Skolråd, elevråd och föräldrasamverkan

Färsingaskolans skolråd är ett forum för både föräldrar och elever. Rådet träffas två gånger per termin.

Rådet består av representanter från elevråd, föräldrar och personal. Rektor är sammankallande. På skolrådet ger rektor information från skola och förvaltning. Det ges möjlighet att diskutera aktuella frågor, ge synpunkter på förslag samt lyfta frågor som är av intresse för föräldrar och elever.

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2020
Sidan publicerad av: Ida Gröndahl