Fritidsgårdar

Din fritidsgård är en mötesplats där du kan träffa vänner – gamla som nya, fika, prova på olika aktiviteter och få hjälp att utveckla dina idéer och talanger.

OBS! Fritidsgårdens inomhusverksamhet är stängd. Detta för att bidra till att minska smittspridningen av covid-19 i Skåne.

Vi kommer att synas på olika ställen i kommunen någon kväll i veckan. Vi kommer även att finnas närvarande digitalt på sociala medier och bl.a. anordna tävlingar och spela spel med våra besökare.

För mer information så följer du oss på sociala medier:

Instagram: fritidsgardensjobokommun

Facebook: Fritidsgården Sjöbo kommun

Snapchat: Navet Sjöbo och Ventilen i Blentarp


I Sjöbo kommun har vi fritidsgårdsverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar från året du fyller 13 till och med året du fyller 17. Fritidsgårdar finns i Sjöbo och Blentarp. Fritidsledare ansvarar tillsammans med besökare för att verksamheten är en kul och trygg mötesplats för kommunens alla unga.

Fritidsgården är en plats dit du kan gå för att fika, lyssna på musik, plugga, vara kreativ, spela olika spel både analoga och digitala, hänga med kompisar gamla som nya, prova på olika aktiviteter och få hjälp att utveckla dina idéer och talanger, träffa fritidsledare och mycket annat.

Det är viktigt att alla ungdomar som kommer till fritidsgården har inflytande på verksamheten och känner sig delaktiga. Fritidsgårdarna utgår från kommunens vision och målbild i arbetet med att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Värdeorden trygghet, delaktighet och stolthet genomsyrar verksamheten.

Fritidsledarna möter du också vissa dagar i veckan på Färsingaskolan. Tillsammans vill vi bygga och skapa relationer med dig detta för att öka din trygghet. När vi är på plats vill uppmuntra och inspirera dig till att hitta en meningsfull fritid. Vid vissa tillfällen erbjuder vi aktiviteter och vid andra en trygg vuxenkontakt.


Ungdomsrådet
Besök gärna Ungdomsrådets sida och läs mer om dem och deras verksamhet och uppdrag. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2021
Sidan publicerad av: Ingela Skog
Uppleva och göra