då vintern 2021/2022.

6. Bilutmaningen

Några få familjer med mer än en bil utmanas att klara sig på bara en bil under en månad och delar med sig av sina erfarenheter från det. Inledningsvis görs en kartläggning kring hur deras bilar användas i normala fall och hur deras resvanor och behov ser ut. Det följs av rådgivning inför utmaningen och följs upp med intervjuer efter testet.

Detta kan startas upp med ett infomöte med intresserade under hösten 2021 för att planera genomförandet tillsammans. Tester kan ske under vintern eller våren.

7. Testresenär el-scooter i Sjöbo och Tomelilla

Testa en kommersiell el-scooterlösning i Sjöbo och Tomelilla tätort. Det kan gälla kortare resor inom orterna eller som komplement till kollektivtrafiken eller samåkning när du ska resa lite längre. Projektet kan bjuda på en testresa och i utbyte svara du på en kort enkät.

Planerad start i mitten av september 2021 och är tänkt att vara 1-3 månader.


Kommande evenemang
Vi kommer också planera fler evenemang och aktiviteter kring hållbart resande framöver och vill gärna veta vilka ni tycker är mest intressanta.

Vi har också påbörjat diskussioner med Kastanjeskolan och Österlens Motor- och teknikförening om att använda el-EPA som ett sätt att introducera unga till elbil. Fortsättning följer efter sommaren…

Covid-19
Alla våra aktiviteter, både tester, infomöten och evenemang kommer att ta hänsyn till Covid-19 och mycket kan behöva genomföras digitalt. Vi följer Folkhälsomyndigheten och kommunernas rekommendationer och riktlinjer och kan därför behöva planera om eller skjuta på planerade aktiviteter.

Följ oss gärna på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Vi är med på Mobility Forum Greater Copenhagen!

Det händer mycket i vårt Sjöbo-Tomelilla "case" men det händer också mycket i det stora projektet och hos våra partners. Så mycket att jag inte riktigt hunnit med att berätta om det här. Här kommer lite kort om några av de större aktiviteterna under våren.


Mobility Forum i maj - AW kommer WW

Nyligen arrangerade Innovation Skåne och Future by Lund ett "före AW kommer WW", det vill säga webbinarium och workshop. Men det var också lanceringen av deras Escaperoom-spel som är Mobilitetsforums interaktiva och virtuella utställningsmiljö, uppbyggd som en replika av det regionala mobilitetscenter som finns i Lund, men få har haft möjligheten att besöka p.g.a. pandemin. 

Jag var själv med och ledde en workshop kring hur vi kan arbeta med och få med oss medborgare i arbetet med hållbar mobilitet.

Här är övriga programpunkter:

 • Keynote 1: Forskningsprojektet Smarta Gator, Tobias Nordström, Space Escape
 • Keynote 2: Att styra det nya: Samhällets styrning av den smarta mobiliteten John Hultén, K2
 • Panelsamtal med Anna Engblom, Greater Copenhagen; Anna Thormann, Gate 21; Benjamin Smakic, Årets Infrastrukturtalang 2021 och John Hultén, K2

Läs gärna Future by Lunds artikel om eventet, där även jag citerats

Digital samlingsplats ökar samarbetet i mobilitetsprojekten (futurebylund.se) Länk till annan webbplats.


Mobility Forum i mars - Mobilitetsprojekt under en pandemi

Vi var också med på ett Mobility Forum i mars där temat var att arbeta med mobilitetsprojekt mitt i en pandemi. Jag blev till och med citerad i Future by Lunds sammanfattning från det mötet.

Läs mer på Future by Lunds hemsida.

Mobilitetsprojekten kikar bortom pandemin (futurebylund.se) Länk till annan webbplats.


Masterclass med Roskilde Universitet

Alla delprojekten får stöd i arbetet genom bland annat den Master Class som Roskilde Universitet erbjuder vid tre tillfällen under projektet. I mars låg fokus på kunskapsgenereing och 'Hverdagslivets mobilitetsadfærd i teori og praksis", dvs resebeteende i vardagen. Vi hade föreläsningar om bland annat Mobility Management, Nudging och ändrade resebeteende under pandemin samt gruppdiskussioner kring olika utmaningar som vi har i våra "cases".

Läs mer (på danska) på Gate21:s sida

Masterclass forløb | Gate 21 Länk till annan webbplats.

Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, Mobilitet på tvärs

Vill du också vara med på resan?

Än finns det platser kvar för att vara med i fokusgruppen för Mobilitet på Tvärs Sjöbo och Tomelilla.

Har du några mobilitetsproblem du vill hitta lösningar på?
Vill du vara med och diskutera alternativa sätt att resa?

Ta chansen att vara med och berätta om dina upplevelser och tankar.

På tisdag kväll kommer fokusgruppen ses via Zoom och ta diskussionen vidare.

