Skiss över Sjöbo aktivitetspark

Illustration Pivotech AB

Sjöbo aktivitetspark

En aktivitetspark för alla, där man vistas över generationsgränserna oavsett vem man är och om man vill vara aktiv eller bara vara på platsen. Det är visionen för parken som finns i Malenas park i Sjöbo.

Sjöbo kommun har, i dialog med kommuninvånarna, tagit fram de aktiviteter som parken innehåller. Allmänheten, de olika kommunala råden, boende i området och en referensgrupp med blandade åldrar och olika intressen har fått lämna synpunkter och varit med i arbetet med att ta fram hur parken ska se ut.

Parken invigdes den 17 november 2018.

Toalettbyggnaden består av en handikappanpassad toalett, ett förråd och ett serviceutrymme.
På sidan av byggnaden ska det finnas en vattenutkastare som man kan hämta vatten ifrån.
Betalning för toalettbesöket görs via swish.

Toaletten är öppen mellan april till och med oktober

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2023