Lergökens förskola

Lergöken är kommunens minsta förskola med plats för 30 barn i åldern 1-6 år som personalen följer tills det är dags för barnen att börja skolan.

Lergökens förskola tillhör Grimstofta förskolenhet och ni hittar oss på Sandbäcksområdet i centrala Sjöbo. Det finns en planerad flytt till hösten till familjegårdens anex uppe i Åsum. På Lergöken är vi två förskollärare, två barnskötare och två övriga personal som jobbar i samarbete med vår specialpedagog.

För oss är barnens trygghet, glädje och nyfikenhet viktig. Därför lägger vi stor vikt vid att låta barnen möta material och miljöer som förundrar och förbluffar dem. Där låga möbler och lätttillgängligheten av material och saker är en viktig del för barns delaktighet, inflytande och lärande på förskolan.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar" (Läroplan för förskolan Lpfö 18)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2020
Sidan publicerad av: Karolina Otterström