När: 20/4
Tid: 19.00-20-30
Var: Zoom

Vi kommer att använda Menti på mobilen i storgrupp kring förutsättningarna och utmaningarna och sen arbeta i små grupper kring lösningar, så det är bra att ha både lapptop/ipad och en mobiltelefon redo under mötet.


Hur anmäller jag mig till fokusgruppen?

Kontakta Frida Tiberini som är delprojektledare för Sjöbo-Tomelilla caset på och anmäll ditt intresse så får du en Zoom-länk till infomötet den 8 april. Då får du ett välkomnsmail och länken till Zoom-mötet.

E-postadress: frida.tiberini@sjobo.se

Berätta gärna var du bor och arbetar för vi kommer dela upp er i mindre grupper för vissa moment.

Nu finns vi även på instagram!

@mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Syftet är att lyfta landsbygdsperspektivet kring mobilitet på olika sätt. Genom intervjuer med personer från vår fokusgrupp eller andra intressanta personer. Eller genom att använda de citat som kom in med enkäten vi hade ute.

De närmaste veckorna ansvarar vår praktikant Sanna för instagram-kontot och hon kommer även lägga upp en miniserie som heter “Sanna testar”. I denna kommer ni få se henne testa lite alternativa sätt att resande och några reflektioner kring dem.

Jag vill också passa på att önska er alla en glad påsk!

Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, Mobilitet på tvärs

Nu har vi hunnit sammanställa all svar och kommentarer på enkäten som var ute!

Många önskar sig fler cykelvägar och bättre kollektivtrafik, inklusve närtrafik, och det finns en hel del kommentarer också kring att dela bilar och samåkning.

OBS! Vi har inte gjort något representativt urval, så svaren kan inte ses som representativa för Sjöbo- och Tomelillabor. Svaren har i stället kommit in från en blandning av folk som bor eller arbetar i Sjöbo eller Tomelilla kommun och är intresserade av framtidens resande utanför de större städerna. Det är ett värdefullt inspel för oss när vi tar projektet vidare till nästa fas - att arbeta med en fokusgrupp.

Kvinnor och åldergrupperna 30-65 är övererepresenterade och majoriteten av svaren är från människor som bor på landet eller in någon mindre by t.ex. Blentarp, Lövestad Bjärsjölagård och Eljaröd,

Om vi tittar på de större centralorterna så svarade 25 personer att de bodde i Sjöbo tätort och 9 att de bodde i Tomelilla tätort, och 23 personer svarade arbetetade i vardera tätort. Flest personer arbetade dock utanför både Sjöbo och Tomelilla i t.ex. Malmö, Lund eller Ystad.

Ta de av sammanställningen av enkät här. , 399 kB.

Vill du också vara med i fokusgruppen?

Än är det inte för sent att gå med i fokusgruppen. Kontakta Frida Tiberini som är delprojektledare för Sjöbo-Tomelilla caset på e-postadress frida.tiberini@sjobo.se och anmäll ditt intresse så får du en Zoom-länk till infomötet den 8 april. Berätta gärna var du bor och arbetar för vi kommer dela upp er i mindre grupper för vissa moment.

Teknikworkshop

Mobilitet på Tvärs handlar väldigt mycket om lärande, att vidga vyerna och hitta nya sätt att resa och arbeta på. Från vår fokusgrupp hoppas vi kunna lära oss mer om vad resenärerna efterfrågar och vad som vore intressant att testa i praktiken.

Vi som kommuner behöver även lära oss mer om hur vi kan använda tekniska lösningar på ett smart sätt för att hjälpa oss i arbetet. Samtidigt gynnar det teknikföretagen om de i sin tur förstår kommunernas behov och resenärernas verklighet bättre, även de resenärer som bor utanför de större städerna. Först då tror jag att de kan erbjuda oss riktigt bra tekniska lösningar.

Mobile Heights

En av våra partners i Mobilitet på Tvärs är Mobile Heights, en klusterorganisation med mer är 100 teknikföretag och organisationer bland sina medlemmar.

Vi har provat på en metod där vi tittat på hur vi kan integrera tekniska lösningar i arbetet med mobilitetsprojekt. Hur vi samlar in information kring resmönster, hur vi kan visualisera dessa och hur vi kan mäta och följa upp de insatser som görs på ett bra sätt.

Inspirationsföreläsningar och teknikworkshop

Den 16 mars ledde Mobile Heights en teknikworkshop med oss. På förmiddagen inspirerade sex av deras medlemsorganisationer - Malmö universitet, RISE, Cybercom, Backtick Technologies, miThings och Sensative – genom att berättar om tidigare erfarenheter och exempel på teknik som implementerats i olika projekt. De arbetar med simuleringar, Algoritmer, AI, sensorer, prognoser, UX och visuell design på tjänster.

