Lergökens förskola

Lergöken är kommunens minsta förskola med plats för cirka 24 barn i åldern 1-3 år som personalen följer tills det är dax för barnen att börja skolan.

Lergökens förskola tillhör Grimstofta förskolenhet och ni hittar oss på Sandbäcksområdet i centrala Sjöbo. På Lergöken är vi tre förskollärare och en barnskötare som jobbar i sammarbete med vår specialpedagog.

För oss är barnens trygghet, glädje och nyfikenhet viktig. Därför lägger vi stor vikt vid att låta barnen möta material och miljöer som förundrar och förbluffar dem. Där låga möbler och lätttillgängligheten av material och saker är en viktig del för barns delaktighet, inflytande och lärande på förskolan.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar" (Läroplan för förskolan Lpfö-98 /16)

Aktuellt på Lergökens förskola

Läs gärna mer om vår verksamhet på vår blogg!

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin