Bild på ekar

Foto Per Nyström

Träd på kommunens mark

Träd räknas enligt svensk lag som fast egendom, detta innebär att trädet tillhör den personen som äger marken.
Om man gör åverkan eller fäller ett träd som inte står på sin egen mark kan man bli skadeståndsskyldig för trädets hela värde.

Ett normalt värde för ett friskt eller relativt friskt träd kan ligga på runt 50 000 SEK, ett gammalt träd eller ett extra värdefullt träd kan kosta betydligt mer. Om du har synpunkter på eller vill ta bort träd som står på kommunal park- eller naturmark, tex om de står alldeles intill din tomt eller om de ser sjuka ut eller är döda, ska du fylla i blanketten "Trädfällningsansökan Sjöbo".

Sjöbo kommun är väldigt restriktiv mot att fälla friska träd eftersom de är mycket värdefulla för vår miljö. Synpunkter som att träden skuggar, skymmer utsikt eller fäller sina löv på din tomt beaktas normalt inte.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2022