Mobilitet på tvärs (framtidens sätt att resa)

Under åren 2020-2022 är Sjöbo och Tomelilla med i ett stort Interreg-projekt för att undersöka och testa nya sätt att resa på ”tvärs”. Fokus ligger på områden utanför de större städerna och på hållbarhet.

Projektetnamn - ”Mobilitet på Tvärs”
Med ”tvärs” menas dels mellan stad och land, med olika transportslag och över landsgränser genom samarbete mellan svenska och och danska kommuner och organisationer.

I juli 2020 fick vi det glada beskedet om att ansökan var beviljad men Covid-19 har gjort att vi fått tänka och planera om ganska mycket, men nu är vi äntligen igång.

Hållbart resande på landsbygden
Sjöbo och Tomelilla kommer främst att delta genom ett ”case” inom temat Hållbar mobilitet på landsbygden genom Living Labs, där vi tillsammans med boende och arbetsgivare på mindre orter lär oss mer om mobilitetsfrågor och hållbart resande på landsbygden och tillsammans väljer ut och testar alternativa sätt att resa.

Viktigt att betona är att det handlar inte bara om miljön eller koldioxidutsläpp utan lika mycket om ekonomisk och socialt hållbart resande och levande landsbygder. Vår danske sparringpartner blir Lejre kommun som har många likheter med våra kommuner.

En första fas är att rekrytera deltagare till en fokusgrupp, det vill säga nyfikna människor som vill berätta om hur de reser, hur de skulle vilja resa och vill testa och tycka till om olika resetjänster och produkter.

Projektet kommer agera på flera nivåer och även bygga upp kunskap och utbyta erfarenheter mellan transportaktörer i ett samarbetsforum i Greater Copenhagen och med ett regionalt mobilitetscentrum i Lund.

Kort om Mobilitet på tvärs

Projektperiod: april 2020 - september 2022
Projektägare: Gate21 i Danmark. Svensk koordinator är Innovations Skåne.

Samarbetspartners: Projektet har totalt 17 aktiva partners.

De skånska partnerna är tre skånska kommuner - Lund, Sjöbo och Tomelilla samt Innovation Skåne och Mobile Heights.
På danska sidan har vi fem kommuner på Själland - Lejre, Fredensborg, Frederiksberg, Roskilde och Slagelse, samt Region Hovedstaden, Gate 21, Concito, 4-Leaf Consulting, Roskilde Universitet och DTU Diplom.

Projektet har även ungefär lika många associerade partners som följer arbetet och deltar i samarbetsforumet.

Finansiärer: Interreg Öresund-Kattegat-Skagarrak till 50 procent, resterande kommer från de aktiva partnerna.

Projektet finansieras av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagarrak och aktiva projektpartners

Intresserad av att delta i projektet?

Roligt att du är intresserad av att veta mer om att delta i projektet! Information om deltagande kommer här inom kort.

Aktuellt

Jag

Vårt ”skyltfönster” i Lund
November 2020 var jag, Frida Tiberini, och Kalle Rosensköld på det nya Mobiltetsnod Syd på Scheelevägen 16 i Lund och träffade Anneli Xie och Naemi Jaworowski. Det har potential att bli en intressant mötesplats och utställningsmiljö för olika mobilitetssatsningar och projekt. Redan nu har en del av ytan tillägnas projektet Evolution road.

Sjöbo och Tomelilla fungerar lite som bollplank i uppbyggnadsfasen och vi kommer ställa ut vår Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden i ett första skede och resultat från vårt case inom projektet Mobilitet på Tvärs så snart vi har lite mer att visa upp och berätta. Vi ser det lite som vårt ”skyltfönster” i Lund.

Jag gillar att Anneli och Naemi placerade vårt case under kategorin "Det smarta samhället", för det är det vi vill undersöka mer, smarta lösningar för mer hållbart och delat resande på mindre orter och landsbygden.

Ha det bra!
Och – nej bilden är inte alls arrangerad :D
Frida Tiberini, delprojektledare Sjöbo-Tomelilla, Mobilitet på tvärs

jagigen
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Sidan publicerad av: Samir Hassan