På eftermiddagen fortsatte kommunerna Sjöbo, Tomelilla och Lund med en idéworkshop tillsammans med ovannämnda partners.

Målet var att hitta idéer för att integrera tekniska lösningar i arbetet med mobilitetsprojekt. Det var både intressant och svårt men otroligt nyttigt att få diskutera problem och utmaningar med en blandning av folk med helt olika kompetenser och perspektiv. Det har inspirerat mig till några idéer som jag gärna vill testa på vår fokusgrupp i kommande möte. Men kanske ännu mer har det inspirerat till att planera in liknande utbyten med teknikföretag inför framtida projekt.

Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, Mobilitet på tvärs

Koncentrerade deltagare i teknikworkshopen

Koncentrerade deltagare i teknikworkshopen

Vi har fått förstärkning i projektet
De kommande sju veckorna har projektet fått förstärkning med en LIA-praktikant - Sanna. Jag låter henne presentera sig själv här.


Hej alla!

Mitt namn är Sanna Sjögren, 25 år och är en tidigare Sjöbo-bo som nu är tillbaks för att under sju veckors tid genomföra en LIA (lärande i arbete) här på Sjöbo Kommun. Jag kommer som student från Akademi Båstad som är en yrkeshögskola, där jag läser till att bli en Koordinator inom besöksnäringen. Men jag är även en examinerad Sociolog.

Jag kommer under mina sju veckor här på Sjöbo kommun sitta med två uppdrag. Dels kommer jag stötta upp i projektet ”Mobillitet på tvärs” och dels kommer jag arbeta med besöksnäringen med ett fokus mot ”Waypoints Sjöbo”.

Med spänning och nyfikenhet ser jag framemot att få bidra och delta i detta projekt!

Ha en fin dag

Sanna Sjögren

Roligt att du är intresserad av att veta mer om att delta i projektet!

Framtidens resande

Det finns fler sätt att resa på än kollektivtrafik eller att köra själv i egen bil och det kommer att dyka upp ännu fler tjänster och specialfordon fram över. Några exempel är bil- och cykelpooler, specialcyklar, el-scootrar, olika appar för samåkning och att hyra grannes bil. Flera av dessa har slagit igenom i många städer, vissa har även testats utanför stadsmiljö.

Nya sätt att resa på där du bor

Vilka nya sätt att resa på tror du skulle passa där du bor? Det är en av de frågorna vi vill undersöka i det här projektet.

Vi tror att det kan skilja sig mycket från plats till plats, både på grund av olika geografier men även beroende på vad som intresserar människorna som bor eller arbetar där. De ekonomiska förutsättningarna kan också skilja åt och vara avgörande för val av transportmedel.

Fokusgrupp sökes

Nu behöver vi en fokusgrupp som tillsammans med oss vill undersöka framtidens resande. Bor eller arbetar du i Sjöbo eller Tomelilla kommun? Du är kanske med i någon förening eller byalag? Svara då på vår korta enkät och anmäl ditt intresse för att medverka i fokusgruppen.

På grund av Covid-19 kommer deltagandet vara digitalt och det innebär att du får inbjudan att svara på frågor och delta på fokusgruppsmöte mellan mars och maj. Slutsatserna från den processen kommer att ligga som grund för en rad olika erbjudande om att testa och tycka till om olika resetjänster eller idéer.

Projektet kommer pågå till september 2022 men du väljer själv hur länge du vill vara med och mycket tid du vill lägga på deltagandet. Det är en fördel om de som deltar bor nära varandra, så tipsa gärna dina grannar och vänner om att delta.

Så passa på att tycka till och dela med dig av hur du reser och hur du skulle vilja resa i din vardag.

Anmäl intresse att vara med genom att svara på vår korta enkät senast fredagen den 5 mars (2021). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även kontakta Frida Tiberini som är delprojektledare för Sjöbo-Tomelilla caset om du har frågor på e-postadress frida.tiberini@sjobo.se.

KomiLand

Bild från KomiLand

Samla all mobilitet i en app
I januari 2021 blev det klart att Malmö stad ska ta fram ett förslag på att samla alla stadens resetjänster i en mobilitetsapp. Där ska det gå att till exempel köpa bussbiljetter, boka hyrcyklar, taxi och el-scootrar på samma plats. De är inspirerade av Berlins mobilitetsapp BVG Jelbi som lanserades i höstas.

Detta är inget nytt och liknande ”MaaS-projekt” finns i flera städer, men mest intressant för oss är kanske projektet ”KomILand” där en liknande app testas i 3 mindre byar, Timmersdala, Lundsbrunn och Broddetorp. Läs mer om det på Västra Götalandsregionens hemsida Länk till annan webbplats..

Vilka resetjänster är intressanta hos oss?

Vi följer detta med spänning men känner för egen del att vi först behöver lära oss mer och vi planerar därför att arbeta med folk som bor och arbetar i Sjöbo och Tomelilla och utgå från platser och de resebehov som finns här.

En app är ju bara bra att ha om den används. Så frågan är kanske snarare vilka resetjänster folk hos oss är intresserade av att använda? Det är detta vill vi undersöka och testa i vårt projekt som pågår fram till september 2022. Sen får vi se om det blir någon Maas-app även för Sjöbo och Tomelilla.

Intressant just nu är också att se om nya Corona-vanor kommer hänga kvar länge. Kommer folk fortsättningsvis att arbeta och studera mer på distans och kommer de därmed välja att bo och resa annorlunda. Hur kan det i sin tur påverka våra byar och kommuner? Kommer urbaniseringstrenden att brytas eller mattas av om fler väljer att bo nära naturen? Och kommer det i sin tur medföra nya mötesplatser och annan typ av service på landsbygden?


Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, Mobilitet på tvärs

Jag

Vårt ”skyltfönster” i Lund
I november 2020 var jag, Frida Tiberini, och Kalle Rosensköld på det nya Mobiltetsnod Syd på Scheelevägen 16 i Lund och träffade Anneli Xie och Naemi Jaworowski. Det har potential att bli en intressant mötesplats och utställningsmiljö för olika mobilitetssatsningar och projekt. Redan nu har en del av ytan tillägnas projektet Evolution road.

Sjöbo och Tomelilla fungerar lite som bollplank i uppbyggnadsfasen och vi kommer ställa ut vår Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden i ett första skede och resultat från vårt case inom projektet Mobilitet på Tvärs så snart vi har lite mer att visa upp och berätta. Vi ser det lite som vårt ”skyltfönster” i Lund.

Jag gillar att Anneli och Naemi placerade vårt case under kategorin "Det smarta samhället", för det är det vi vill undersöka mer, smarta lösningar för mer hållbart och delat resande på mindre orter och landsbygden.

Ha det bra!
Och – nej bilden är inte alls arrangerad :D
Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, Mobilitet på tvärs

jagigen

Om Mobilitet på tvärs

Projektperiod: april 2020 - september 2022
Projektägare: Gate21 i Danmark. Svensk koordinator är Innovation Skåne.

Samarbetspartners: Projektet har totalt 17 aktiva partners.

De skånska partnerna är tre skånska kommuner - Lund, Sjöbo och Tomelilla samt Innovation Skåne och Mobile Heights.
På danska sidan har vi fem kommuner på Själland - Lejre, Fredensborg, Frederiksberg, Roskilde och Slagelse, samt Region Hovedstaden, Gate 21, Concito, 4-Leaf Consulting, Roskilde Universitet och DTU Diplom.

Projektet har även ungefär lika många associerade partners som följer arbetet och deltar i samarbetsforumet.

Finansiärer: Interreg Öresund-Kattegat-Skagarrak till 50 procent, resterande kommer från de aktiva partnerna.

Kontakt: Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, frida.tiberini@sjobo.se

Läs mer på det stora projektets hemsida Länk till annan webbplats.

Följ oss på Instagram @mpt_sjobo_tomelilla Länk till annan webbplats.

Läs gärna även vår gemensamma Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden

Projektetnamn - ”Mobilitet på Tvärs”
Med ”tvärs” menas dels mellan stad och land, med olika transportslag och över landsgränser genom samarbete mellan svenska och och danska kommuner och organisationer.

I juli 2020 fick vi det glada beskedet om att ansökan var beviljad men Covid-19 har gjort att vi fått tänka och planera om ganska mycket, men nu är vi äntligen igång.

Hållbart resande på landsbygden
Sjöbo och Tomelilla kommer främst att delta genom ett ”case” inom temat Hållbar mobilitet på landsbygden genom Living Labs, där vi tillsammans med boende och arbetsgivare på mindre orter lär oss mer om mobilitetsfrågor och hållbart resande på landsbygden och tillsammans väljer ut och testar alternativa sätt att resa.

Viktigt att betona är att det handlar inte bara om miljön eller koldioxidutsläpp utan lika mycket om ekonomisk och socialt hållbart resande och levande landsbygder. Vår danske sparringpartner blir Lejre kommun som har många likheter med våra kommuner.

Fokusgrupp och tester av alternativa sätt att resa

En första fas är att rekrytera deltagare till en fokusgrupp, det vill säga nyfikna människor som vill berätta om hur de reser, hur de skulle vilja resa och vill testa och tycka till om olika resetjänster och produkter.

Mobility Forum Greater Copenhagen

Projektet kommer agera på flera nivåer och även bygga upp kunskap och utbyta erfarenheter mellan transportaktörer i ett samarbetsforum i Greater Copenhagen och med ett regionalt mobilitetscentrum i Lund.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2023