Stängda dagar

Verksamheten stänger två dagar per termin för planering och kompetensutveckling.

Stängda dagar under läsåret 2019/2020:

  • 22 november (vecka 47) 2019
  • 11 maj (vecka 20) 2020

Vi erbjuder jourförskola/jourfritidshem
För att möta pedagogernas behov av gemensam kompetensutveckling kommer ordinarie förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskolor att vara stängda Fredagen den 22 nov 2019.

För de föräldrar som det medför mycket stora svårigheter att ordna omsorg denna dag kommer en jouravdelning i Sjöbo kommun att vara bemannad med vikariepersonal.

För att kunna planera denna verksamhet är det angeläget att ni anmäler ert behov av omsorg till personalen på er ordinarie förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem senast 3 veckor innan.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2019
Sidan publicerad av: Christina Birgersson